top of page
Dans og spil et sted

INTRO

 

I dette forløb skal I arbejde med at gengive et steds særlige kendetegn gennem bevægelse, dans, rytmer, musik og eventuelt tegning. I skal udføre nogle forskellige opgaver og komponere et stykke musik.

 

Forberedelse

> Læs fagtekster til Naturens lyde

DET SKAL I


1) Bliv inspireret til at danse i takt med naturen

2) Lav fælles opvarmning

3) Efterlign naturen med jeres bevægelser 

4) Lav bevægelsestegninger på hinandens rygge

5) Lav musik og dans til den.

 

6) Tegn til hinandens musik.

Formål med opgaven

 

 • I lærer at bruge jeres sanser og krop til at finde særlige kendetegn ved et sted i naturen.
   

 • I lærer at udtrykke stedets kendetegn gennem bevægelse og musik.
   

 • I øver jer i at fremføre et værk, som I selv har komponeret.
   

 

Tidsforbrug: 4 lektioner á 45 min. 
 

Fag: Musik, billedkunst og dansk.

 

Start med at se denne film sammen i klassen. Filmen giver et bud på, hvordan man kan danse i takt med naturens bevægelser.

Efter filmen skal I snakke sammen to og to: 

 • Hvad tænkte I, da I så filmen? 

 • Hvilke fornemmelser og følelser vakte filmen i jer?

 • Hvordan kunne man se inspirationen fra naturen i den måde, som danseren bevægede sig på?

1) Bliv inspireret til at danse i takt med naturen

NB! Spol eventuelt frem og start filmen fem minutter inde.

 

1) I tager hen til en skov eller et andet sted i naturen. Find et godt sted at sætte eller lægge jer ned og vær helt stille. I har nu to minutter til at ‘ankomme til stedet’ ved hjælp af jeres sanser. Luk øjnene og brug sanserne: 
 

 • Mærk solen/vinden/græsset og underlaget.

 • Hør susen/insekter/blade-raslen.

 • Læg mærke til naturens dufte.

 

2) Stil jer nu i en stor rundkreds, hvor alle kan se hinanden. På skift skal I nu lave en bevægelse, som resten af rundkredsen efterligner. Jo større bevægelser I laver, des nemmere er det for andre at kopiere dem. Husk at ingen bevægelser er rigtige eller forkerte.

 

2) Lav fælles opvarmning
Friends Relaxing on Grass

Læg jer ned, luk øjnene og brug jeres sanser. 

Print opgaven og tag den med ud.

 

1) I skal nu finde sammen to og to og stille jer over for hinanden. Brug jeres albuer til at tegne de ting, som I ser omkring jer i naturen; det kan for eksempel være et stort træ, et lille græsstrå eller en sky. Husk at I gerne må bevæge jer på jeres egen måde. Der er ikke nogen bevægelser, som er rigtige eller forkerte. Prøv skiftevis at gætte, hvad hinanden tegner med jeres bevægelser.

2) Nu skal I gå sammen tre og tre og stille jer sådan, at alle kan se hinanden. Brug jeres knæ, albuer, fødder, hænder eller hofter til at tegne de bevægelser, som I ser på stedet. Overdriv gerne jeres bevægelser, så de bliver tydeligere.

3) Efterlign naturen med jeres bevægelser
Dancing in Park

Husk der ikke er nogen bevægelser, der er rigtig eller forkerte.

Print opgaven og tag den med ud.

 

1) I skal nu finde et godt sted at sidde eller ligge ned. Luk øjnene og brug to minutter på at lytte til naturens lyde. Læg mærke til om lydene er:
 

 • Lange eller korte (klanglængde).

 • Hurtige eller langsomme (tempo).

 • Runde eller prikkende (legato - staccato).

 • Stille eller kraftige (lydstyrke).

 

2) Gå sammen i større grupper. Hver grupper sætter sig i en rundkreds med siden til midten. Tegn de lyde, som I før hørte, på ryggen af den, der sidder foran jer. I har fem minutter. Prøv at huske de ting, som I lagde mærke til ved lydene, da I sad eller lå ned og var stille. 

