top of page
Argumenterende tekster

Sådan skriver du en argumenterende tekst

 

I svaret til kommunen skal I skrive, hvilket et af deres fem forslag I har valgt, og hvorfor I har valgt det. Det indebærer, at I skal lave en argumenterende tekst. For at kunne gøre det skal I  have styr på, hvad et argument er. Et argument består i sin korteste form af to elementer: Et synspunkt og en begrundelse.
 

  • Synspunktet er din holdning til et eller andet, som du gerne vil have din modtager til at tilslutte sig. Det kan for eksempel være, at du mener, det skal være forbudt at sælge alkohol til unge under 18 år. For at overbevise andre om, at det er en god idé, er du nødt til at begrunde dit synspunkt. Ellers er der ikke tale om et argument.
     

  • Begrundelsen kan for eksempel være: “Man bør hæve aldersgrænsen for salg af alkohol til 18 år, fordi danske unge har nogle dårlige alkoholvaner”. I denne sætning er det ordet fordi, der markerer, at der kommer en begrundelse til synspunktet. Andre ord som på grund af, for at, eftersom er ligeledes med til at synliggøre begrundelsen. Du kan gøre argumentet stærkere ved at finde flere begrundelser. 

 

Når du skal fremføre et argument, er det vigtigt, at du finder begrundelser, som andre vil kunne følge. Derfor er det ikke nok, hvis du siger: “Aldersgrænsen for salg af alkohol skal hæves, fordi jeg synes, det er en god idé”, eller “fordi det føler jeg er det rigtige”. Dine begrundelser skal altså pege ud over dig selv. Ellers er det svært for andre at se, hvorfor de være enige med dig. 

 

Gendrivelse

Du skal selvfølgelig fremlægge de bedste begrundelser for dit synspunkt. Herefter er det en god idé at forestille sig, hvad din modtager vil have af modsvar eller indvendinger – og på forhånd prøve at svare på disse indvendinger. Det kalder man for en gendrivelse.

Du kan lave en gendrivelse ved at fremhæve, hvordan eventuelle udfordringer ved dit synspunkt kan løses. Hvis du forestiller dig, at din modtager vil have som modargument, at unge vil blive sure, kan din gendrivelse eksempelvis lyde sådan: “Jeg er opmærksom på, at nogle unge vil blive utilfredse, hvis vi hæver aldersgrænsen for salg af alkohol, men det kan løses ved, at vi oplyser unge om konsekvenserne af dårlige alkoholvaner.”

Du kan også lave en gendrivelse ved at vise, at en mulig indvending ikke er lige så vigtig som dit synspunkt. 

Hvad er argumenterende tekster?

Avisernes debatindlæg, anmeldelser og kronikker er eksempler på argumenterende tekster. Der findes også argumenterende tekster i kommentar-sporet på sociale medier, når folk prøver at begrunde eller overbevise andre om deres holdninger.

I møder også argumenterende tekster i reklamer og kampagner, når organisationer eller virksomheder forsøger at påvirke folk til at købe et produkt eller ændre adfærd.

Mange forskellige holdninger

En vigtig pointe er, at andre ikke behøver at være enige i jeres synspunkt, blot fordi I har nogle gode begrundelser, der understøtter synspunktet.

Man kan for eksempel mene, at det er prisen på alkohol, der bør ændres, og ikke aldersgrænsen, eller at det handler om, at forældre skal sætte strengere regler for unges indtag af alkohol.

Man kan også være uenig i påstanden om, at unges alkoholvaner er et problem. Altså kan der være mange forskellige holdninger til sagen.

bottom of page