top of page

Tema 5) Skønheden i naturen

INDHOLD: 
Temaet handler om det betagende ved naturens skønhed og om forskellen mellem skøn og sublim natur. Om naturens symmetriske mønstre og fraktaler, og om det produktive, det rekreative og det økologiske natursyn.

Temaet handler også om, at naturens åbne tiltale altid har inspireret kunstnere inden for litteratur, malerkunst, design og arkitektur. Her er der særligt fokus på romantikken og land art.  

TEMAETS FORLØB:
Eleverne starter med at læse fagteksterne under fanebladet 'Naturens skønhed' og svare på elevspørgsmålene. I forlængelse heraf ligger seks forløb med opgaver.

> Fagtekster til Skønheden i naturen

> Forløb til Skønheden i naturen

> Lærervejledning Skønheden i naturen


 

FAG: 

  • Dansk

  • Matematik

  • Biologi

  • Billedkunst.

bottom of page