4) Lav bevægelsestegninger på hinandens rygge

Print opgaven og tag den med ud.

 

1) I fordeles i grupper. Hver gruppe går ud og prøver at finde forskellige materialer på stedet, som kan bruges til instrumenter/lydgivere. I skal lave et lille stykke musik, som er inspireret af naturen omkring jer.
 

 • Prøv at se, om I med jeres musik kan frembringe en bestemt stemning. Overvej hvilken stemning I vil udtrykke: Vil I spille voldsomme lyde, som kræver store kævler, eller vil I bruge mere raslende lydgivere såsom småsten eller visne blade?

 

2) Nu skal grupperne gå sammen to og to. Skiftevis skal grupperne spille deres stykke musik, mens den anden gruppe bevæger sig og danser til musikken. Husk at I gerne må grine og have det sjovt, mens I danser. 
 

 • Prøv med jeres dans at understøtte lyden. Eksempelvis kan små bevægelser understøtte en lav lyd, mens store og voldsomme bevægelser kan symbolisere en kraftig lyd.

3) Spil jeres musik for resten af klassen og vis nogle af jeres  danse/bevægelser.

5) Lav musik og dans til den
Dry Sticks

Find materialer i naturen, der kan bruges som lydgivere. 

Print opgaven og tag den med ud.

 

1) I skal nu skiftes til at tegne til de andres musik.  

 • Hvordan ser det ud, når I prøver at formidle lyden på et stykke papir eller pleksiglas?

 • Kan I genkende naturen i det, I tegner?
   

2) Tilbage på skolen viser I jeres tegninger for resten af klassen. ​

6) Tegn til hinandens musik

Print opgaven og tag den med ud.

Til læreren

Til opvarmningsøvelsen kan du eventuelt bruge noget afslappende musik, som kan gøre det lettere for eleverne at komme i gang med at bevæge sig. 


Ved udførelsen af musikstykket og dansen kan det være en god ide med nogle benspænd. Det kan være:

 • I skal finde noget, der kan rasle. 

 • I skal bruge formen ABA. 

 • I må ikke bruge mere end 10 minutter på opgaven. 

 • Jeres performance skal henvende sig til børnehavebørn. 

 • Musikken skal udtrykke eller understøtte en bestemt stemning. 

 • I skal lave en kort tekst inspireret af stedet eller skrive ord ned. 

Hvis man vil arbejde videre med sangskrivning hjemme på skolen, kan eleverne med fordel skrive nogle af deres sanseindtryk ned undervejs.

 

Forløbet er inspireret af Land Shape - Land Art North 

Denmark, hvor Birgitte Lundtoft og Julie Schmidt Andreasen dansede i skoven. 
 

Tekst om at danse i naturen, her i biologifaget: 

Elever danser igler og sommerfugle

 

 

MATERIALER

 • Det kan være en god idé at have et underlag til at sidde på. En pose med en avis i kan fint gå, hvis I ikke har et siddeunderlag. 

 • Hvis der skal tegnes, kan I bruge papir/karton eller plexiglas-plader, der hænges op i en gren.FAGLIGE MÅL 

Musik

 • Eleven kan fremføre musik for andre.

 • Eleven kan deltage med lydhørhed i sammenspil.

 • Eleven kan forholde sig kvalificeret og nuanceret til musikoplevelser.
   

Billedkunst 

 • Eleven kan fremstille billeder med forskellige udtryksformer samt teknikker herunder digitale teknologier.

Dansk

 • Eleven kan bruge kroppen som udtryk.

Opsamling i klassen

 • Hvordan var det at bevæge sig til naturen?
   

 • Hvordan var det at gætte hinandens bevægelser?
   

 • Hvilke elementer fra naturen gav inspiration til jeres musik og dans?
   

 • Hvordan virkede lydgiverne/instrumenterne i forhold til bevægelserne? 
   

 • Var der noget, der var svært eller udfordrende?
   

 • Hvordan ville det have påvirket jeres bevægelser og musik, hvis I havde været et andet sted, eksempelvis ved en strand eller i en storby? 
   

 • Hvilke lyde prøvede I at tegne på hinandens rygge, og hvordan føltes det?

bottom of page