top of page

Tema 3) Stress af i naturen

INDHOLD: 
Temaet handler om, hvordan langvarige belastninger kan føre til stress, og hvorfor det er et problem for folkesundheden. Temaet handler også om, hvordan stress hjalp stenalderfolket til at overleve, og hvordan kortvarige stressreaktioner kan fungere som en slags superkraft. 

Desuden handler temaet om, hvordan ophold og bevægelse i naturen kan være med til at forebygge stress. 

TEMAETS FORLØB:
Eleverne starter med at læse fagteksterne under fanebladet 'Stress af i Naturen' og svare på elevspørgsmålene. I forlængelse heraf ligger seks forløb med opgaver.

 

> Fagtekster til Stress af i naturen

> Forløb til Stress af i naturen

> Lærervejledning Stress af i naturen


FAG: 

  • Biologi

  • Matematik

  • Samfundsfag

  • Idræt

  • Dansk

  • Sundheds- og seksualundervisning samt familiekundskab.

bottom of page