top of page
Skovkoncert 

INTRO

 

I dette forløb skal I lære om tidlige instrumenter og derefter tage ud i skoven og lave musik uden brug af musiklokalets instrumenter. Til sidst skal I optage og opføre jeres musikstykke for resten af holdet.

 

Forberedelse

> Læs fagtekster til Naturens lyde

DET SKAL I

 

1) Læs om lyd; hvordan hænger fysik og musik sammen?
 

2) Læs om stenalderfolkets instrumenter og undersøg musiklokalets instrumenter. 
 

3) Tag ud i naturen og find elementer, I kan bruge som lydkilder. 
 

4) Lav et kort musikstykke sammen i jeres gruppe.
 

5) Opfør jeres musikstykke for resten af holdet. 

Formål med opgaven

 

 • I lærer om, hvad lyd er og om tidligere musikinstrumenter.

 • I øver jer i at komponere et stykke musik.
   

 • I øver jer i at spille for andre.
   

 • I øver jer i at lytte til andre, når I spiller.

 

Tidsforbrug: 4-6 lektioner á 45 min. 
 

Fag: Musik 

1) Hvordan hænger  fysik og musik sammen?

 

Måske synes I ikke umiddelbart, at fagene musik og fysik hænger sammen, men musik er et fysisk fænomen, og det skaber en bedre forståelse for musik, hvis man kender lidt til fysikken bag. Derfor skal I starte med at læse en tekst om, hvad lyd egentlig er. 

> Hvad er lyd?

Bagefter skal I lave en lille øvelse, hvor I ser, hvordan energien i lyd bevæger sig i bølger gennem vand:

 1. Tag en stemmegaffel og slå den forsigtigt ned i et bord. Bagefter holder I stemmegaflen op til øret. I kan høre en tone, fordi gaflens arme får luftens molekyler til at vibrere.
   

 2. Sæt nu stemmegaflen mod siden af hovedet. Nu kan I mærke lyden (vibrationerne), men stadig ikke se dem.  
   

 3. Tag igen stemmegaflen og slå den forsigtigt ned i bordet. Herefter skal I sænke den ned i en balje med vand. Nu kan I på vandoverfladen se bevægelserne brede sig fra stemmegaflen til kanten af baljen. Disse bevægelser kaldes for ringbølger. 

stemmegaffel.png

En stemmegaffel er en U-formet akustisk resonator, som benyttes til at kalibrere musikinstrumenter.

2) Lær om stenalderfolkets instrumenter

 

Har I nogensinde tænkt over, hvordan mennesker lavede musik, før de instrumenter, vi kender i dag, blev opfundet? Stenaldermusikerne har højst sandsynligt lavet deres musikinstrumenter i naturmaterialer, som senere er blevet nedbrudt, for eksempel skind og træ.

 

1) Start med at læse om, hvordan mennesker (måske) har lavet musik og musikinstrumenter i stenalderen.

> Instrumenter i stenalderen

2) Overvej hvilke materialer stenalderens mennesker har haft til rådighed til at lave instrumenter af?


3) Undersøg musiklokalets instrumenter, for eksempel xylofonen.

 • Hvilken sammenhæng er der mellem længden på stavene og tonen?

 • Gælder dette også, hvis I har boomwackers?

 • Hvordan kan I udnytte den viden, når I skal finde lydgivere i naturen?

Sagnlandet Lejre giver et bud på stenalderens musik.

3) Tag ud og find lydkilder i naturen 

 

I skal nu tage ud i en skov eller et andet naturområde. Fordel jer i grupper og gå på jagt efter ting/materialer, I kan bruge som lydkilder. Alt, hvad der kan lave lyd, er sådan set et instrument. Det kan være pinde, din krop, sten, en lynlås og så videre. Kun fantasien sætter grænser.


Undersøg det I finder
 • Er lyden høj eller dyb?

 • Lyder instrumentet anderledes, hvis man spiller forskellige steder på det?

 • Hvordan er klangen i instrumentet?

 • Er lyden lang eller kort ?

 • Hvordan vil jeres instrument/lydgiver lyde sammen med de instrumenter, som resten af gruppen har fundet?​

Nature Tokens

Print opgaven og tag den med ud.

