top of page
Ånden i naturen - lær om romantikken

INTRO

 

I dette forløb lærer I om hverdagen i 1800’ tallet og om naturens betydning for romantikkens kunstnere. I læser og fortolker et digt af Adam Oehlenschläger og arbejder med sanseskrivning i naturen. Til sidst skal I skrive et nutidigt digt om et naturområde.

 

Forberedelse

> Læs fagtekster om Skønheden i naturen

Det skal I


1) Sæt jer ind i romantikken.
 

2) Læs og fortolk digtet 'Morgenvandring' af Adam Oehlenschläger.
 

3) Lav beskrivelser ud fra sanserne.
 

4) Tag ud og oplev naturen med alle jeres sanser.
 

5) Skriv et romantik-inspireret digt ud fra jeres egen naturoplevelse.

Formål med opgaven

 

 • I lærer om hverdagen i 1800-tallet, hvor Danmark var i en national- og økonomisk krise. 
   

 • I lærer, at naturen blev et samlingspunkt for danskerne under romantikken, og at tidens naturidealer fik stor betydning for datidens kunstnere. 
   

 • I får kendskab til romantikkens grundtanker.
   

 • I får sat fokus på jeres egne sanser, når I skriver.

 


Tidsforbrug: 4-6 lektioner á 45 min.
 

Fag: Dansk 

1) Sæt jer ind i romantikken

Romantikken er en litterær periode fra begyndelsen af 1800-tallet til cirka 1870, hvor naturen havde enorm betydning for både litteratur, billedkunst og musik. Kunstnerne fremhævede den danske natur som den smukkeste i verden. Dannebrog, svaler, køer på marken, bindingsværksgårde og bøgetræer blev til det, som vi i dag kalder for nationalsymboler...

> Læs fagtekst om romantikken

Når I har læst teksten, svar på spørgsmålene:
 

 1. Hvordan var situationen i Danmark i begyndelsen af 1800-tallet?
   

 2. Hvorfor fik litteraturen og malerkunsten en stor betydning i 1800-tallet?
   

 3. Beskriv forskellen på nationalromantikken og universalromantikken.
   

 4. Hvad betød ”det åndelige”?
   

 5. Hvorfor fik naturen en stor betydning under Romantikken?
   

 6. Skrivestilen ændrede sig; hvordan kunne man se det?
   

 7. Hvem var Adam Oehlenschläger?

romantikken.png

Rather Homemade Præsenterer: Romantikken - Hvad skete der lige der?

Malerier fra romantikken virker ofte mere idylliske end virkeligheden, og det var også det, man stræbte efter at vise. Illustration: P. C. Skovgaard, Public domain, via Wikimedia Commons

2) Læs og fortolk digtet 'Morgenvandring'

1) I skal i makkerpar læse et uddrag af digtet
'Morgenvandring', skrevet af nationalkunstneren Adam Oehlenschläger. Digtet har fokus på beskrivelser af naturen.

 • Husk at benytte ordforklaringerne. 

 • Gennemgå hver enkel strofes indhold, inden I læser videre.

 • Er der ord, I ikke forstår, bør I understrege dem eller skrive dem ned. 


> Læs digtet 'Morgenvandring'

2) Når I har læst og fortolket teksten, skal I øve jer i oplæsning. I kan eventuelt indspille jeres oplæsninger og afspille dem for hinanden eller sende dem til jeres lærer som en afleveringsopgave.

3) Svar derefter på spørgsmålene:  

 1. Beskriv digtets form (antal strofer, vers og type af enderim).
   

 2. Hvor befinder digtets ‘jeg’ sig?
   

 3. Hvilke historiske tider refereres der til?
   

 4. Find de steder, hvor naturen besjæles i strofe 1 og 5.
   

 5. Hvilken sammenligning er der i strofe 6?
   

 6. Hvordan har jeg’et det, som han står der og kigger?
   

 7. Hvordan beskrives poeten i strofe 11?
   

 8. Hvilke sanser er især på spil i digtet?
   

 9. Hvordan er jeg’et en del af naturen?
   

 10.  Hvorfor bliver Gud nævnt sidst i digtet?
   

 11.  Hvilken strofe synes I bedst om, og hvorfor?
   

 12.  Øv jer på at oplæse den strofe, I synes bedst om. Hvad synes I er det sværeste ved at læse et digt højt?

Sproglige virkemidler

 

Sammenligning
Sammenligning er, når en ting sammenlignes med en anden for at fremhæve særlige egenskaber. Eksempler: Dine øjne er smukke som diamanter, han var olm som en tyr.

 

Besjæling
Besjæling er, når ikke-levende ting får menneskelige følelser og tanker, som læseren måske kan genkende sig selv i. Eksempler: Blomsterne sukker efter vand, træet rejste sine arme mod himlen.

 

Metafor
Metafor er et sprogligt billede, hvor en beskrivelse bruges til at beskrive noget andet, måske et mere abstrakt begreb, eller for at tydeliggøre en pointe. Eksempel: ‘Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet’ betyder i virkeligheden, at man ikke har løjet. 

 

Beskrivende sprog
Beskrivende sprog er primært kendetegnet ved brug af adjektiver.

Oechlenschläger.png

Adam Oehlenschläger (1779-1850), dansk digter og forfatter af skuespil. Illustration: J P Trap, Public domain, via Wikimedia Commons

3) Lav beskrivelser ud fra sanserne

 

Når I skal beskrive noget ud fra en af jeres fem sanser, er det en god idé at bruge adjektiver eller sammenligninger. For eksempel: Ser man et hus, kan man beskrive huset som et stort, firkantet hus, der rækker mod skyerne, og hvor vinduerne ligner øjne, der stirrer tomt ud i byen. 

