top of page

Lærervejledning STRESS AF I NATUREN

Temaet 'Stress af i naturen' handler om, hvad der sker i kroppen, når vi føler stress, og forskellen mellem god og dårlig stress. Hvordan kortvarig stress kan være en styrke i visse situationer og har været med til at gøre os stærkere, men at langvarig stress er skadelig. Desuden handler temaet om, hvordan bevægelse og ophold i naturen kan forebygge stress.


TEMAETS OPBYGNING
 
 
1) Eleverne læser fagtekster og svarer på elevspørgsmål

Eleverne starter med at læse temaets fagtekster, se videoer og snakke om elevspørgsmålene. Fagteksterne fungerer som indledning og baggrundsviden for temaets seks forløb. 
 

> Gå til fagtekster til 'Stress af i naturen' 

 
2) Eleverne løser opgaver inden for emnet stress

Efter at have læst og snakket om fagtekster og videoer kan du vælge mellem seks forløb af forskellig varighed og sværhedsgrad og til forskellige fag. Du kan benytte et eller flere forløb eller sammensætte et længere temaforløb. Temaets seks forløb udgør i alt 26-32 lektioner á 45 minutter plus eventuel transporttid. 

Oversigt over temaets forløb: 

Om materialet 

 

 • 'Bliv glad i naturen' gør det muligt at  tilrettelægge udendørs undervisning med faglig relevans, idet bevægelse og ophold i naturen bliver sat ind i en klar læringsmæssig sammenhæng. 
   

 • Materialet består af en lang række forløb til forskellige fag, der inkluderer ophold og bevægelse i naturen.
   

 • Samtidig med at eleverne styrker deres faglighed inden for de forskellige fag, erfarer de, hvordan ophold og bevægelse i naturen har en positiv indvirkning på krop og sind og derved kan have en sundhedsfremmende effekt.  

Tag et skovbadEleverne måler deres humør ved hjælp af POMS-testen. Bagefter tager de ud og tilbringer mindst to timer i skoven. Her skal de bruge deres sanser og prøve at føle sig ét med naturen. Hjemme på skolen måler de igen deres humør ved hjælp af POMS-testen og sammenligner resultatet med den første måling. 


Formål
 • Eleverne lærer om immunsystemet, og hvordan man selv kan være med til at styrke det.
   

 • Eleverne får indblik i, hvordan skovbade bruges som terapi, og hvorfor det er sundt for kroppen at indånde skovens dufte, røre ved skovens elementer og lytte til skovens lyde.
   

 • Eleverne lærer at indsamle og vurdere egne data. 


Fag
 • Biologi

 • Idræt

 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.
   

Se faglige mål for de enkelte fag under opgaven. 

Tidsforbrug
 • 3-4 lektioner á 45 min. plus transporttid.
   

Produkter/metoder
 • Naturudflugt

 • POMS-test

 • Læsning

 • Elevspørgsmål

 • Fælles opsamling i klassen.
   

> Gå til opgaven 'Tag et skovbad'

Find på en kampagneEleverne skal udtænke en idé til en kampagne, der kan få flere unge ud og bevæge sig i naturen. Målgruppen er unge på deres egen alder. Bagefter skal de lave et skriftligt pitch og præsentere deres kampagne mundtligt for resten af klassen.


Formål
 • Eleverne lærer at udtænke en idé til en kampagne med et klart budskab, som er rettet mod en bestemt målgruppe.
   

 • Eleverne lærer at lave et pitch og bliver trænet i at præsentere deres idé mundtligt for resten af klassen.


Fag
 • Dansk

 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.
   

Se faglige mål for de enkelte fag under opgaven. 


Tidsforbrug
 • 7-8 lektioner á 45 min. plus transporttid.

Produkter/metoder
 • Brainstorming

 • Læsning/skrivning

 • Skriftlig pitch

 • Mundtlig fremlæggelse

 • Fælles opsamling i klassen.

> Gå til opgaven 'Find på en kampagne'

Sæt tal på stress i skolen Eleverne undersøger, hvordan stress påvirker hverdagen på skolen. De laver beregninger om stress ud fra antagelser, og de måler på, hvordan stress påvirker deres indlæring i forskellige situationer. Til sidst kommer de med forslag til, hvordan man kan få en mindre stressende skoledag, og de præsenterer forslagene for elevrådet eller skolebestyrelsen. 
 