4) Lav et kort musikstykke sammen i gruppen

 

1) Når alle i gruppen har fundet et godt instrument, skal I lave et kort stykke musik sammen. Det skal vare omkring et minut.
 

 • Overvej hvilken taktart I vil spille i.

 • Overvej hvor hurtigt I vil spille jeres musik.

 • Overvej hvordan I gerne vil have dynamikken i stykket. Eksempelvis kan I nogle steder spille stille, langsomt, kraftigt eller andet.

 • Overvej om I vil formgive jeres musikstykke på en bestemt måde; for eksempel ABA (vers-omkvæd-vers).

 

2) Lav et ark med enkle notationer, så I kan huske:

 • Hvad I skal spille.

 • Hvem der skal spille hvornår.

 • Hvordan dynamikken er.
   

Notationerne kan være små tegninger af jeres instrumenter, hvor de skal spille, eller I kan bruge rytmenotation med nodeværdier, hvis I har arbejdet med det tidligere. Det kan være en fordel, at alle laver deres eget ark, så I ikke skal se sammen. 

3) Øv jeres stykke igennem flere gange og overvej, hvordan I vil fremføre det, når I skal spille for resten af jeres hold. Man behøver for eksempel ikke stå stille, når man spiller. I kan eventuelt skiftes til at være den, der dirigerer musikken.

Print opgaven og tag den med ud.

5) Opfør jeres musikstykke for resten af holdet

 

Opfør jeres musikstykke for jeres hold og fortæl om de overvejelser, I har gjort jer undervejs; valg af instrumenter og tanker om arrangementet.


Til læreren

FAGLIGE MÅL

Musikudøvelse (spil):

 • Eleven kan deltage med lydhørhed i sammenspil.

 • Eleven har viden om spillemåder og spilleteknik på forskellige instrumenter.

 • Eleven kan anvende enkle notationsformer i musikudøvelse.

 • Eleven har viden om enkle notationsformer.

 

Musikudøvelse (fremførelse):

 • Eleven kan fremføre musik for andre.

 • Eleven har viden om performance.

 

Musikalsk skaben (komposition og arrangement):

 • Eleven kan komponere og arrangere enkle musikstykker og anvende enkle notationsformer.

 • Eleven har viden om komposition og arrangement og enkle notationsformer.
   

Musikhistorie (musikliv):

 • Eleven har viden om træk ved musik fra forskellige musikhistoriske perioder og kulturer.


OPTAGELSE AF LYDFILER
 

Man kan eventuelt lade eleverne optage forskellige sekvenser med deres lydgivere. Lydfilerne kan bruges til at lave musikstykker i eksempelvis Soundation, når de er tilbage på skolen.

 

BENSPÆND
 

Det kan være en god idé at give eleverne forskellige benspænd ud over musikstykkets varighed. Det kan for eksempel være: 

 • Kontraster; dynamiske, tonemæssige og så videre. 

 • Tid til at løse opgaven.

 • Form; et tema som gentages.

 • Lydgivere; der skal for eksempel være noget, som rasler.

 • Grafiske notationer (som er nævnt).

 


INSPIRATION

Du kan finde mere inspiration til både arbejdet med lydformning og grafisk notation i bogen “Lydformning” af Signe Adrian og Jesper Juellund Jensen, Dansk Sang.

Der findes også eksempler i undervisningsvejledningen til musikfaget i grundskolen, 2019.

 

Er du i nærheden af Stenaldercenter Ertebølle, har de forløbet Lyden af stenalder

Opsamling i klassen

 • Hvilke materialer havde I til rådighed?
   

 • Hvad hørte I, mens I spillede? Hørte I mest jeres eget instrument, eller kunne I også høre de andres?
   

 • Hørte I musikken som en helhed?
   

 • Var der noget, der lød særlig godt?
   

 • Var der noget, som påvirkede jer, jeres måde at spille på eller jeres oplevelse af at spille musik?
   

 • Fungerede nogle dele af musikken bedre end andre? Hvis ja, hvilke og hvorfor?

bottom of page