top of page
Evolutionen på en kridtstreg

INTRO

 

I dette forløb bliver I klogere på jordens dramatiske historie, som den har udviklet sig gennem katastrofer og massedød, og før vi mennesker kom til. I skal lave en tidslinje over vigtige nedslag i jordens historie og kigge fremad; er vi på vej mod den sjette masseuddøen? 
 

Forberedelse 

> Læs fagtekster om Stenalderhjernen

DET SKAL I

 

1) Lær om menneskets evolution fra abe til menneske.
 

2) Lær om masseuddøen igennem jordens historie.
 

3) Lav en tidslinje over livets historie.

Formål med opgaven
 

 • I lærer, hvordan livet på jorden har udviklet sig.
   

 • I lærer, hvordan livet opstår og udvikler sig.
   

 • I lærer om masseuddøen igennem jordens historie. 

 


Tidsforbrug: 4 lektioner á 45 min. 
 

Fag: Biologi, geografi og matematik.

1) Menneskets udvikling fra abe til menneske


For seks millioner år siden fik en abe to unger. Den ene blev over tid til en chimpanse. Den anden blev til et menneske, homo sapiens. Klassen skal nu se en kortfilm om menneskets evolution fra abe til menneske. Om hvordan vi har levet side om side med andre menneskearter og endte med at være den sidste menneskeart på jorden.

 


 

 

Historien om mennesket.jpg

I DR-udsendelsen Historien om mennesket fortæller professor Rane Willerslev historien om menneskets evolution fra abe til menneske.
Foto: DR

Hvad er en art?


En art består af en gruppe organismer, som kan formere sig og få afkom. På jorden findes der kun én menneskerace, homo sapiens. Det betyder det tænkende menneske.

Elevspørgsmål
 
 • Snak sammen i klassen om, hvad evolution er.
   

 • Kender I til Darwin?
   

 • Kom med eksempler på tilpasning blandt dyr.

2) Masseuddøen igennem jordens historie


I løbet af jordens lange historie udvikler den sig fra at være et goldt og ufrugtbart sted til at være et frodigt paradis for myriader af liv. Denne historie om livets udvikling går hånd i hånd med en fortælling om katastrofer og arters massedød. Det skal I nu blive klogere på. 

> Læs og se videoer om livets udvikling på jorden 

 

Elevspørgsmål

 • Hvilke årsager har der været til de fem masseuddøen?
   

 • Hvorfor taler forskere om, at der er en sjette masseuddøen i gang? 
   

 • Hvorfor kan det være et problem for os, hvis forskellige arter uddør? 
   

 • Hvorfor betyder de store dyr noget for biodiversiteten? 
   

 • Hvilke store dyr kunne man forstille sig kunne leve frit i Danmark?
   

 • Hvor i verden lever der store frie dyr?
   

 • Hvad kan vi gøre for at beskytte arterne?

3) Lav en tidslinje over jordens udvikling
 

 1. I skal dele jer op i grupper og gå ud i skolegården eller et andet sted, hvor der er god plads til at tegne med kridt.
   

 2. Hver gruppe skal tegne en 23 meter lang kridtstreg. Kridtstregen skal symbolisere jordens historie, som strækker sig over 4,6 milliarder år.
   

 3. Hvor meget symboliserer en meter? Omregn nu følgende nedslag for, hvornår forskellige typer af liv er opstået, skriv det ind i dette skema og tegn det ind på jeres kridtstreg. Lav også illustrationer langs jeres kridtstreg. 


 

 • For 3,77 milliarder år siden: enkeltcellede organismer 

 • For 3,40 milliarder år siden: cyanobakterier som danner fotosyntese 

 • For 500 millioner år siden: fisk 

 • For 475 millioner år siden: landplanter 

 • For 400 millioner år siden: insekter 

 • For 300 millioner år siden: krybdyr 

 • For 200 millioner år siden: pattedyr 

 • For 150 millioner år siden: fugle 

 • For 60 millioner år siden: primater  

 • For 2,5 millioner år siden: Homo-slægten 

 • For 200.000 år siden: Homo sapiens, det moderne menneske.

 

4. Nu skal I indsætte de fem store bølger af masseuddøen på jeres tidslinje. Brug en anden farve kridt til at markere perioderne med heftig død. Tegn også, hvad I tror kan være mulige forklaringer på den store død. 
 

 • Ordovicium-Silur massedøden: For 440 millioner år siden gik 86 procent af alle arter tabt.

 • Sendevon-masseuddøden: For 375 millioner år siden gik 75 procent  af alle arter tabt.

 • Perm-Trias udslettelsen: For 251 millioner år siden gik 96 procent  af alle arter tabt.

 • Trias-Jura masseuddøen: For 200 millioner år siden gik 80 procent  af alle arter tabt. 

 • Kridt-Palæogen-grænsen: For 65 millioner år siden gik 76 procent  af alle arter tabt, herunder dinosaurerne.

5. Til sidst skal I hver især sætte jeres yndlingsdyr ind på tidslinjen. Undersøg hvornår jeres yndlingsdyr kom til verden og indsæt tidspunket på jeres kridtstreg.​ Hvornår tror I, at følgende arter kom til?

 • Sølvfisken

 • Hunden

 • Dolkhalen.

6. Når tidslinjerne er færdige, skal I gå sammen med en anden gruppe og præsentere jeres tidslinjer. 

I et ultrakort glimt af jordens lange historie har der eksisteret mennesker som dig og mig på jorden. Få et overblik over jordens 4,6 milliarder års tidsalder ved at forkorte det ned til et døgn. 

Hvad er en masseuddøen?

 

 • Masseuddøen er en betegnelse for de ekstremt sjældne tilfælde, hvor over halvdelen af alle arter uddør. I løbet af jordens levetid har der fundet fem masseuddøen sted. Forskere taler om, at vi lige nu befinder os midt i den sjette masseuddøen. 

Print opgaven og tag den med ud.

Til læreren

Hvis nogle af eleverne synes, det er for svært at omregne begivenhederne, så de passer til deres kridtstreg, kan du udlevere denne skabelon med udregninger.  

MATERIALER

 • En spand

 • Store farverige kridt

 • Måleudstyr i form af meterhjul, 10 eller 50 meter målebånd eller andet, som eleverne kan bruge til at måle kridtstregen op med.

 

FAGLIGE MÅL

Biologi

 • Eleven kan med modeller forklare arters udvikling over tid.

 • Eleven kan med modeller forklare miljøforandringers påvirkning af arters udvikling.

 • Eleven har viden om biodiversitet.

 

Geografi

 • Eleven har viden om naturkatastrofer og påvirkning fra pladetektonisk aktivitet.

 • Eleven har viden om ord og begreber i naturfag.

 • Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag.

 

Matematik

 • Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål.

Opsamling i klassen

 

 • Hvorfor kan det være vigtigt at vide noget om fortiden?
   

 • Hvilke store udfordringer står vi over for i fremtiden? Nævn tre.
   

 • Hvordan kan vi mindske tabet af biodiversitet?
   

 • Hvis I var hersker over jorden, hvilke tre regler ville I så lave for at undgå den sjette store massedød?

bottom of page