top of page
BLIV GLAD I NATUREN

'Bliv glad i naturen' er et gratis undervisningsmateriale til udskolingen om de sundhedsfremmende effekter ved at opholde og bevæge sig i naturen. Materialet består af fem forskellige temaer med tilhørende opgaver, der alle handler om naturen og inkluderer udendørs bevægelse.
 

Tema 1) Stenalderhjernen

Tema 2) Tryl din hjerne glad 

Tema 3) Stress af i naturen

Tema 4) Naturens lyde

Tema 5) Skønheden i naturen


De fem temaer består hver især af nogle generelle fagtekster med videoer og elevspørgsmål, der fungerer som introduktion til temaet. I forlængelse heraf ligger en række forløb/opgaver til forskellige fag og af forskellig længde og sværhedsgrad, hvilket gør det muligt at lave undervisningsdifferentierede forløb samt at sammensætte temaforløb eller temadage.  

Få overblik over de fem temaer herunder: 

 

Formål med materialet 

 • At skabe mere bevægelse for elever i udskolingen, samtidig med at bevægelsen sættes ind i en læringsmæssig sammenhæng, så eleverne styrker deres faglighed. 
   

 • At eleverne lærer om – og selv oplever – de sundhedsfremmende effekter ved at opholde og bevæge sig i naturen.
   

 • At eleverne styrker deres motivation for at fremme egen sundhed ved at bevæge sig mere udendørs og opleve naturens sundhedsfremmende effekter. 

Tema 1) Stenalderhjernen

INDHOLD: 
Temaet handler om betydningen af, at vores hjerner stort set ikke har ændret sig siden stenalderen, mens vores omgivelser og levemåde har ændret sig radikalt. Vi bevæger os langt mindre end stenalderfolket gjorde, og vi opholder os ikke ret meget i naturen, selv om vores kroppe og hjerner er skabt til det.

Hvilke konsekvenser har det for vores mentale og fysiske sundhed og velvære? Og hvorfor er det så vigtigt at motionere både vores krop og hjerne?

TEMAETS FORLØB:
Eleverne starter med at læse fagteksterne under fanebladet 'Stenalderhjernen' og svare på elevspørgsmålene. I forlængelse heraf ligger otte forløb med opgaver.

 

> Fagtekster til Stenalderhjernen

> Forløb til Stenalderhjernen

> Lærervejledning Stenalderhjernen

FAG: 

 • Dansk

 • Madkundskab

 • Geografi

 • Biologi

 • Håndværk & design

 • Matematik

 • Fysik/kemi.

Tema 2) Tryl din hjerne glad

INDHOLD: 
Temaet handler om, hvilke signalstoffer vi bliver belønnet med, når vi opholder os i naturen, og hvordan naturen kan vække alle vores sanser og give en tiltrængt pause fra en stressende hverdag, ligesom den kan fremme vores kreativitet.

Eleverne lærer om, hvad grønne omgivelser betyder for den fysiske og mentale sundhed, og hvilke konsekvenser det har for vores 'stenalderhjerner', at vi lever i et digitalt samfund. 

TEMAETS FORLØB:
Eleverne starter med at læse fagteksterne under fanebladet 'Tryl din hjerne glad' og svare på elevspørgsmålene. I forlængelse heraf ligger seks forløb med opgaver.

 

> Fagtekster til Tryl din hjerne glad 

> Forløb til Tryl din hjerne glad

> Lærervejledning Tryl din hjerne glad


 

FAG: 

 • Biologi

 • Idræt

 • Dansk

 • Fysik/kemi

 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.


 

Tema 3) Stress af i naturen

INDHOLD: 
Temaet handler om, hvordan langvarige belastninger kan føre til stress, og hvorfor det er et problem for folkesundheden. Temaet handler også om, hvordan stress hjalp stenalderfolket til at overleve, og hvordan kortvarige stressreaktioner kan fungere som en slags superkraft. 

Desuden handler temaet om, hvordan ophold og bevægelse i naturen kan være med til at forebygge stress. 

TEMAETS FORLØB:
Eleverne starter med at læse fagteksterne under fanebladet 'Stress af i Naturen' og svare på elevspørgsmålene. I forlængelse heraf ligger seks forløb med opgaver.

 

> Fagtekster til Stress af i naturen

> Forløb til Stress af i naturen

> Lærervejledning Stress af i naturen


FAG: 

 • Biologi

 • Matematik

 • Samfundsfag

 • Idræt

 • Dansk

 • Sundheds- og seksualundervisning samt familiekundskab.

Tema 4) Naturens lyde

INDHOLD: 
Temaet handler om alle de lyde, der findes i naturen. Der er dyr, som skriger, summer, synger og prutter. Der er vulkanudbrud, torden og hvalsang.

Temaet handler også om, hvad lyd er, og hvordan lyd opstår; molekyler sættes i svingninger og danner bølger. Hvad er lydens styrke og frekvens, og hvorfor kan naturens lyde virke afslappende på os?

TEMAETS FORLØB:
Eleverne starter med at læse fagteksterne under fanebladet 'Naturens lyde' og svare på elevspørgsmålene. I forlængelse heraf ligger syv forløb med opgaver.

 

> Fagtekster til Naturens lyde

> Forløb til Naturens lyde

> Lærervejledning Naturens lyde


 

FAG: 

 • Musik

 • Dansk

 • Biologi

 • Kristendom

 • Billedkunst.

Tema 5) Skønheden i naturen

INDHOLD: 
Temaet handler om det betagende ved naturens skønhed og om forskellen mellem skøn og sublim natur. Om naturens symmetriske mønstre og fraktaler, og om det produktive, det rekreative og det økologiske natursyn.

Temaet handler også om, at naturens åbne tiltale altid har inspireret kunstnere inden for litteratur, malerkunst, design og arkitektur. Her er der særligt fokus på romantikken og land art.  

TEMAETS FORLØB:
Eleverne starter med at læse fagteksterne under fanebladet 'Naturens skønhed' og svare på elevspørgsmålene. I forlængelse heraf ligger seks forløb med opgaver.

> Fagtekster til Skønheden i naturen

> Forløb til Skønheden i naturen

> Lærervejledning Skønheden i naturen


 

FAG: 

 • Dansk

 • Matematik

 • Biologi

 • Billedkunst.

bottom of page