top of page
Planlæg en guidet naturoplevelse

INTRO


I denne opgave skal I lære syv forskellige oplevelsesværdier at kende og planlægge en guidet naturoplevelse. Det gør I ved at lave en rute i et naturområde med tilhørende aktiviteter. Herefter skal I guide jeres klassekammerater gennem ruten og give dem en god naturoplevelse.

 

Forberedelse

> Læs fagtekster til Tryl din hjerne glad

DET SKAL I

 

 1. Sæt jer ind i naturens syv oplevelsesværdier og find ud af, hvor i jeres lokalområde man kan møde nogle af disse oplevelsesværdier. 
   

 2. Tag ud i lokalområdet og planlæg en detaljeret rute og tegn den ind på et kort. 
   

 3. Planlæg mindst tre aktiviteter, der fremhæver oplevelsesværdierne, og som deltagerne skal lave undervejs. 
   

 4. Gå sammen med en anden gruppe, hvorefter I skiftes til at guide hinanden igennem ruterne. 

Formål med opgaven

 

 • I lærer om naturens oplevelsesværdier og bliver opmærksomme på kendetegn ved forskellige områder i naturen. 
   

 • I lærer at bruge oplevelsesværdierne til at planlægge en naturoplevelse for andre. 
   

 • I lærer at lede en gruppeaktivitet, når I guider de andre gennem jeres rute. 
   

 • I kan bruge oplevelsesværdierne som inspiration til at finde nye og sjove måder at bruge naturen på.


 

Tidsforbrug: 4-5 lektioner á 45 minutter.
 

Fag: Idræt

1) Lær om naturens oplevelsesværdier og overvej en rute

 

 • I starter med at læse om de syv forskellige oplevelsesværdier og gennemgå dem sammen i klassen.

  > Læs om de syv oplevelsesværdier
   

 • I skal nu forestille jer, at I er naturvejledere og skal planlægge en guidet naturoplevelse i lokalområdet, som folk i byen kan tilmelde sig. Print et kort ud over jeres lokalområde og overvej, hvor jeres rute skal gå, så deltagerne møder så mange forskellige oplevelsesværdier som muligt.

  Det kan for eksempel være, at der et sted er en åben græsplæne, der får stedet til at virke rumligt, en statue, som giver en kulturhistorisk oplevelse, eller en fitness-bane, som giver underholdningsværdi undervejs på ruten. 

Krav til opgaven

 • Det skal tage mindst 30 minutter at gå ruten igennem.
   

 • I skal kunne præsentere deltagerne for mindst tre forskellige oplevelsesværdier undervejs. 
   

 • Der skal være mindst tre forskellige aktiviteter undervejs på ruten, som fremhæver oplevelsesværdierne.

Dry Leaf

2) Planlæg og tegn jeres rute ind på et kort 

 

 • Tag nu ud og kig på de steder, som I har overvejet til jeres rute. Planlæg den nøjagtige rute og tegn den ind på et kort, hvor I markerer, hvor på ruten man møder de forskellige oplevelsesværdier.
   

 • På de forskellige stop på ruten skal I forberede jer på at fortælle deltagerne om den oplevelsesværdi, der forekommer det pågældende sted.

Print opgaven og tag den med ud.

Reading Map

3) Planlæg aktiviteter der fremhæver oplevelsesværdierne

 

 • Planlæg også mindst tre aktiviteter, som deltagerne skal udføre undervejs for selv at opleve naturen som fredfyldt, rumlig, artsrig – eller hvilken oplevelsesværdi der forekommer på de forskellige stop på ruten.
   

 • Eksempelvis kan I foreslå, at de lægger sig ned på jorden og kigger op i træerne, at de dufter til nogle blomster, mærker noget mos eller sætter sig ned på en træstub ved en bålplads.
   

 • Overvej også om der er tidspunkter på ruten, hvor deltagerne skal være stille, lægge telefonerne væk, eller om de skal lytte til noget bestemt musik. Der er masser af muligheder. Det vigtigste er, at I bruger aktiviteterne til at fremhæve stedernes oplevelsesværdier.

Print opgaven og tag den med ud.

Three Friends

En aktivitet kan sagtens være, at man bare lægger sig ned på græsset og kigger ud i luften

4) Guid en anden gruppe igennem jeres rute
 

 • Nu skal I gå sammen med en anden gruppe. Grupperne skal nu skiftevis guide hinanden igennem ruterne og aktiviteterne og forklare om de oplevelsesværdier, man møder undervejs.

Print opgaven og tag den med ud.

Guided Hike

I skal forestille jer, at I er naturvejledere, som guider andre igennem et naturområde, hvor man møder forskellige oplevelsesværdier. 

Til læreren

FAGLIGE MÅL

Idræt: 

 • Eleverne trænes i at vurdere kvaliteter ved friluftsaktiviteter på land og i vand.

 • Eleverne trænes I at udvikle friluftsaktiviteter på land og i vand.

 • Eleverne opnår viden om kvaliteter og kendetegn ved friluftsaktiviteter på land og i vand.

 • Eleverne opnår viden om planlægning af friluftsaktiviteter.

Opsamling i klassen

 • Hvilke oplevelsesværdier valgte I at fremhæve på jeres rute?
   

 • Hvordan var det at følge den anden gruppes rute og aktiviteter? Var der noget, som overraskede jer?
   

 • Hvordan fik de forskellige landskaber jer til at føle? Var der nogle steder, som havde en anden stemning end andre?
   

 • Er der nogle oplevelsesværdier, som betyder mere for jer end andre?
   

 • Hvordan vil I bruge jeres viden om de forskellige oplevelsesværdier fremover, når I er i naturen?

bottom of page