top of page
Fuglestemmer i skoven

INTRO

 

I dette forløb skal I lære om fugle og fuglestemmer. I skal ud i skoven og lege fuglebingo, og når I kommer tilbage til skolen, skal I lege gæt og grimasser med fuglearter.
 

Forberedelse

> Læs fagtekster til Naturens lyde

DET SKAL I

 1. Gæt lyden af en fuglestemme.
   

 2. Tag ud i skoven og leg fuglebingo.
   

 3. Leg gæt og grimasser med fuglearter. 

Formål med opgaven

 

 • I lærer de mest almindelige fugle at kende.
   

 • I lærer at genkende og skelne mellem forskellige fuglestemmer.
   


 

Tidsforbrug: 
2-4 lektioner á 45 min. 

 

Fag: Biologi og dansk

Rødkælk

1) Gæt lyden af en fuglestemme

 

Vidste I at … 

 

Fuglelyde har nogle klare formål, og der er  forskel på fuglesang og fuglekald? 

 

 • Fuglesang har til formål at forsvare et territorium, altså skræmme fjender væk, eller tiltrække en mage.
   

 • Fuglekald er kortere end fuglesang og har en meget mere specifik funktion. For eksempel et ‘alarmkald’, et ‘truekald’, eller hvis fuglen kalder på sin unge. 

2) Tag ud i skoven og leg fuglebingo

 

 • Nu skal I dele jer ind i grupper og tage ud i skoven og finde et godt sted. Medbring den bingoplade med fugle, som I har fået udleveret af jeres lærer. Gå nu rundt i skoven og lyt til fuglestemmer. 
   

 • Når I hører en fuglestemme, skal I optage den på jeres mobiltelefoner. 
   

 • Tag et foto af fuglen, hvis det er muligt.
   

 • Sæt kryds på pladen ud for de fugle, I finder.  
   

 • Når I kommer tilbage til skolen, afspiller hver gruppe deres fuglestemmer for resten af klassen. Det gælder om at have flest rigtige på sin bingoplade. NB! Hver optagelse kan kun give et kryds på pladen, selvom man måske kan høre andre fugle i baggrunden.

Vidste I at... 

 

Fugle kan synge samtidig med, at de trækker vejret? Det er derfor, sanglærken kan hænge i luften og synge i flere minutter.

sanglærke i luften.jpg

Print opgaven og tag den med ud.

3) Gæt og grimasser med fuglearter

 

 • Jeres klasse deles ind i to hold. Holdene skal dyste mod hinanden. 
   

 • Det første hold sender en deltager op, som nu skal trække en seddel med et fuglenavn. 
   

 • Nu skal personen forsøge at mime fuglen og dens kendetegn og efterligne fuglens lyde. 
   

 • Hvis holdet kan gætte fuglen, inden der er gået to minutter, får de et point. Hvis de ikke gætter det, får det andet hold lov til at gætte. 
   

 • Fortsæt indtil alle sedlerne er trukket.

Vidste I at … 


En hane kan gale, selvom man har hugget hovedet af den? Det er, fordi den producerer lyd langt nede i halsen.

Chicken

Til læreren

I aktiviteten Fuglebingo kan det være svært at skelne de forskellige fuglestemmer fra hinanden, da fuglene ofte synger i kor. Derfor kan eleverne tage et foto af den fugl, de optager, så den er nemmere at artsbestemme. 

> Print en fugle-bingoplade til hver gruppe


Ønsker du. at eleverne dykker mere ned i emnet, kan de eventuelt lytte til podcast om fugle fra Vildt Naturligt, mens de går rundt ude i skoven:  

 

> Vildt Naturligt | Det rene pip! Fuglestemmer #1 | DR LYD

 

> Vildt Naturligt | Mere pip! Fuglestemmer #2 | DR LYD

 

I aktiviteten Gæt og grimasser kan legen varieres ved at tilføje sætninger af forskellig sværhedsgrad til sedlerne; for eksempel ‘Ringdue spiser orm’ eller ‘Husskaden narrer hunden’. 

 

FAGLIGE  MÅL


Biologi

 • Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag.

 • Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde.

Dansk

 • Eleven kan bruge kroppen som udtryk.

Opsamling i klassen
 

 • Hvilke fuglearter fandt I flest af, og hvilke var mere sjældne?
   

 • Lykkes det at finde nogle fuglearter, som ikke var på bingo-pladen?
   

 • Hørte I nogle fuglestemmer, som I ikke kunne identificere?
   

 • Hvorfor tror I, at fuglene synger? 
   

 • Hvad tror I, at de kommunikerer til hinanden? 
   

 • Hvorfor tror I, at fuglene synger mest om foråret? 
   

 • Tror I, at fuglesang ændrer sig over tid ligesom vores sprog? 
   

 • Hvis du var en fugl, hvilken fugl ville du så være og hvorfor?

bottom of page