top of page
Skolens forbrug af papir

INTRO

 

I dette forløb skal ud og finde planter, som I skal bruge til at fremstille jeres eget papir. I lærer, hvordan man fremstiller og genbruger papir. I skal også beregne skolens papirforbrug og komme med forslag til, hvordan man kan genanvende og dermed nedbringe forbruget. 
 

Forberedelse 

> Læs om CO2 i træer


DET SKAL I 

1) Tag ud for at finde planter til fremstilling af genbrugspapir.

2) Lær om papirproduktion

 

3) Lær om genbrugspapir og tegn en model.
 

4) Beregn skolens papirforbrug.

5) Fremstil jeres eget genbrugspapir.

 

Formål med opgaven
 

 • I lærer om produktion af papir og genbrugspapir.

 

 • I laver jeres egen model over de forskellige trin i produktionen af genbrugspapir.
   

 • I beregner skolens forbrug af papir og vurderer miljøbelastningen.
   

 • I fremstiller jeres eget genbrugspapir.

 


Tidsforbrug: 6 lektioner á 45 min. 
 

Fag: Håndværk og design, matematik, fysik/kemi

1) Tag ud for at finde planter

1) I starter med at finde blomster og blade ude i naturen. Dem skal I senere bruge til at lave papir. I må kun plukke planter, som vokser vildt. Husk at I ikke må overplukke planten – lad noget af den blive tilbage, så den kan skyde op igen næste år.

2) Tilbage på skolen skal I lægge jeres planter i pres i en til to uger. Her kan I bruge en blomsterpresser eller nogle tunge bøger. 

Botany

2) Lær om papirproduktion 

Papir er uundværligt i vores hverdag, og vi bruger det til mange ting. I skal nu lære, hvordan man producerer papir. 

 

1) Start med at læse om produktionen af papir på Skoven-i-skolen.dk 
og se videoen til højre om, hvordan man laver papir. 
 

2) Gå sammen to og to og besvar spørgsmålene:

 • Hvad er cellulose (også kaldet træfibre)?

 • Hvad sker der med træfibrene, når de laves til papir?

 • Hvad er forskellen på en mekanisk træmasse og en kemisk træmasse?

 • Hvilke forskellige trin i produktionen foregår på papirfabrikken?

 

Se hvordan man fremstiller papir. 

3) Lær om genbrugspapir og tegn en model


Hvis man genbruger 1.000 kg. papir, sparer man 17 træer fra at blive fældet. Derudover sparer man også energi, vand og kemikalier. Nu skal I lære, hvordan man genbruger papir.

 

1) Læs om genbrugspapir på Skoven-i-skolen.dk og se videoerne til højre. 

 

2) Lav jeres egen model (tegning) over de forskellige trin i produktionen af genbrugspapir. I kan enten tegne modellen i hånden eller bruge et program på computeren.

3) Lav en fælles opsamling i klassen, hvor I viser jeres modeller for hinanden og drøfter spørgsmålene: 

 • Hvad er forskellen på produktionen af genbrugspapir og nyt papir? 

 • Kan det betale sig at genanvende papir? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 • Sorterer I selv jeres papir, så det kan genbruges? Hvorfor/hvorfor ikke? 

Se hvordan man genanvender papir. 

4) Beregn skolens papirforbrug

1) I skal nu prøve at beregne, hvor mange kilo papir jeres skole bruger om året. Kig i depotet og se, hvor meget papir der ligger fremme. Spørg på kontoret, hvor ofte depotet bliver fyldt op. Prøv herefter at regne ud, hvor mange kilo papir, skolen cirka forbruger hvert år. I kan også spørge kontoret, om de har overblik over, hvor mange pakker papir de indkøber om året. Undersøg hvad hver pakke vejer og regn ud, hvor mange kilo papir, skolen bruger. 

 

2) Som tommelfingerregel siger man, at der går to kilo træ til fremstilling af et kilo papir. Beregn nu, hvor meget træ der går til skolens forbrug af papir. 

 

3) En anden tommelfingerregel siger, at en kubikmeter rent træ i gennemsnit indeholder et ton CO2.  Vi ved også, at rumvægten på et bøgetræ er 680 kg/m3. Ud fra disse oplysninger skal I nu beregne, hvor mange ton CO2, skolen udleder gennem sit papirforbrug, hvis vi antager, at alt skolens papir bliver brændt og ikke genbrugt. 

 

4) Undersøg, hvordan skolen rent faktisk bortskaffer papiret. Bliver det sorteret og sendt til genanvendelse, eller bliver det brændt? Spørg på kontoret. Se om I kan finde nogle affaldsbeholdere, som man kun må smide papir ned i. 

 

5) Beregn hvor meget skolen kan reducere sit CO2-udslip, hvis skolen genbruger alt sit papir i stedet for at smide det ud sammen med andet affald.

