top of page
Skriv et haiku-digt

INTRO

 

I dette forløb skal I indfange naturens indtryk og stemninger i haiku-digte. For at indsamle inspiration til digtene skal I på udflugt til et naturområde. Bagefter skal I høre og fortolke hinandens digte og lave en kunstinstallation.
 

Forberedelse
> Læs fagtekster om Skønheden i naturen

DET SKAL I: 

 

1) Lær om haiku-digte.
 

2) Gå på opdagelse i et naturområde og hent inspiration til selv at skrive haiku-digte.
 

3) Skriv jeres egne haiku-digte og læs dem op for hinanden.
 

4) Lav en fælles kunstinstallation i klassen med jeres haiku-digte, fotos og lydfiler.

Formål med opgaven
 

 • I kommer på opdagelse i et naturområde og indsamler inspiration. 

 

 • I lærer at sammensætte en lyrisk tekst ud fra egne oplevelser.

 

 • I lærer at læse digte højt og fortolke hinandens digte.
   

 • I lærer at lave en kunstinstallation, der indeholder både tekst, lyd og billeder.
   

 

Tidsforbrug: 5-6 lektioner á 45 min.
 

Fag: Dansk og billedkunst

1) Lær om haiku-digte

Haiku-digte er en japansk lyrik-tradition, der går tilbage til 1600-tallet. Digtene er kun tre linjer lange og handler ofte om naturen og om følelser.
 

Den vigtigste regel ved haiku-digte er, at de kun må indeholde 17 stavelser, som fordeles på tre linjer:

 • 5 stavelser

 • 7 stavelser

 • 5 stavelser
   

> Læs mere om haiku-digte

Havet er køligt

To lattermilde tøser

Graver i sandet

I skovens dybe

stille ro vandrer jeg rundt

i adidas sko

Bevæg dig oh grav

Min klagende stemme er

efterårsblæsten

2) Tag ud i naturen og hent inspiration til haiku-digte

 • I skal nu tage på opdagelse i et naturområde for at få inspiration til jeres digte. Det kan være en skov, sø, mose, krat, park eller lignende. Når I er ankommet, skal I gå rundt alene eller i små grupper.
   

 • Notér de indtryk ned, som I får ved at bevæge jer rundt i naturen. Hvad kan I se, høre, lugte og fornemme? Beskriv også den stemning, der kommer jer i møde. Er der noget, som naturen får jer til at tænke på eller føle?
   

 • Tag billeder af det, som fanger jeres opmærksomhed. Det kan være et væltet træ, et sneglehus eller et smukt lysindfald.  
   

 • På jeres vandring skal I optage mindst en lydfil med jeres telefoner. Det kan være lyden af vinden i træerne, fodtrin i græsset eller en skrattende måge. 

Print opgaven og tag den med ud.

         Et haiku får sin kraft fra det intuitive eller følelsesmæssige spring hen over gabet mellem digtets to dele, et gab hvor noget med vilje er udeladt. [...] Kunsten at skrive haiku er kunsten at skabe dette gab, udelade noget, men dvæle ved den fremkomne åbning, som deler et haiku i sine to livfulde dele

Michael Dylan Welch,
haikudigter og lærer

"

3) Skriv selv haiku-digte og læs dem op for hinanden

 • Tilbage på skolen skal I nu selv prøve at skrive haiku-digte ud fra den inspiration, som I fik på jeres lille udflugt. 
   

 • Når digtene er færdige, skal I enten i grupper eller sammen i klassen læse digtene højt for hinanden.
   

 • Bagefter skal I prøve at fortolke hinandens digte ved at tale om, hvad digtene får jer til at tænke på og føle, samt hvilken rolle naturen spiller i digtene. Svar på spørgsmålene. 

Elevspørgsmål 
 • Hvad får digtet jer til at tænke på?
   

 • Hvilken stemning er der i digtet?
   

 • Hvilken rolle spiller naturen i digtet?
   

 • Hvilke sanseindtryk er der i digtet?
   

 • Er der nogle kontraster i digtet?

4) Lav en fælles kunstinstallation i klassen

 • Til sidst kan I afslutte forløbet med at lave en fælles kunstinstallation i klassen, hvor I præsenterer jeres naturoplevelser for andre. I kan inddrage både noter, digte, billeder og lydoptagelser.
   

Til læreren

Dansk

 • Eleverne trænes i at formulere egne oplevelser og sansninger i et æstetisk sprog.

 • Eleverne opnår viden om æstetisk sprogbrug.

 • Eleverne diskuterer forskellige fortolkninger af en tekst.

 • Eleven kan fremstille større multimodale produkter

 • Eleven kan variere læsehastighed efter læseformål og ordkendskab i teksten.
   

Billedkunst

 • Eleverne lærer at kombinere udtryksformer i formidlingen af et tematisk projekt.

Opsamling i klassen
 

 • Hvordan var jeres oplevelse med at skrive digte med inspiration fra naturen?
   

 • Var der noget som overraskede jer? Var der noget som var svært?
   

 • Hvordan var det at skabe en installation sammen i klassen?
   

 • Er der noget fra forløbet, som I vil tage med videre?

bottom of page