top of page
Producer en audiowalk 

INTRO

 

I dette forløb skal I lære om audiowalks og selv indspille en audiowalk, hvor I inddrager konkrete steder i jeres nærmiljø. Til sidst skal I lytte til hinandens audiowalks, mens I bevæger jer rundt på det sted, hvor fortællingen foregår.

 

Forberedelse

> Læs fagtekster til Naturens lyde

DET SKAL I
 

1) Tag på kirkebesøg og hør en fiktiv audiowalk.
 

2) Gå ud i tusmørket og hør en poetisk audiowalk.
 

3) Producer en faktuel audiowalk.
 

4) Producer en poetisk audiowalk 1.
 

5) Producer en poetisk audiowalk 2.

Formål med opgaven

 

 • I lærer at planlægge, forberede og producere en audiowalk, hvor konkrete steder i jeres nærmiljø bliver inddraget. 
   

 • I lærer om genren audiowalk, om retoriske virkemidler samt om forskellige lydtyper.  
   

 • I lærer at skrive og indtale en tekst samt producere en lydfortælling, der kan høres via QR-koder.
   

 

Tidsforbrug: 6-12 lektioner á 45 min. 
 

Fag: Dansk

Boy Checking his Phone

1) Tag på kirkebesøg og hør en fiktiv audiowalk

 

 1. Start med at læse teksten om forskellige typer af audiowalks 
   

 2. Om lidt skal I selv opleve en lokationsbestemt lydfortælling, men først skal I læse en tekst om myten om Lilith 
   

 3. I skal nu gå hen til en kirke i jeres nærmiljø, hvor I skal opleve lydfortællingen 'Lilith'. I skal have en mobiltelefon og et head set med.
   

 4. Stil jer to ad gangen foran kirkedøren og start fortællingen. Vent et par minutter, før de næste to starter fortællingen.

Elevspørgsmål

 

 1. Hvilken betydning har det for fortællingen, at I går rundt det sted, hvor historien foregår?
   

 2. I har sikkert været i en kirke før. Hvordan kan audiowalken gøre kirkeoplevelsen anderledes?
   

 3. Hvordan synes I, det fungerer, at I bliver guidet rundt, mens I lytter til fortællingen?
   

 4. Hvad kunne I bedst lide ved ”Lilith”?

2) Gå ud i tusmørket og hør en poetisk audiowalk

 

 1. Læs teksten om forskellige typer af audiowalks
   

 2. I skal nu høre en poetisk audiowalk. Det vil give den bedste effekt, hvis I kan gå turen en morgen, hvor der endnu er mørke, eller en sen eftermiddag i tusmørket. I skal have en mobiltelefon og et head set med. Gå udenfor og start fortællingen. 

Elevspørgsmål

 

 1. Hvordan var det at gå en tur, mens I lyttede?
   

 2. Gjorde det en forskel, at I hørte lydfortællingen, mens I var ude at gå i mørket/skumringen? Beskriv hvordan.
   

 3. Hvordan beskriver mørket sig selv? 
   

 4. Hvordan opfatter I mørket i fortællingen (eksempelvis ondt, uhyggeligt, beroligende)? Begrund jeres svar. 
   

 5. Hvilket afsnit i ”Mørkevandring” synes I særligt godt om og hvorfor?

3) Producer en faktuel audiowalk

 1. Gå ud i naturen eller nærmiljøet. Find fem steder i nærheden af hinanden. Det kan være fem forskellige træer i skoven, fem forskellige bygninger, fem forskellige skulpturer eller en kombination. Tag billeder af de fem steder.
   

 2. Når I kommer tilbage på skolen, skal I indhente informationer om de fem steder, I har valgt. Hvilken type træ er det, hvor gammelt er det, hvad er særligt ved bygningen eller skulpturen?
   

 3. Skriv en informerende tekst om hver af de fem steder. I skal vælge, om I vil skrive med en indre eller ydre fortæller. Måske har jeres sted en jeg-fortæller? Læs mere om informerende tekster
   

 4. I skal nu indtale jeres tekst enten på mobiltelefonen eller direkte i et redigeringsprogram. Indtal samme tekst flere gange og gerne i mindre bidder. På den måde bliver talen nemmere at klippe i, så I opnår en fejlfri tale i den endelige lydfortælling.
   

 5. Overvej om der skal tilføjes real- eller effektlyde. I kan også tage til lokationen og optage clean sounds. 
   

 6. Når jeres fem små fortællinger er færdige, kan I gemme dem i Skoletube eller uploade dem på en skolekanal.
   

 7. I kan ændre linket til en QR-kode på qr-code-generator.com
   

 8. Print QR-koden ud og sæt den på de steder, som I præsenterer i jeres lydfortællinger. Nu kan jeres klassekammerater scanne QR-koden med deres mobiltelefon og høre jeres faktuelle audiowalk, mens de bevæger sig fra ‘seværdighed’ til ‘seværdighed’.

Snapshot

I skal gå ud i nærområdet og fotografere fem forskellige steder, som skal indgå i jeres faktuelle audiowalk. 

Print opgaven og tag den med ud.

4) Producer en poetisk audiowalk 1

 1. I skal gå ud i naturen eller jeres nærmiljø. Mens I går en tur, kan I indtale jeres tanker om det sted, I går. Hvad I ser, hvad I hører, og hvilke tanker stedet og gåturen sætter i gang hos jer.
   

