top of page
Naturen i billedkunsten

INTRO

 

I dette forløb bliver I introduceret til billedkunsten i romantikken og landskabsmalerierne. I lærer om de to kunstnere Th. Lundbye og P.C. Skovgaard. Bagefter skal I ud i naturen og hente inspiration til at fremstille jeres eget billedlige udtryk.
 

Forberedelse
> Læs fagtekster om Skønheden i naturen


DET SKAL I: 

 

1) Læs om romantikken og guldalderen
 

2) Lav en billedanalyse
 

3) Gå ud i naturen eller nærområdet og tag fotos, der har fokus på det positive, og fotos, der beskriver Danmark og/eller jeres nærområde. 
 

4) Lav billedbehandling af jeres fotos
 

5) Få et af jeres fotos til at ligne et guldaldermaleri.
 

6) Lav en collage ud af jeres fotos. 

Formål med opgaven
 

 • I lærer om billedkunsten i 1800-tallet, også kaldet guldalderen. 
   

 • I lærer, hvorfor den tids malerier fik så stor betydning og stadig har betydning i dag.
   

 • I lærer om billedanalyse.
   

 

Tidsforbrug: 6-8 lektioner á 45 min. 

 

Fag: Dansk, billedkunst. 

1) Lær om romantikken og guldalderen

Billedkunsten i 1800-tallet bliver kaldt for guldalderen. Danmark var i økonomisk krise, landet havde mistet Norge og hele sin flåde. Som modreaktion på danskernes hverdag med statsbankerot og tabte krige forsøgte kunstverdenen at romantisere Danmark i et forsøg på at opretholde en fællesskabsfølelse og ikke mindst en national stolthed.


> Læs fagtekster om romantikken


> Læs fagtekster om guldalderen

Når I har læst teksterne, skal I svare på spørgsmålene:
 

1) Hvad var formålet med guldaldermalerierne?
 

2) Undersøg mere om P.C. Skovgaard og J.Th. Lundbye:
 

 • Hvilken uddannelse havde de?

 • Havde de andet arbejde end maleriet?

 • Hvilke værker var deres mest berømte?

 • Var de anerkendt i deres samtid?

 • Hvordan døde de?

Dannebrog var et udpræget nationalt symbol under guldalderen.  

2) Lav en billedanalyse

1) Sammen med en makker skal I nu vælge et landskabsmaleri, som I synes er særlig interessant, og lave en billedanalyse. I kan vælge mellem de to kunstnere P.C. Skovgaard og J.Th. Lundbye. 
 

> Statens Museum for Kunst: værker af Lundbye

 

> Statens Museum for Kunst: værker af Skovgaard


2) Forbered en mundtlig fremlæggelse af maleriet for klassen. Hvis I kan finde kunstnerens skitser til maleriet, må I gerne tage dem med i jeres præsentation. Udarbejd gerne en Prezi eller PowerPoint. Benyt analysecirklen herunder som udgangspunkt for jeres fremlæggelse.

Analysecirkel-ny.png
Lundbye.png
skovgaard-strand.png

På hjemmesiden for Statens museum for Kunst kan man finde mange af Lundbye (øverst) og Skovgaards værker, alt fra dagbogsnotater til skitsetegninger og færdige landskabsmalerier. Det er spændende at gå på opdagelse i, især hvis I kan finde skitser til færdige malerier.

3) Tag fotos med fokus på det positive og særlige ved Danmark

1) Tag fotos med fokus på det positive

For kunstnerne i 1800-tallet handlede det om at fremhæve det kønne og skønne ved Danmark. De malede naturalistisk og lod motivet være det afgørende for billedet. Lyset spillede også en stor rolle som et positivt element i billederne, hvor sol og varme var symbolet på liv. Nu skal I ud og tage nogle fotos, hvor I fokuserer på det positive i motivet. 
 

 • Gå sammen med en makker ud i naturen eller i nærmiljøet.
   

 • Find fire-fem motiver, der viser noget om den virkelighed, som I lever i. I skal have fokus på det positive i jeres motiv. I må meget gerne have fokus på naturen, hvis den er til stede, hvor I er.
   

 • Tag billeder af motiverne. Tag flere forskellige billeder af samme motiv. I kan ændre på vinklen, afstanden og perspektivet. Tænk over lyset i jeres motiv. Måske kan I fange en solstråle eller et særligt lys?2) Tag fotos, der beskriver Danmark eller nærområdet


Nationalromantikken handlede meget om det skønne ved Danmark, og mange malere fremhævede helt særlige elementer såsom de danske bøgeskove eller landbrugets marker. Nu skal I ud og tage fotos af noget, som I synes kendetegner Danmark. 

 • Find minimum seks elementer, som I synes særligt beskriver Danmark og jeres område, og tag billeder af det.
   

 • Hjemme på skolen printer I billederne ud, eventuelt på en baggrund af et af romantikkens klassiske malerier.
   

