top of page
Byg et insekthotel

INTRO

 

Rundt om i verden er der færre og færre insekter, fordi deres levesteder forsvinder. Det påvirker mange planter og dyr, som er afhængige af insekterne. Derfor skal I nu ud og samle materialer og bygge et insekthotel, hvor insekterne kan bo, lægge æg og skjule sig for rovdyr.


DET SKAL I ​
 

1) Læs om insekternes tilbagegang og om biodiversitet. 

 

2) Tag ud for at indsamle materiale til et insekthotel

 

3) Byg et insekthotel. ​


 

Formål med opgaven
 

 • I lærer om insekter i den danske natur og deres betydning for økosystemet. 
   

 • I lærer om biodiversitet, om hvorfor vi står i en krise, og hvad man kan gøre for at mindske biodiversitetskrisen. 
   

 • I lærer at reflektere over valg af materialer samt insekthotellets udformning. 
   

 • I får træning i at håndtere værktøj og maskiner.
   

 

Tidsforbrug: 5-6 lektioner á 45 min. plus transporttid til og fra naturområdet. 
 

Fag: Biologi, Geografi, Håndværk og Design

1) Læs om insekter og biodiversitet

 

Vi hører rigtig meget om truede dyrearter som isbjørne, tigere og gorillaer. Men faktisk er det mindst lige så alvorligt, at mange slags insekter er ved at uddø. Over hele verden er mere end 40 procent af insekterne i tilbagegang.

 

​Hvad kan vi selv gøre?

Mange er begyndt at lade ukrudtet gro i deres haver og holde sig fra sprøjtegifte, som dræber insekterne. I stedet for at slå græsset kan man så vilde blomster, der tiltrækker bier, sommerfugle og andre bestøvere. Man kan lade døde træer og planter ligge og rådne. På den måde sørger man for, at der er flere gemmesteder og mad til insekterne.
 

Der skal ikke meget til for at skabe levesteder for insekter og smådyr i haven og dermed øge biodiversiteten. 

> Læs om biodiversitet

 

Insekter er vigtige for naturen

Det har stor betydning for både fødekæder og økosystemer, at insekterne forsvinder, fordi mange dyr og planter er afhængige af insekterne. Insekterne udfylder nemlig flere funktioner i naturen:

 

 • Blomster og planter bliver bestøvet
  Insekter – eksempelvis bier, sommerfugle, fluer, hvepse og natsværmere – flyver rundt og bestøver blomster og andre planter. De transporterer pollen fra en plante hen til støvdraget på en anden, så planten kan formere sig. 

 • Naturens skraldemænd
  Insekter og kryb – eksempelvis orme, bænkebidere, tusindben og ørentviste – fungerer som nedbrydere, det vil sige en slags skraldemænd i naturen. De spiser døde planter og dyr og hjælper med at omdanne det til nye næringstoffer for planterne. På den måde er de vigtige for naturens økosystemer.
   

 • Insekter er føde for andre dyr
  Insekterne fungerer som føde for større dyr som fugle, padder, fisk og krybdyr. Når insekterne forsvinder, får det konsekvenser for de dyr, som lever af dem. 

   

2) Tag ud for at indsamle materiale

I skal nu gå i grupper og tage ud i et naturområde for at indsamle materiale til jeres insekthotel. Det kan for eksempel være grene, blade, kviste, grankogler, småsten, mos, bark og hø. I kan også bruge andre ting, I finder, som for eksempel potteskår eller rester af gamle mursten.

3) Byg et insekthotel

Tilbage på skolen skal I planlægge, hvordan I vil bygge jeres insekthotel ud fra de ting, I har fundet. Overvej antallet og størrelsen på rummene, og hvad de skal fyldes med. 
 

 1. Først skal I finde en velegnet kasse, det kan være en trækasse, ellers kan I bygge en af brædder eller paller.
   

 2. Herefter skal I inddele kassen i flere mindre rum. Det kan I gøre ved hjælp af brædder, mælkekartoner, lerkrukker, mursten eller andre ting. Rummene må gerne have forskellige størrelser.
   

 3. Nu skal I indrette rummene ved at putte materialer i. Brug gerne forskellige materialer, så I kan tiltrække forskellige insekter. Det er vigtigt, at I indretter rummene med en masse små sprækker og huller, der kan fungere som gemmesteder for insekterne.
   

 4. Til sidst kan I pynte jeres insekthotel uden på kassen. 
   

 5. Placer jeres insekthotel på jorden eller hæng det op et skyggefuldt sted. Hold øje med, om det lykkes at tiltrække insekter, og i så fald hvilken slags insekter der flytter ind. ​​

shutterstock_471245411.jpg

Et insekthotel er en kasse med små rum, hvor forskellige insekter kan flytte ind.

Print opgaven og tag den med ud.

Til læreren


MATERIALER:

 

Materialer og værktøj til at bygge insekthotellet: 

 • Trækasser, brædder eller paller

 • Søm eller skruer

 • Blyanter

 • Tommelstok eller linial

 • Lerkrukker

 • Rør

 • Bambusstænger

 • Uld

 • Mursten

 • Pynt (feks. maling eller garn)

 • Grensaks

 • Hammer

 • Sav

 • Skruemaskine.

 

FAGLIGE MÅL

Biologi:

 • Eleven opnår viden om biodiversitet.

 • ​​Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden.

 • Eleven opnår viden om grundlæggende evolutionære mekanismer.

 

Geografi

 • Eleven opnår viden om samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser af udnyttelse af naturgrundlaget. 

 • Eleven opnår viden om ord og begreber i naturfag.

 • Eleven opnår viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold

 

Håndværk og Design 

 • Eleven får træning i at beherske håndværktøjer og redskaber. 

 • Eleven opnår viden om form og funktion i udførelsen af et produkt.

 • Eleven trænes i at anvende tilladte maskiner efter hensigt.

Opsamling i klassen

 • Hvilken betydning har insekterne for fødekæder og økosystemer?
   

 • Hvilke tre kriterier skal opfyldes, før man kan tale om biodiversitet?
   

 • Hvad er årsagerne til, at biodiversiteten er faldende over hele verden?
   

 • Hvad kan man gøre for at styrke biodiversiteten i sit nærområde?

bottom of page