top of page
Land art - skab et kunstværk

INTRO

 

I dette forløb skal I ud i naturen og skabe kunstværker ud af naturens materialer. Bagefter skal I filme eller tage fotos af jeres værker og præsentere dem for hinanden. I slutter af med at lave en samlet udstilling for hele klassen.

 

Forberedelse
> Læs fagtekster om Skønheden i naturen

DET SKAL I: 

 

1) Sæt jer ind i land art som kunstgenre.
 

2) Tag ud i naturen og skab land art.
 

3) Lav en præsentation af jeres land art.
 

4) Lav en fælles udstilling med klassens værker.

Formål med opgaven
 

 • I lærer at skabe kunstværker i naturen, som har tilknytning til et bestemt sted. 

 

 • I lærer at arbejde med naturens materialer. 

 

 • I lærer at formidle jeres kunstværker via billeder og videooptagelser. 

 

 • I lærer at respondere og reflektere over hinandens kunstværker. 

 


Tidsforbrug: 4-8 lektioner á 45 min. 
 


Fag: Billedkunst og dansk

1) Sæt jer ind i land art som kunstgenre

Land art er en genre inden for kunst, hvor man skaber kunstværker ude i naturen ved at bruge naturens materialer. Det kan være jord, sten, grene, blade og så videre. Land art ligger i et krydsfelt mellem landskabsarkitektur og skulpturer. Her bruger man både naturen som materiale og som kulisse. Det betyder, at kunstværkerne hænger uløseligt sammen med det sted, hvor de bliver skabt. Man kan derfor ikke bare flytte rundt på dem. 

Landskabskunsten udfordrer de etablerede kunstinstitutioner, fordi deres værker ikke kan udstilles på et museum eller sælges på et galleri. Det skyldes, at værkerne er tæt forbundet til det naturområde, som de bliver skabt i.

 

Der findes flere typer af land art. Den type, som I skal lave, hører til den økologiserede land art. Her er kunstnerne interesserede i miljøet og bruger deres kunst til at sætte fokus på at beskytte naturen.

 

Værkerne skal kunne indgå i naturens kredsløb igen. Derfor vil de typisk forgå, efterhånden som de bliver ødelagt af naturen selv. På den måde bliver de materialer, som I bruger, igen en del af naturens kredsløb.

> Læs mere om land art på faktalink.dk

Land art kan være små simple kreationer...

... eller større værker i naturen. 

2) Tag ud i naturen og skab land art

Del jer ind i grupper og tag hen til det naturområde, hvor I skal opføre kunstværkerne. Det kan også være, at der er et grønt område på skolen, hvor I kan lave det. 

 

 1. I starter med at undersøge stedet og kigge efter ting i naturen, som vil kunne indgå i værkerne. Det kan for eksempel være en træstub, en stor sten, en skråning eller en vandpyt. Herefter skal I finde ud af, hvilke materialer I vil bruge.
   

 2. Inden I indsamler materialer, skal I have en plan for, hvordan I vil udføre værket. Tal indbyrdes i gruppen om jeres iagttagelser om stedet og overvejelser om materialer. Husk, at alle skal have mulighed for at byde ind. Brug reglerne for land art. 
   

 3. Nu skal I gang med at opføre jeres værker ud fra jeres idé. I en kunstnerisk proces er det meget almindeligt, at ideen udvikler sig løbende. I må derfor gerne ændre jeres idé undervejs, hvis I finder på noget nyt. Hvis der er tid, må I også gerne opføre flere værker.
   

 4. Når I er færdige med jeres kunstværker, skal I beslutte, hvordan I vil formidle dem enten via film eller billeder. Tænk over, hvordan jeres film og billeder viser værket i forhold til resten af området. Optag en video eller tag fotos af værket og tag tilbage til skolen. 