 • Forbered jer på at fortælle klassen eller et mindre hold, hvorfor I har valgt jeres elementer, og hvordan og hvorfor I synes, de særligt beskriver Danmark – og derfor kan kategoriseres som nationalsymboler i dag.

Print opgaven og tag den med ud.

Hvad er nationalsymboler?

Et nationalsymbol er et symbol for en nation, for eksempel et land som Danmark. Alle lande har deres flag og ofte også et våbenskjold som et nationalsymbol.
 

 

Dybbøl Mølle.png

Dybbøl Mølle i Sønderjylland har betydning som dansk symbol på grund af dens placering på toppen af Dybbøl Banke. Her var møllen centrum for de voldsomme kampe i 1848-49 og 1864. Under begge de Slesvigske Krige blev den skudt ned, men på ny genopbygget.

guldhornene.png

Et andet nationalsymbol er guldhornene, der blev lavet omkring år 400 efter kristus fødsel. 

4) Lav billedbehandling af jeres fotos

I skal nu udvælge to fotografier, der beskriver netop den stemning, som I kommer i, når I tænker på det skønne og kønne i naturen. Bagefter skal I billedbehandle dem.

 

 1. Læg filter på billederne og rediger dem.
   

 2. Lav en opsætning af billederne, både de originale og de manipulerede.
   

 3. Fortæl klassen, hvorfor I har valgt netop de to billeder. Hvad var jeres tanker bag motivet, og hvordan kan det perspektiveres til Guldalderens tankegang? 

billedbehandlinge.png

5) Få et af jeres fotos til at ligne et guldaldermaleri

I skal nu få et af jeres fotos til at ligne et guldaldermaleri ved at billedbehandle det i en app. 

 

 1. Download app’en BeCasso på en smart devise. I app’en kan I redigere og lægge filter på billeder, så det kommer til at ligne en udtryksform fra en særlig samtid.
   

 2. I skal vælge ét af jeres motiver fra del 3, gerne med meget natur, som I skal arbejde med i BeCasso-app’en. 

 3. Få jeres foto til at ligne et maleri fra Guldalderen. 

BeCasso.PNG

Hent app'en BeCasso og tryl jeres fotos om til guldaldermalerier. 

6) Lav en collage ud fra jeres foto

I skal nu udvælge et af jeres fotos og genskabe billedet som en collage. 
 

 1. Find en masse gamle ugeblade, reklamer og/eller farvet papir.
   

 2. Find de farver, der også er på jeres foto.
   

 3. Riv ugebladene og det farvede papir i små stykker, som I limer oven på hinanden og på den måde får jeres motiv til at træde frem i collagen. 

strand collage.png

Her er et eksempel på, hvordan man kan omdanne et fotografi til en collage af små stykker farvet papir, reklamer, fotos, ugeblade.
Illustration: CollageMette.dk

Til læreren 
 

Hvis du ønsker at arbejde videre med naturen i kunsten, kan det anbefales at undersøge Allan Ottes kunstværker nærmere. Hans kunst trækker tydelige tråde tilbage til både Lundbye og Skovgården, men er samtidig meget moderne. Allan Otte viser naturen og landskabet, som det ser ud i dag, men måske også en virkelighed, der ikke altid er så skøn og køn, som det blev portrætteret i 1800-tallet.

 

Hvis I har arbejdet med forløbet Ånden i naturen kan du lade eleverne tage billeder, der skal illustrere digtet ‘Morgenvandring’ af Adam Oehlenschläger eller tage billeder, der passer til deres eget digt.


FAGLIGE MÅL

Dansk

 • ​​Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i æstetisk sprog.

 • Eleven har viden om metoder til fortolkning.

 • Eleven har viden om kulturelle og litterære perioder og Dansk litteratur kanon.

 • Eleven kan diskutere forskellige fortolkninger af en tekst.

 • Eleven kan respondere på forskellige fremstillingsformer.

 

Billedkunst, valgfag

 • Eleven har viden om stil og genretræk fra forskellige tidsperioder og kulturer.

 • Eleven kan udpege stil og genretræk fra kunsten og kulturens billeder fra forskellige tidsperioder.

 • Eleven har viden om forskellige udtryksformer og teknikker herunder digitale teknologier.

 • Eleven kan fremstille billeder med forskellige udtryksformer samt teknikker herunder digitale teknologier.

Opsamling i klassen
 

 • Hvilken betydning havde kunsten i 1800-tallet?
   

 • Hvorfor valgte kunstnerne at fremhæve alt det positive ved deres malerier?
   

 • Er det i orden at manipulere med motiver, så det ikke er realistisk?
   

 • I dag lægger mange filter på deres billeder, inden de uploader dem til SoMe. Hvorfor gør de det?
   

 • Hvilke ligheder er der mellem 1800-tallets guldaldermalerier og de fotos, vi tager i dag?
   

 • Hvilke forskelle er der?
   

 • Har naturen en særlig betydning for jer?
   

 • Hvordan bruger I naturen i jeres hverdag?
   

 • Hvilken betydning har nationalsymboler for et land?

bottom of page