 

Der findes fem sanser: syns-, føle-, duft-, smags- og høresansen. Derudover taler man om en sjette sans, som er de følelser, minder og tanker, som de øvrige sanser sætter i gang. Ingen sans kan stå alene, men man kan godt have fokus på en sans frem for en anden.

 

Til højre er der en ordbank, der kan hjælpe jer på vej i jeres sansebeskrivelser


Sådan gør I:
 
 • I skal have fokus på de fem sanser, hvor I skal bruge adjektiver og sammenligninger til at beskrive nogle genstande med.
   

 • Udfyld hver jeres sanseskema 
   

 • ​Hvis I har et stykke frugt eller en grøntsag, skal I stille det på bordet foran jer. Alternativt kan I lukke øjnene et kort øjeblik og forestille jer et æble.
   

 • Forestil jer bagefter, at jeres genstand har menneskelige egenskaber som tanker og følelser. Hvordan vil den føle og tænke lige nu, hvor den ligger på bordet og bliver nærstuderet? 
   

 • Skriv to besjælinger.

   

SansSyn
Føle
Duft


Smage

Høre


Den sjette sans; følelsen

sanser.png
Ordbank 


 

Hvordan ser genstanden ud? Hvilken farve har genstanden? Er den rund, takket eller firkantet, har den en fast eller blød overflade?Hvordan føles det, når du rører ved genstanden? Er overfladen ru, knubret, glat, blød?

 

Hvordan dufter eller lugter genstanden?

Er det en sødlig eller sur duft? Er duften tung, frisk, let eller fugtig?
 

Hvis man kan spise genstanden, hvordan smager den så på tungen? Er der en første og anden smag? Er smagen stærk, besk, sur, sødlig?
 

Kommer der en lyd fra genstanden? Kan du selv kreere en lyd? Hvordan lyder det, hvis du tager en bid af genstanden eller banker den mod en anden overflade? Er lyden høj, skinger, dyb, rungende?


 

Hvordan får du det, når en eller flere af de andre sanser kommer i spil? Vækker det nogle følelser eller minder i dig?

sanser.png
sanser.png
sanser.png
sanser.png

4) Tag ud og oplev naturen med alle sanser

 

I denne øvelse skal I ud i naturen eller nærområdet og beskrive naturen ud fra jeres sanser. Når I kommer frem, skal I hver især finde et sted at sætte jer for jer selv. 

Sådan gør I:
 

 • Sæt jer hver især et sted alene med et kladdehæfte og en blyant. I kan eventuelt også benytte et sanseskema
   

 • Sid helt stille nogle minutter, inden I begynder at skrive.
   

 • Åbn jeres sanser for området. Hvad ser I, hvad hører I, hvordan lugter der? Hvordan mærkes det der, hvor I sidder?
   

 • Skriv også om den sjette sans; hvordan føles det at sidde lige der, hvor I sidder?
   

 • Hvis det er muligt, kan I indsamle blade eller blomster, som I kan tørre, når I kommer tilbage på skolen.

Girl Hiking in Nature

Når I kommer ud i naturen, så gå hver for sig og find et godt sted at sætte jer. 

Print opgaven og tag den med ud.

5) Skriv et natur-inspireret digt

 

I skal nu skrive et romantik-inspireret digt ud fra jeres egen naturoplevelse.
 

 1. Digtet skal indeholde minimum to strofer af minimum fire vers.
   

 2. I skal benytte minimum to af jeres sansebeskrivelser.
   

 3. Hav fokus på sproglige virkemidler som sammenligninger, besjælinger og brugen af adjektiver.
   

 4. I må gerne hente inspiration i digtet 'Morgenvandring' og jeres kendskab til romantikken generelt med nationalsymbolik og natursyn.
   

 5. Skriv digtet pænt i hånden eller på computer og print det ud.
  Lim det på et farvet stykke karton.
   

 6. Hvis I har indsamlet blade eller blomster, kan I dekorere digtet. Derved bliver stedet en fysisk del af jeres skrivearbejde.
   

 7. Udstil digtene i klassen eller på skolens PLC.


 

Dry Leaf

Til læreren

MATERIALER

Til sanseopgaven vil det være en god idé, hvis alle elever har et stykke frugt eller en grøntsag. Enten noget de har taget med hjemmefra, eller som udleveres i klassen.

 

> Print sanseskema
 

FAGLIGE MÅL

 

Dansk 

 • Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog.

 • Eleven har viden om æstetisk sprogbrug.

 • Eleven har viden om sproglige virkemidler.

 • Eleven har viden om kulturelle og litterære perioder og Dansk litteratur kanon.

 • Eleven kan indsamle oplysninger og disponere indholdet.

 • Eleven kan læse komplekse tekster hurtigt og sikkert. 

 • Eleven kan diskutere forskellige fortolkninger af en tekst.

Opsamling i klassen

 

 • Hvordan kan vi bruge romantikkens idealer om naturen i dag?
   

 • Er det vigtigt at bevare naturen? Hvorfor/hvorfor ikke?
   

 • Er skønheden i naturen den samme i dag som i 1800-tallet?
   

 • Hvordan brugte man naturen i 1800-tallet?
   

 • Hvordan bruger I naturen i jeres hverdag?
   

 • Hvorfor er naturen vigtig, både i jordisk og åndelig forstand?

bottom of page