 

6) Nu skal I fælles i klassen finde på  forslag til, hvordan man kan genanvende mere af skolens papir. Overvej at præsentere jeres forslag for elevrådet eller skolebestyrelsen – så kan I måske nedbringe skolens papirforbrug og dermed reducere skolens CO2-udslip.

Der er mange måder at spare på papiret. For eksempel kan man få en tablet med elektronisk blæk. 

Vidste I at…

Papir oprindeligt er en kinesisk opfindelse? Papiret kom først til Europa omkring år 1100. Dengang blev det dog ikke lavet af træ, som vi gør i dag, men af gamle klude.

 

5) Fremstil jeres eget genbrugspapir


I skal nu fremstille jeres eget papir. Processen minder meget om det, som sker på papirfabrikken, når man producerer genbrugspapir.

 

1) Lav papirmassen

 • Riv papiret i småstykker og put det i en spand. 

 • Hæld varmt vand over og lad det stå natten over, så papiret bliver opblødt. 

 • Tag det opløste papir op af spanden, læg det i en blender og tilsæt vand. Der skal være cirka fem procent papir og 95 procent vand. Blend herefter papiret til en fin pulp (papirmasse). I kan også bruge en boremaskine i stedet for en blender. 

 • Hæld pulpen i en stor balje vand. 

 

2) Fremstil papiret

 • Tilsæt jeres tørrede blomster og blade til baljen og rør rundt, så pulpen ikke kun lægger sig på bunden.

 • Hold to trærammer tæt sammen og før rammerne lodret ned i papirmassen, hvorefter de vendes, så de ligger vandret. 

 • Løft rammerne forsigtigt op af vandet og lad vandet løbe af, imens de stadig holdes vandret.

 • Løft den øverste træramme af og kør med en svamp nedenunder trådnettet på den anden ramme for at tørre mere af vandet af. 

 • Læg forsigtigt rammen med papir-pulpen oven på et viskestykke, så papirmassen vender nedad. 

 • Dup bagsiden af trådnettet med svampen for at få pulpen ud.

 • Løft forsigtigt rammen med trådnettet af, så I kan se aftrykket fra pulpen på viskestykket. Nu har I jeres papir, og det skal bare tørre. 

 • Læg et ny viskestykke eller en avis over papiret og stryg evt. med strygejern, indtil papiret et tørt. 


3) Slut af med at vise jeres papir til hinanden i klassen og snak om, hvilke ligheder der er i fremstillingsprocessen i forhold til produktionen af genbrugspapir.

4) Skriv noget ned på jeres papir. Det kan være en digt eller en lille hilsen.

Se hvordan man selv kan lave papir. 

Vidste I at…

Hvis I folder et A4-ark i alt 103 gange bliver det så tykt, at det går tværs gennem universet. 

Til læreren

Når eleverne skal ud for at finde planter og blomster, kan du eventuelt løfte det faglige niveau ved at lade eleverne identificere planterne. Dertil kan det være en god idé at benytte app'en 'Seek' by iNaturalist.  

 

Forløbet kan eventuelt afsluttes med at diskutere papirindustrien i Danmark, hvor eleverne læser disse artikler: 

> Skjern Paper: Om os


> Dr.dk: Fra klimasynder til klimaduks: Dansk fabrik knækker CO2-kurven 

 

Find mere inspiration til et undervisningsforløb om papir: 

> Vestforbrænding: Papir skal genbruges 

 

 

MATERIALER

 • Forskelligt papir (genbrugspapir fra f.eks. aviser, æggebakker, kuverter og almindeligt skrivepapir).

 • Balje 

 • Vand

 • Blender/boremaskine

 • Trådrammer

 • Viskestykker eller andet stof

 • Svamp

 • Evt. strygejern.

 

 

FAGLIGE  MÅL

 

Fysik/kemi:

 • Eleven kan med modeller forklare funktioner og sammenhænge på tekniske anlæg.

 • Eleven har viden om centrale teknologiske gennembrud.

 • Eleven har viden om samfundets brug og udledning af stoffer.

 

Biologi 

 • Eleven kan diskutere løsnings- og handlingsmuligheder ved bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget lokalt og globalt.
   

Matematik: 

 • Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik.

 

Håndværk og design: 

 • Eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer.

 • Eleven kan beherske specialiserede teknikker efter hensigt.

Opsamling i klassen

 • Hvor mange forskellige slags papir kender I?
   

 • Hvornår bruger I papir? 
   

 • Hvad er papir lavet af? 
   

 • Hvordan producerer man papir? 
   

 • Hvad er genbrugspapir? 
   

 • Hvor læser I mest I løbet af jeres hverdag; på en skærm eller på papir?
   

 • Tror I, at papir kan blive erstattet af elektronisk papir og elektronisk blæk?

bottom of page