top of page
Som man råber i skoven

INTRO

I dette forløb skal I lære om lyd, og hvordan musik og fysik hænger sammen. I skal lave forskellige øvelser med lyd og lave et lille stykke musik, hvor I afprøver det, I har lært.

Forberedelse

> Læs fagtekster til Naturens lyde
 

DET SKAL I


1) Lær om lyd

2) Løb med lyden

3) Lav et lille stykke musik ud af lyde.

Formål med opgaven

 • I lærer om, hvordan lyd opfører sig og bevæger sig over forskellige afstande

 

 • I lærer at laver et lille stykke musik ud af lyde

 

 • I lærer, hvordan man kan udnytte musikkens fysik, når man laver musik.
   

 

Tidsforbrug: 4 lektioner á 45 min.
 

Fag: Musik og fysik/kemi

1) Lær om lyd

 

Lyd opstår, når molekyler sættes i svingninger, og den bevæger sig i bølger. Men hvor hurtigt bevæger lyden sig, og hvor kraftig skal lyden være, for at den kan slå ihjel? Læs teksten herunder og svar på spørgsmålene: 

 

> Hvad er lyd?

bølgelængde lav.png

Lyd bevæger sig i bølger. 

2) Løb med lyden

I bliver inddelt i grupper og går hen til et sted, hvor det er godt at løbe.

 

1) Vi ved, at lyden bevæger sig med en hastighed på cirka 343 meter i sekundet. Derfor skal I nu måle 343 meter op og undersøge, hvor hurtigt I kan bevæge jer i forhold til lyden. Tag tid på hvor hurtigt I kan løbe de 343 meter og noter resultatet ned.

 

2) Nu skal I undersøge, hvor langt væk I kan høre lyde af forskellig styrke. Halvdelen af gruppen står ved start og udsender lyde, mens den anden halvdel af gruppen bevæger sig væk, indtil de ikke længere kan høre lydene. Mål op hvor langt væk de forskellige lyde kan høres. Samtidig er der en af jer, som måler lydenes styrke ved hjælp af en decibelmåler. Lav forsøget med hver af følgende lyde og noter resultaterne ned:  

 • Hvisken

 • Tale med almindelig stemme

 • Sang

 • Råb.

 

3) I skal nu udføre samme øvelse, hvor I bruger et lydrør. Det kan være en boomwacker eller et sammenrullet stykke papir.

 • Hvad sker der nu? Prøv at forklare det ud fra, hvad I tidligere har lært om lydbølger.  

Print opgaven og tag den med ud.

Skift til lave lyde

Det er en god idé at skiftes til at være lydgivere – især når der skal råbes, så I ikke ødelægger jeres stemmer. Råb aldrig direkte ind i hinandens ører.

Lydens udbredelse

Lydens udbredelse afhænger af:
 

 • Lydbølgens frekvens; det vil sige antallet af svingninger i sekundet, som måles i hertz (HZ).  
   

 • Lydbølgens energi/styrke, hvilket måles i decibel (dB).

Se hvad en boomwacker er, og hvordan den kan bruges til at lave musik. 

3) Lav et lille stykke musik ud af lyde
 

1) I skal nu finde to lange pinde og undersøge, hvad der sker med lyden, når:

 • I holder længst ude i den ene ende af pinden og slår på den med en anden pind.

 • I holder midt på pinden og slår på den.

 • I holder tæt på enden og slår på det korte stykke.

 

2) Find forskellige materialer på det sted, hvor I befinder jer, og undersøg, hvordan lyden breder sig, når I bruger materialerne som lydgivere ved eksempelvis at slå på dem, kradse i dem eller banke dem ned i jorden. 
 

 • I skal nu lave et lille stykke musik eller en rytme, hvor I finder nogle ting, som I bruger til at lave stille lyde. Musikstykket skal vare 1-2 minutter. 
   

 • Herefter skal I lave et lille stykke musik eller en rytme, hvor I finder nogle ting, som I bruger til at lave kraftig lydstyrke. Musikstykket skal vare 1-2 minutter. 

Sticks and Stones

Find ting i naturen, som I kan lave henholdsvis stille og kraftige lyde med. 

Print opgaven og tag den med ud.

Til læreren

​Hvis du planlægger at gennemgå forløbet med en 7. klasse, kan du med fordel kontakte årgangens fysiklærer og samarbejde med vedkommende om det teoretiske i forløbet.

 

I kan eventuelt høre dele af eller hele 1812-ouverturen med rigtige kanoner og tale om, hvordan lydstyrke, instrumenternes klang og tonernes højde er med til at skabe stemning. Her kan med fordel også tales om dynamik og tempo.

FAGLIGE  MÅL

 

Musik:

 • Eleven kan fremføre musik for andre.
  Eleven kan deltage med lydhørhed i sammenspil.

 • Eleven kan forholde sig kvalificeret og nuanceret til musikoplevelser.
   

Fysik/kemi:

 • Eleven har viden om udbredelsen af lyd og lys.
  Eleven har viden om bølgetype, lyd- og lysfænomener.


MATERIALER

 • Målebånd eller målehjul til hver gruppe. 

 • Stopur (eleverne har sandsynligvis et i deres mobiltelefoner).

 • Decibelmåler (kan hentes som app).

 • Et rør (en boomwacker) eller et stykke sammenrullet karton/papir til hver gruppe.

 • Forskellige ting eller elementer fra naturen, som eleverne finder.

 • To lange pinde pr. gruppe, som eleverne selv finder. 

Opsamling i klassen

 • Hvad har øvelserne lært jer om lyd? 
   

 • Hvor hurtigt kunne I løbe i forhold til lydens hastighed?
   

 • Hvor langt væk kunne I høre lydene af forskellig styrke (hvisken, snak, sang og råb)? 
   

 • Forklar hvordan det passer med det, som I tidligere har lært om lyd? 
   

 • Hvad skete der med jeres lyde, da I brugte et lydrør?
   

 • Hvordan ændrede lyden sig, afhængig af hvordan I holdt på pinden?
   

 • Hvordan kan man udnytte det i musik?
   

 • Kom med eksempler fra musiklokalet, hvor man har brugt denne viden til at lave instrumenter.
   

 • Hvad ville der ske med tonens højde, hvis I forkortede den pind, som I slog på? 
   

 • Hvordan påvirker tonehøjde og lydstyrke stemning i musik? Giv eksempler.

bottom of page