Formål
 • Eleverne lærer, hvordan stress påvirker deres egen  skoledag.
   

 • Eleverne bliver trænet i at diskutere samfundsmæssige  problemstillinger om stress. 
   

 • Eleverne lærer at lave en model over en mindre stressende skoledag.


Fag
 • Matematik

 • Biologi

 • Samfundsfag

 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.
   

Se faglige mål for de enkelte fag under opgaven. 
 

​​Tidsforbrug
 • 6-7 lektioner á 45 min.
   

Produkter/metoder
 • Matematiske antagelser og beregninger

 • Elevspørgsmål 

 • Matematikopgaver 

 • Modellering 

 • Fremlæggelse

 • Fælles opsamling i klassen. 


> Gå til opgaven 'Sæt tal på stress i skolen'

Forløbet er udviklet i samarbejde med Tobias Harpsøe og Søren E. Jakobsen, Høje-Taastrup Ungdomsskole.

Skriv til en lokalpolitikerEleverne gennemgår fem politiske forslag fra 'kommunen', der skal få unge til at tilbringe mere tid i naturen for at forebygge stress. Eleverne vurderer, hvilket forslag de synes er bedst og skriver en mail til 'kommunen', hvor de argumenterer for deres valg. Til sidst skal de overveje, om de i den virkelige verden vil kontakte en politiker fra jeres kommune og stille et forslag.


Formål
 • Eleverne lærer om politiske tiltag, der kan få unge til at opholde sig mere i naturen.
   

 • Eleverne får trænet jeres mundtlighed ved at diskutere politiske tiltag med hinanden.
   

 • Eleverne får styrket deres skriftlighed samt argumentatoriske evner ved at  formulere en mail til en politiker.


Fag
 • Dansk

 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Se faglige mål for de enkelte fag under opgaven. 


Tidsforbrug
 • 3-4 lektioner á 45 min.  
   

Produkter/metoder
 • Diskussion af politiske tiltag

 • Læsning/skrivning

 • Argumenterende tekster

 • Mail til lokalpolitikere

 • Fælles opsamling i klassen. 

> Gå til opgaven 'Skriv til en lokalpolitiker'

Planlæg et træningsprogram Eleverne planlægger i grupper et udendørs træningsprogram, der består af både opvarmning, konditionstræning, styrketræning og udstrækning. Desuden skal de inddrage nogle af naturens elementer i programmet. Til sidst skriftes grupperne til at guide de andre elever igennem deres træningsprogrammer.  ​

Formål 
 • Eleverne lærer at sammensætte et varieret træningsprogram, som udføres i naturen.
   

 • Eleverne lærer at lede en gruppeaktivitet.
   

 • Eleverne oplever, hvordan det er at træne ude i naturen.


Fag
 • Idræt.
   

Se faglige mål under opgaven. 


Tidsforbrug
 • 4-5 lektioner á 45 min. plus transporttid.


Produkter/metoder
 • Naturudflugt

 • Skema med træningsøvelser

 • Ledelse af gruppeaktivitet

 • Fælles opsamling i klassen.


> Gå til opgaven 'Planlæg et træningsprogram'

Skab ro med vejrtrækningenEleverne går ud i naturen og finder et roligt sted at sætte sig ned. Her laver de en vejrtrækningsøvelse, som hjælper kroppen med at falde til ro. Hjemme på skolen reflekterer de over deres oplevelser. 


Formål
 • Eleverne lærer at trække vejret på en måde, der leder mere ilt og flere næringsstoffer ud i kroppens celler.
   

 • Eleverne oplever på egen krop, hvordan de ved hjælp af dybe og langsomme vejrtrækninger kan hjælpe kroppen med at finde ro.
   

 • Eleverne erfarer, hvordan et ophold i naturen kan forstærke oplevelsen af ro og velvære.


Fag
 • Biologi

 • Idræt.
   

Se faglige mål for de enkelte fag under opgaven. 
 

Tidsforbrug
 • 3-4 lektioner á 45 min. plus transporttid.

Produkter/metoder
 • Naturudflugt

 • Læsning

 • Fælles opsamling i klassen. 

> Gå til opgaven 'Skab ro med vejrtrækningen'

bottom of page