top of page
Tag et skovbad

INTRO

 

I dette forløb skal I ud og 'bade i skoven' – det vil sige tilbringe god tid i skoven, hvor I ikke skal gøre andet end at bruge jeres sanser og prøve at føle jer ét med naturen. I skal måle jeres humør før og efter turen og sammenligne resultaterne. 
 

Forberedelse

> Læs fagtekster til Stress af i naturen


DET SKAL I

 

1) Lær om immunsystemet og naturens sundhedsfremmende effekter.

2) Mål jeres humør ved hjælp af POMS-testen. 

3) Tag et skovbad.

4) Mål ved hjælp af POMS-testen, om jeres humør har ændret sig efter skovbadet.

Formål med opgaven

 • I lærer om immunsystemet, og hvordan man selv kan gøre noget for at styrke det.
   

 • I får indblik i, hvorfor det er sundt for kroppen at indånde skovens dufte, røre ved skovens elementer og lytte til skovens lyde.
   

 • I lærer at indsamle og vurdere egne data. 
   

 

Tidsforbrug: 
3-4 lektioner á 45 min. Plus transporttid til og fra skoven.

 

Fag:
Biologi, idræt samt Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.


 

1) Lær om immunsystemet og naturens sundhedsfremmende effekter


Det er godt for både krop og sind at tilbringe tid i skoven, mens man holder fokus på vejrtrækningen og oplever naturen med alle sine sanser. Og så kan det styrke immunsystemet.

> Læs teksterne om skovbad og immunsystemet

2) Mål jeres humør ved hjælp af POMS-testen


POMS står for Profile of Mood States og er en metode til at måle ens sindstilstand. I bliver præsenteret for 34 forskellige følelser og skal markere ud for hver af dem, i hvilken grad I oplever følelsen på det pågældende tidspunkt. I skal udfylde skemaet igen, når I kommer hjem fra skoven.

> Skema til POMS-testen

3) Tag et skovbad


 

1) Begiv jer ud i skoven i grupper og giv jer god tid. Turen skal vare mindst to timer, og mobilen skal være slukket. I skal gå stille og roligt rundt og ikke have noget mål med turen.
 

2) I skal forsøge at indånde så meget af træernes fytoncider som muligt. Det gør I på følgende måde: 
 

 • Træk vejret ind gennem næsen i syv sekunder.

 • Hold vejret i fem sekunder. 

 • Ånd ud gennem munden i 10 sekunder. 

 • Hvil i fem sekunder, inden I gentager øvelsen. 


Efter nogle gentagelser, skal åndedrættet gerne være på plads, så I mere eller mindre automatisk trækker vejret på ovenstående måde. 
 

3) Ret nu jeres opmærksomhed mod omgivelserne og brug jeres sanser:
 

 • Duftesansen: I bruger allerede duftesansen, når I indånder træernes fytoncider via vejrtrækningen.
   

 • Følesansen: Læg mærke til, hvordan vinden føles mod huden. Er det varmt eller koldt? Prøv at lægge jer ned i skovbunden, rør ved jorden, bladene og planterne. Prøv også at mærke træernes bark og stikke hænderne i noget vand. 
   

 • Lyttesansen: Prøv at være helt stille og lægge mærke til, om I kan høre fugle eller andre dyr, og om I kan høre vinden.
   

 • Synssansen: Læg mærke til lyset og farverne i skoven. Måske spiller sollyset i bladene og skaber skygger på jorden under træerne. Måske er der områder med grønt mos eller hvide svampe, der lyser op i skovbunden.

Vidste I, at mange almindelige lægemidler er udvundet af træer? For eksempel stammer den aktive ingrediens i aspiriner fra piletræer.

Print opgaven og tag den med ud.

Tree Leaves

4) Mål jeres humør ved hjælp af POMS-testen


Tilbage på skolen skal I nu igen måle jeres humør ved hjælp af POMS-testen. Sammenlign resultatet med den måling, I lavede, før I gik ud i skoven. 

> Skema til POMS-testen

Til læreren

FORBEREDELSE

 

> Print POMS-testen ud i to eksemplarer til hver af eleverne.
 

 

FAGLIGE MÅL
 

Biologi: 

 • Eleven opnår viden om menneskets bevægeapparat, organsystemer og regulering af kroppens indre miljø.

 • Eleven opnår viden om faktorer med betydning for kropsfunktioner, sundhed og kondition.

 • Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag. 

 • Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres arbejde.

 • Eleven har viden om faktorer, der påvirker menneskets forsvarsmekanismer.

 

Idræt:

 • Eleven kan vurdere kvaliteter ved friluftslivsaktiviteter på land og i vand.

 • Eleven har viden om kvaliteter og kendetegn ved friluftsaktiviteter på land og i vand.

 

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab:

 • Eleven trænes i at vurdere sundhedsfaktorer i relation til eget liv.

Opsamling i klassen

 • Hvordan var det at bevæge sig stille og roligt rundt ude i skoven uden noget egentligt formål? 
   

 • Hvordan var det at skulle trække vejret på en bestemt måde?
   

 • Kunne I dufte skoven? Hvis ja, hvilke dufte var mest dominerende?
   

 • Hvordan var det at 'føle' på skovens elementer?
   

 • Hvad kunne I høre – ud over stilheden?
   

 • Var der nogle særlige farver eller lys, som fangede jeres opmærksomhed?
   

 • Når I sammenligner de to POMS-tester, var der så forskel på før og efter skovturen?
   

 • Kan I ved at sammenligne klassens resultater sige noget generelt om, hvordan et skovbad kan have indflydelse på ens velvære?

bottom of page