top of page
Tag på by- og naturvandring

INTRO

 

I skal ud og opleve, hvilken forskel det gør, om man opholder sig i en støjende by eller i den rolige natur. I skal derfor ud i to meget forskellige miljøer og være stille både sammen og hver for sig. Undervejs skal I registrere, hvad I sanser, og hvilke tanker der går gennem hovedet. Hjemme på skolen arbejder I videre med jeres oplevelser ved at skrive et essay. 

Forberedelse 

> Læs fagtekster om Stenalderhjernen


DET SKAL I

1) Tag ud i et bymiljø og vær stille og registrer, hvordan det opleves.

2) Tag ud i naturen og vær stille og registrer, hvordan det opleves. 

3) Skriv et essay om jeres by- og naturvandring.

Formål med opgaven

 

 • I oplever forskellen ved at opholde jer i to meget forskellige miljøer. 
   

 • I lærer at sætte ord på jeres oplevelser og reflektere over dem ved at skrive et essay.

   

Tidsforbrug: 4 lektioner á 45 min. plus transporttid.
 

Fag: Dansk

Print opgaven og tag den med ud.

1) Tag ud i et bymiljø og vær stille

 

 • Sammen med jeres klasse eller gruppe tager I hen til et trafikeret bymiljø.
   

 • Når I er kommet frem, skal I gå en tur sammen uden at tale med hinanden. I skal gå rundt stille sammen i cirka 10 min. Hvis I har en alarm på jeres mobil, så sæt den til, så I ikke behøver holde øje med tiden. 
   

 • Prøv at lægge mærke til, hvordan det er at gå rundt i byen uden at måtte snakke sammen og heller ikke har musik i ørerne – men bare går rundt og opfanger byens indtryk. Hvad ser og hører I? Hvad kan I lugte, og hvilke stemninger oplever I? ​Hvilke tanker flyder gennem hovedet?
   

 • Når de 10 minutter er gået, skal I skilles og gå hver for sig. Men først aftaler I, hvor og hvad tid I mødes i gruppen igen. 
   

 • I skal nu hver især gå ud og finde et velegnet sted, hvor I kan sidde for jer selv. Det skal helst være et trafikeret sted, hvor der er meget aktivitet. Det er vigtigt, at I sidder alene og ikke snakker med nogen andre. I skal blive siddende for jer selv i 10 min. Hvis I har en alarm på jeres mobil, så sæt den til, så I ikke behøver holde øje med tiden.
   

 • I løbet af de 10 minutter skal I notere alle jeres indtryk og tanker ned på et ark papir. I skal forsøge at notere jeres tankestrøm ned uden at tænke så meget over, hvad I skriver (stream of consciousness). Hvad ser og hører I? Hvad kan I lugte, og hvilke stemninger oplever I? ​Hvilke tanker flyder gennem hovedet?

​2) Tag ud i naturen og vær stille  
 

 • Når de 10 minutter er gået, mødes I med jeres gruppe på det aftalte sted og tager videre til en skov, park eller et andet nærliggende grønt område. Nu gentager I de samme to øvelser, som I lige har lavet: 
   

 • I går en tur på 10 minutter sammen uden at tale med hinanden og uden at lytte til musik eller noget. Hvis I har en alarm på jeres mobil, så sæt den til 10 minutter, så I ikke behøver holde øje med tiden. 
   

 • Prøv at lægge mærke til, hvordan det er at gå rundt i naturen uden at måtte snakke sammen, men bare går rundt og opfanger naturens indtryk. Hvad ser og hører I? Hvad kan I lugte, og hvilke stemninger oplever I? ​Hvilke tanker flyder gennem hovedet?
   

 • Når de 10 minutter er gået, skal I skilles og gå hver for sig. Men først aftaler I, hvad tid I mødes igen for at tage tilbage til skolen. 
   

 • I skal nu hver især gå ud og finde et velegnet sted, hvor I kan sidde for jer selv. Det skal være et roligt sted væk fra stier og anden aktivitet. Det er vigtigt, at I sidder alene og ikke snakker med nogen andre. I skal blive siddende for jer selv i 10 min. Hvis I har en alarm på jeres mobil, så sæt den til, så I ikke behøver holde øje med tiden.
   

 • I løbet af de 10 minutter skal I notere alle jeres indtryk og tanker ned på et ark papir. I skal forsøge at notere jeres tankestrøm ned uden at tænke så meget over, hvad I skriver (stream of consciousness). Hvad ser og hører I? Hvad kan I lugte, og hvilke stemninger oplever I? ​Hvilke tanker flyder gennem hovedet?
   

 • Når de 10 minutter er gået, mødes I med jeres gruppe på det aftalte sted og tager tilbage til skolen. 
   

 • Hjemme på skolen samler I op i klassen og snakker om, hvordan I oplevede de to forskellige miljøer. 

Print opgaven og tag den med ud.

3) Skriv et essay om jeres by- og naturvandring


1) Nu skal I arbejde videre med jeres oplevelser i byen og i naturen ved at skrive et essay. Essayet skal være en halv til en side langt. Det skal handle om forskellen mellem at opholde sig i byrummet versus det at opholde sig i naturen. Til inspiration kan I med fordel bruge de tekster/noter, som I skrev under jeres udflugter.

 

2) Når I er færdige, kan I enten gå sammen to og to eller have en fælles klasseopsamling, hvor I læser nogle af jeres essays højt og responderer på hinandens tekster og refleksioner. 

Hvad er et essay?


Et essay er en reflekterende tekst, hvor forfatteren forholder sig til et bestemt emne, kommer med konkrete oplevelser og reflekterer over det - gerne på en underholdende måde.

> Læs om essayets genretræk (i boksen Reflekterende tekst')

Til læreren

FAGLIGE MÅL

Dansk

 • Eleven kan indsamle oplysninger og disponere indholdet

 • Eleven har viden om argumenterende og reflekterende fremstillingsformer 

 • Eleven har viden om genretræk

 • Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog.

Opsamling i klassen

 • Hvordan var det at gå en tur i byen uden at måtte tale med hinanden?
  På hvilken måde var det anderledes end at gå rundt i byen og snakke sammen?
   

 • Hvordan var det at sidde for jer selv i bymiljøet?
  Hvad så og hørte I?
  Hvilke lugte og stemninger opfangede I?
  Hvilke tanker flød gennem hovedet?
  På hvilken måde var det anderledes end at gå rundt i byen, som I plejer?
   

 • Hvordan var det at gå en tur i naturen uden at måtte tale med hinanden?
  På hvilken måde var det anderledes, end da I gik rundt i byen uden at tale sammen?
   

 • Hvordan var det at sidde for sig selv i naturen? 
  Hvad så og hørte I?
  Hvilke lugte og stemninger opfangede I?
  Hvilke tanker flød gennem hovedet? 
  På hvilken måde var det anderledes, end da I sad stille for jer selv i byen?

bottom of page