 Regler for Land art
 

 • Land art laves i og af natur
  Land art skal udføres i naturen med brug af naturens materialer. Det kan være græs sten, grene, blomster, bær og så videre. I må også gerne lave aftryk i naturen for eksempel i sand og mudder.
   

 • Brug af værktøj og redskaber
  I må gerne bruge værktøj og redskaber til at opføre jeres kunst, men når værkerne er færdige, må der kun være naturlige materialer tilbage. Det betyder, at I ikke må bruge redskaber som søm eller lim til at sætte noget sammen, da det ikke stammer fra naturen.  
   

 • Ingen store indgreb
  I må ikke lave kunstværker, som gør for store indgreb i naturen. Eksempelvis er det en dårlig idé at save et levende træ i stykker eller at grave et gigantisk hul.
   

 • Værkernes levetid
  Fordi værkerne skal indgå i naturens kredsløb, må de gerne have en kort levetid. Det kan for eksempel være, at I laver et kunstværk med nogle blade, der flyder rundt i en vandpyt. Med andre ord er det ikke vigtigt, at I skaber noget, der kan holde for evigt, men at I formår at skabe kunst, som indgår i en sammenhæng med naturen.

Print opgaven og tag den med ud.

3) Lav en præsentation af jeres land art

Jeres gruppe skal nu forberede en præsentation, hvor I viser jeres kunstværk for resten af klassen. Det kan være i form af fotos eller en video samt skitser til værket. 

 

 • Her skal I fortælle om jeres idé til værket, processen med at skabe det, samt hvilke materialer I har valgt at bruge. 
   

 • Grupperne skiftes til at fremlægge deres værker. Tal om, hvad de andres værker får jer til at tænke og føle.

 

Det skal jeres præsentation give svar på

 • Hvordan fik I ideen til jeres kunstværk?
   

 • Hvilke materialer brugte I?
   

 • Hvilke redskaber og værktøj brugte I?
   

 • Hvordan var processen med at skabe kunstværket? Hvad fungerede godt? Hvad fungerede dårligt?

4) Lav en fælles udstilling af klassens værker

Til sidst skal hele klassen lave en fælles kunstinstallation, hvor I inddrager både noter, skitser, film og billeder af jeres værker.

Måske kan I hænge udstillingen frem på gangen på skolen eller vise den til en forældreaften.

Til læreren


FAGLIGE  MÅL

 

Billedkunst

 • Eleverne lærer at udtrykke sig i et bredt udvalg af materialer.

 • Eleverne opnår viden om et bredt udvalg af materialer.
  Eleverne trænes i at skitsere og beskrive en visuel proces fra idé til færdigt værk.

 • Eleverne lærer at fremstille billeder med forskellige udtryksformer samt teknikker herunder digitale teknologier. 

 

Dansk

 • Eleverne trænes I at respondere på forskellige fremstillingsformer.

 • Eleven kan fremstille større multimodale produkter.

 • Eleven kan vælge digitale teknologier i forhold til situationen.

MATERIALER
 

 • Alt hvad eleverne kan finde af naturmaterialer på det område, hvor de skal udføre værkerne. Eksempelvis blade, bær, grene, kviste, sand, sten, is og blomster. 

 

 • Papir og blyant til at nedskrive ideer.

 

 • Værktøj og redskaber såsom save, træskærer, hobbyknive og pensler.
   

 • Mobiltelefoner eller kameraer til at tage billeder og optage videoer.

 

 • Projektor til at fremvise billeder og videoer i klasseværelset.
   

 • Evt. printer til udprint af billeder.

Opsamling i klassen

 • Hvad fik de andres kunstværker jer til at tænke på og føle? 
   

 • Hvordan synes I, at de andre grupper formåede at formidle deres kunstværker via film og/eller billeder?
   
 • Hvad sker der med kunstværket, når det formidles gennem et medie som billeder eller film? 
   

 • Hvad er forskellen på at opleve et kunstværk direkte i landskabet og at se det på billeder og film?

bottom of page