 2. Tilbage på skolen hører I jeres lydoptagelse igennem. Der er sikkert meget, der kan undværes. I skal fjerne al overflødig snak som ”øh”, eller hvis I gentager jer selv.

  Alternativt kan I vælge at skrive en reflekterende tekst på baggrund af jeres lydoptagelse. Skriv et essay om naturens betydning for vores mentale sundhed. Læs om reflekterende tekster
   

 3. I skal nu indtale essayet. Indtal samme tekst flere gange og gerne i mindre bidder. På den måde bliver jeres tale nemmere at klippe i, så I opnår en fejlfri tale i den endelige lydfortælling.
   

 4. Overvej om der skal tilføjes real- eller effektlyde. I kan også tage tilbage til lokationen og optage clean sounds
   

 5. Når jeres poetiske fortælling er færdig, kan I gemme den i Skoletube eller uploade den på en skolekanal. 
   

 6. I kan ændre linket til en QR-kode på qr-code-generator.com
   

 7. Tilføj QR-koden i et Word-dokument, hvor I også kort skriver, hvor audiowalken skal opleves. Nu kan andre skanne QR-koden med deres telefon og høre jeres poetiske audiowalk, mens de går samme sted, som I gik, da I fik inspiration til audiowalken.

Print opgaven og tag den med ud.

5) Producer en poetisk audiowalk 2

 1. Morgenvandring er et digt skrevet af Adam Oehlenschläger. Digtet beskriver de ting, som poeten oplevede på sin morgentur. Digtet skal blive til en poetisk audiowalk. 
   

 2. I makkerpar skal I indtale digtet i et redigeringsprogram. Det er vigtigt, at I øver oplæsningen, holder pauser og arbejder på udtalen. Pauser er vigtige, da lytteren skal have tid til at forstå teksten. Indtal gerne flere gange, så I kan udvælge de bedste klip i redigeringsfasen.
   

 3. Når det hele er indtalt, kan I tilføje real- og/eller effektlyde
   

 4. Når jeres lydfortælling er færdig, kan I gemme den i Skoletube eller uploade den på en skolekanal. 
   

 5. I kan ændre linket til en QR-kode på qr-code-generator.com
   

 6. Tilføj QR-koden i et Word-dokument, hvor I også kort skriver, hvor audiowalken skal opleves. Nu kan andre skanne QR-koden med deres telefon og høre jeres poetiske audiowalk, mens de går samme sted, som I gik, da I fik inspiration til audiowalken.

Print opgaven og tag den med ud.

Oechlenschläger.png

Adam Oehlenschläger (1779-1850), dansk digter og forfatter af skuespil. Illustration: J P Trap, Public domain, via Wikimedia Commons

Til læreren

FORBEREDELSE 
 

Optagelse af lyd
Alle elever skal have en smart devise til at optage lyde. Har man Apple-produkter, kan app’en Memoer benyttes. Har man Android, er app’en Diktafon at foretrække. Har skolen adgang til Skoletube, er det også muligt at optage direkte i Skoletube-app’en. Det gør det nemmere at overføre lydfilerne til eksempelvis WeVideo. Hvis skolen har separat optageudstyr, er det naturligvis en god idé at bruge dette. 
 

Podcast-host
Det vil være en fordel, hvis skolen har en podcast-host, hvor eleverne kan uploade deres fortællinger til. Husk at indhente tilladelse hos værger. Er dette ikke muligt, kan fortællingerne ligge på et internt skoledrev, hvorfra eleverne kan lytte til hinandens audiowalks.

Læs mere på Medialine.dk

 

Redigering
Har skolen abonnement til Skoletube, anbefales det at benytte redigeringsprogrammet WeVideo. Bruger skolen primært tablets fra Apple, kan eleverne enten arbejde i Imovie eller Garageband. Har eleverne adgang til nettet via almindelig pc, anbefales det at bruge Audacityteam.org
 

QR-koder

Audiowalken kan generes til QR-koder, der kan opsættes på lokationen. Benyt qr-code-generator.com

 

FAGLIGE MÅL DANSK

 

Fremstilling

 • Eleven kan indsamle oplysninger og disponere indholdet.

 • Eleven har viden om research, optagelse og skitser.

 • Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter.

 • Eleven har viden om formidlingsformer.

 

Kommunikation

 • Eleven har viden om kropslige og retoriske virkemidler.

 • Eleven har viden om nuancer i sproget og sprogets virkning.

 

Oplevelse og indlevelse

 • Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i et æstetisk sprog.

Opsamling i klassen

 

 1. Hvilken betydning har det, at man som lytter går rundt i det område, hvor fortællingen foregår?
   

 2. Hvilken forskel er der på at gå rundt i fortællingens miljø og ”kun” læse om fortællingens miljø?
   

 3. Hvad er det sværeste ved at planlægge og producere en audiowalk?
   

 4. Hvordan er der forskel på at høre en fortælling og læse en fortælling – nævn tre positive og tre negative ting ved de to måder at opleve en fortælling på.
   

 5. Hvad kan fordelene være ved at formidle viden gennem lyd i stedet for skrift?
   

 6. Nævn fordele og ulemper ved at tilføje real- og effektlyd til en audiowalk.

bottom of page