top of page
Skriv til en lokalpolitiker

INTRO


I skal gennemgå fem politiske forslag fra 'kommunen', der kan få unge til at tilbringe mere tid i naturen for at forebygge stress. I vurderer, hvilket forslag I synes er bedst og skriver en mail til 'kommunen', hvor I argumenterer for jeres valg. Til sidst skal I overveje, om I vil kontakte en politiker fra jeres egen kommune og stille et forslag.

 

Forberedelse

> Læs fagtekster til Stress af i naturen

DET SKAL I
 

1) Læs kommunens fem forslag og udvælg det bedste. 
 

2) Læs om argumenterende tekster og skriv et svar til kommunen. 
 

3) Skriv en mail til en lokalpolitiker i jeres egen kommune, hvor I stiller forslaget og argumenterer for, hvorfor det er en god idé.  

Formål med opgaven
 

 • I lærer om politiske tiltag, der kan få unge til at opholde sig mere i naturen.
   

 • I får trænet jeres mundtlighed ved at diskutere politiske tiltag med hinanden.
   

 • I får styrket jeres skriftlighed samt argumentatoriske evner ved at  formulere en mail til en politiker.
   

 

Tidsforbrug: 3-4 lektioner á 45 min. 
 

Fag: Dansk, sundheds- og seksualundervisning samt familiekundskab. 

1) Gennemgå kommunens forslag og vælg det bedste 

Forestil jer, at jeres kommune vil gøre en indsats for at forebygge stress blandt børn og unge. Det vil de gøre ved at få skoleelever til at tilbringe mere tid i naturen. Kommunen har stillet fem politiske forslag og bedt om jeres hjælp til at vælge et af dem.
 

 • I inddeles i grupper og læser kommunens fem politiske forslag (til højre), der skal få flere skoleelever ud i naturen, så de kan få gavn af naturens afstressende effekter.
   

 • Tag nu forslagene et ad gangen og diskuter forslagets fordele og ulemper. Overvej, hvilken effekt forslaget vil have på elevers skolegang i forhold til at forebygge stress. Overvej også, hvordan skoleeleverne vil tage imod forslaget, og hvor realistisk det vil være at indføre på jeres skole.
   

 • Når I har været alle forslagene igennem, skal I blive enige om, hvilket et af dem I synes er bedst. Hvis I selv har et andet forslag til, hvad der kan få elever ud i naturen, må I også gerne arbejde videre med det.

Print opgaven og tag den med ud.

 

 1. Udendørs undervisning
  Der skal indføres et krav til skolerne om, at 10-20 procent af al undervisning skal foregå udendørs. Her kan skolerne bruge deres egne grønne arealer, hvis de eksempelvis har et overdækket område, en tilknyttet skoleskov, park eller grønne gårde. Derudover kan skolerne tage eleverne ud på flere udflugter i undervisningstiden. 
   

 2. Årlig affaldsindsamling
  Hvert år arrangerer Danmarks Naturfredningsforening en affaldsindsamling, hvor skoler og børnehaver kan deltage. Målet er at indsamle efterladt skrald i naturen som for eksempel dåser, cigaretskod og plastik. Fremover skal alle kommunes skoler deltage i den årlige affaldsindsamling. 
   

 3. Køkkenhaver 
  Alle skoler skal have en køkkenhave, som de kan benytte i undervisningen. Køkkenhaven kan for eksempel bruges i fag som madkundskab, natur og teknologi og biologi. 
   

 4. Friluftsliv som valgfag
  Alle elever i udskolingen skal fremover kunne vælge friluftsliv som valgfag. Her vil eleverne kunne udøve friluftsaktiviteter som bålmad, sejlture, vandreture og orienteringsløb. Samtidig vil eleverne lære om friluftslivets historie og samfundsmæssige betydning.
   

 5. Lejrskoler i det grønne
  Alle elever skal fremover have mulighed for at komme på mindst to lejrskoler i løbet af deres skoletid. Disse lejrskoler skal bestå af flere overnatninger og foregå i et naturområde, så der er mulighed for flere friluftsaktiviteter.

Outdoor Reading
Community Kitchen Garden
Camp Fire at Night
Volunteers
Kommunens fem forslag
Lakeside Camping

2) Læs om argumenterende tekster og skriv et svar til kommunen

 • I skal nu læse om, hvordan man skriver en argumenterende tekst, og hvad teksten skal indeholde.
   

 • Bagefter skal I skrive til kommunen, hvilket forslag I har valgt og hvorfor. I skal prøve at fremhæve fordelene ved forslaget og på forhånd svare på de indvendinger, som I forestiller jer, at jeres modtager (kommunen) vil komme med. 
   

> Læs om argumenterende tekster

3) Skriv en mail til en lokalpolitiker

 • Om lidt skal I skrive en mail til en lokalpolitiker i jeres egen kommune i den virkelige verden om det bedste forslag, der kan få flere unge ud i naturen. I skal skrive mailen, som om det er jeres eget forslag.
   

 • Først skal I finde ud af, hvilken politiker I vil skrive til. Det kan I gøre ved at gå ind på jeres kommunes hjemmeside og finde det udvalg, der har ansvar for skolerne. Det hedder typisk noget med Skole- og børneudvalget.  
   

 • Når I har gjort det, skal I finde frem til de forskellige politikere og deres mærkesager. Ud fra det skal I vælge, hvem I vil henvende jer til. Det er ikke sikkert, I kan læse om politikerne på kommunens hjemmeside, men så prøv i stedet at google deres navne eller gå ind på deres Facebook-sider.
   

 • Nu er I klar til at skrive mailen, hvor I argumenterer for, hvorfor og hvordan jeres egen kommune kan indføre et politisk tiltag, som kan få flere skoleelever ud i naturen. Husk at formulere mailen, som om det er jeres eget forslag. I kan bruge skabelonen herunder, hvor der også ligger et eksempel på en mail til en lokalpolitiker. 
   

> Skabelon til mail til lokalpolitiker 

 

Pencil and notepad

Print opgaven og tag den med ud.

Til læreren


FAGLIGE  MÅL

 

Dansk

 • Eleverne lærer at deltage åbent og analytisk i en dialog.

 • Eleverne opnår viden om argumentations- og informationsformer.

 • Eleverne trænes i at sætte tekster i relation til aktuelle problemstillinger.

 

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

 • Eleverne opnår viden om sundhedspolitikker.

 • Eleverne trænes i at diskutere, hvordan sundhed og trivsel kan fremmes gennem sundhedspolitikker.

Opsamling i klassen

 • Hvad synes I om de forskellige forslag, der går ud på at få skoleelever mere ud i naturen?
   

 • Hvordan gik det med at blive enige i grupperne om, hvilket forslag der var bedst?
   

 • Fandt I selv på nogle andre forslag end de fem, I blev præsenteret for? Hvis ja, hvad gik det ud på? 
   

 • Hvem valgte I at skrive mailen til? Og hvad var begrundelsen for valget?
   

 • Hvordan var det at skrive et udkast til en mail til en politiker? 
   

 • Hvilke begrundelser brugte I i jeres mail, når I skulle argumentere for jeres synspunkt?
   

 • Var der nogle af jer, som rent faktisk valgte at sende en mail til en politiker i jeres kommune?

bottom of page