top of page
Naturens syv oplevelsesværdier

Nogle natursteder tilbyder underholdning og/eller service. Det kan eksempelvis være bålpladser, legepladser, toiletter, fitness-baner eller cafeer.

Når I befinder jer i naturen, har I mulighed for at få mange slags oplevelser. For at sætte ord på naturens mangfoldighed af oplevelser skelner man mellem flere forskellige oplevelsesværdier. Det kan være værdier som fredfyldt, artsrigt og vildt. Ofte kan flere af disse oplevelsesværdier komme i spil på samme tid. Det kan for eksempel være, hvis I går i en højt bevokset skov og både oplever den som vild og artsrig på samme tid. 

 

 • Fredfyldt: Når naturen virker fredfyldt, er man et sted, hvor der ikke er nogen forstyrrelser, og hvor man kan finde ro. Det vil ofte være steder, hvor der ikke er andre mennesker, affald, støj eller andet, der kan virke forstyrrende.
   

 • Rumlig: Når naturen opleves som rumlig, er man et sted, hvor der er en vis udstrækning, og hvor man har langt udsyn. Det kan være, hvis man står ved strandbredden og kigger ud over havet, eller hvis man har fundet en stor lysning inde i skoven, eller hvis man kigger ned fra en bakketop. 
   

 • Fristed: Naturen kan opleves som et fristed, når man får en oplevelse af, at hverdagen kommer lidt på afstand. Det sker ved, at naturen giver plads til, at man kan gøre nogle andre ting end inde i byen. Eksempelvis kan man føle, at man får et frirum, når man ligger i græsset og kigger op i trækronerne, holder skovtur, eller man har mulighed for at løbe frit rundt blandt skovens træer og buske.
   

 • Artsrig: Naturen opleves som artsrig, når man omgiver sig med et rigt plante- og dyreliv. Forskning viser eksempelvis, at vi bliver mindre stressede, når vi befinder os steder, hvor der er en stor variation af planter og dyr, hvilket er med til at øge vores sanseindtryk. 
   

 • Vild: Nogle gange virker naturen rolig og fredfyldt, og andre gange er den vild og almægtig. Man kan opleve naturen som vild, hvis man bevæger sig ude i en snestorm, ser ud over et brusende hav, eller hvis man går gennem en vild og utæmmet skov. Sådanne naturoplevelser kan give en følelse af, at naturens kræfter står uden for vores magt og reagerer af sig selv. 
   

 • Kulturhistorisk: Naturen kan give os kulturhistoriske oplevelser på steder, hvor natur og kultur mødes. Det kan for eksempel være i parker, hvor der er opført statuer eller bygget smukke broer over vandløb. Det kan også være på kirkegåde, hvor træer og buske folder sig ud over gravsteder. 
   

 • Underholdning og service: Nogle natursteder tilbyder underholdning og/eller service. Det kan eksempelvis være bålpladser, legepladser, toiletter, fitness-baner eller cafeer.

Bonfire
bottom of page