top of page
Find på en kampagne

INTRO

 

I skal udtænke en idé til en kampagne, der kan få flere unge ud og bevæge sig i naturen. Målgruppen er unge på jeres egen alder. Bagefter skal I lave et skriftligt pitch og præsentere jeres kampagne mundtligt for resten af klassen.
 

Forberedelse

> Læs fagtekster til Stress af i naturen

DET SKAL I
 

1) Lær om kampagner og forskellige appelformer. 
 

2) Find på ideer til en kampagne.
 

3) Vælg den bedste af jeres ideer.
 

4) Find ud af, hvordan I vil få jeres kampagne ud til målgruppen.
 

5) Lav et pitch (en præsentation af jeres kampagneidé). 
 

6) Fremlæg jeres idé for resten af klassen.

Formål med opgaven

 

 • I lærer at udtænke en idé til en kampagne med et klart budskab, som er rettet mod en bestemt målgruppe.
   

 • I lærer at lave et pitch.
   

 • I bliver trænet i at præsentere jeres idé mundtligt for resten af klassen.

 


Tidsforbrug: 6-8 lektioner á 45 min.
 

Fag: Dansk samt Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

1) Lær om kampagner og appelformer 

Hvad er en kampagne?

En kampagne er en målrettet og tidsbegrænset markedsføring af et produkt eller budskab. Målet er at påvirke en gruppe mennesker til at gøre noget bestemt. Det mest almindelige er salgskampagner, hvor det handler om at få folk til at købe nogle produkter. Men det kan også være, at man gerne vil have folk til stoppe med at ryge eller begynde at tale pænere til hinanden. I jeres tilfælde skal kampagnen få unge til at bevæge sig mere i naturen. 

> Se eksempler på kampagner fra sundhedsstyrelsen

Appelformer


Når I skal lave en kampagne, er det en god idé at overveje, hvilke appelformer I vil bruge til at ramme målgruppen. Her skelner man mellem tre appelformer; logos, patos og etos. I kan vælge at fokusere på en eller flere appelformer.  

 

 • Logos: Med appelformen logos prøver man at overbevise målgruppen ved at tale til deres fornuft. Det kan man gøre ved at finde på nogle gode argumenter for sit budskab. Man kan også gøre det ved at inddrage statistikker, fakta eller andet dokumentation, som underbygger ens udsagn. 
   

 • Patos: Når man bruger patos som appelform, prøver man at henvende sig til sin modtagers følelser. For at benytte patos kan man for eksempel have nogle billeder eller videoer, der vækker bestemte følelser, et fængende slogan eller nogle beskrivende ord, der henvender sig til målgruppens sanser og følelser.
   

 • Etos: Man kan også appellere til målgruppen ved at fokusere på afsenderens troværdighed. Det gør man ved at få kampagnen til at virke troværdig for eksempel ved brug af gode argumenter og lødige kilder. Man kan også appellere til etos ved at inddrage eksperter eller kendte personer, som har opbygget en troværdighed hos målgruppen.
   

Gode råd til en vellykket kampagne
 

 • Et klart budskab. For at kampagnen skal lykkes, skal budskabet være tydeligt og let at forstå. 

 

 • Kampagnens elementer skal hænge sammen. Det er vigtigt, at der er en sammenhæng mellem kampagnens elementer. Det kan for eksempel være nogle farver, skrifttyper eller et tema, der går igen.

 

 • Hold fokus på målgruppen. Det er vigtigt at forholde sig til, hvordan jeres målgruppe tænker. Overvej derfor, hvordan unge kan lide at bevæge sig og bruge naturen i forhold til andre aldersgrupper.
   

 • Brug appelformer: Brug en eller flere appelformer til at påvirke jeres målgruppe.
   

 • Et stærkt visuelt udtryk. Kampagnen kan bedre appellere til målgruppen, hvis den er lækker at se på. Brug derfor tid på at tænke over layoutet og designet af jeres kampagne. 

2) Find på ideer til en kampagne 

I bliver nu delt ind i grupper og skal gå uden for og finde på ideer til, hvordan man får flere unge til at bevæge sig ude i naturen. 

I behøver ikke føre ideen ud i virkeligheden. Derfor må I gerne tænke stort. Det kan være, at I har en idé om at lave sportsevents rundt om i hele landet. Det kan I selvfølgelig ikke gennemføre, men I kan arbejde med, hvordan I kan gøre det attraktivt for landets unge at deltage i disse sportsevents, og hvordan I markedsfører kampagnen, så man får øje på jeres tiltag.

I kan også lave en kampagne, der primært retter sig mod unge i jeres eget nærmiljø. Det er helt op til jer selv, hvad I vælger.

 

Sporty Girls

Print opgaven og tag den med ud.

Find på ideer ved at lave en brainstorming


Brainstorming er en teknik til at fremme kreativiteten. Det foregår ved, at man skriver nogle ord eller sætninger på et stykke papir og skiftes til at sige lige præcis det, som falder en ind, når man læser ordene. I skal fortsætte med at skiftes til at sige noget, indtil I ikke får flere nye tanker. Til sidst skal I forsøge at sætte alle jeres tanker sammen til nogle ideer til kampagner. 
 

Regler for brainstorming:
 

 • I skiftes til at sige noget en ad gangen.

 • Har man ingen ideer, når det er ens tur, siger man 'pas'.

 • I må gerne bygge videre på de andres ideer.

 • I må ikke kritisere hinandens ideer

 • I skal holde fokus på emnet.

 

Vælg tre af nedenstående sætninger/ord, som I skriver ned. I må også gerne finde på jeres egne ord til at starte brainstormingen med. 
 

 • En forårsgrøn skovbund

 • En leg eller aktivitet

 • Regnfrakker og gummistøvler

 • En sommerdag på stranden

 • Konkurrencer med præmier

 • Sandslotte

 • Motionsløb

 • Jeres kommune

 • Sociale medier

 • Bondemandens marker

 • Insekter og sommerfugle

 • Stjernehimmel

 • Vinterbadning

 • Fugle, egern og råvildt

 • Ænder i en park

 • Gummisko

 • En avis på en bænk

 • Fodbolde og net

 • Forhindringsbane

 • Svævebane

 • Træstammer og svampe

 • Crossfit

 • Styrketræning

 • Stafetløb

 • Bålplads

 • Telte

 • Fiskestænger

3) Vælg den bedste af jeres ideer

 

Når I er færdige med at brainstorme, skal I finde ud af, hvilken af jeres ideer I vil arbejde videre med.


Sådan gør I:
 • Start med at udvælge de tre til fem ideer, som I umiddelbart synes bedst om.
   

 • Skriv ideerne ned på hver sit stykke papir. 
   

 • Tag en idé ad gangen og noter først alle styrkerne og bagefter alle svaghederne ved ideen.
   

 • Gå nu efter jeres mavefornemmelse; hvad tænker I om ideen, føles den rigtig, kan den fungere?
   

 • Når I har været alle ideerne igennem, skal I blive enige om, hvilken idé I vil præsentere for klassen. 

Print opgaven og tag den med ud.

4) Beslut hvordan I vil nå målgruppen

 

Beslut hvilke kanaler/medier I vil bruge til at nå ud til målgruppen med jeres kampagne. Hvis det er en kampagne kun for skolens elever, skal I måske hænge en plakat op i skolens kantine. Hvis det er et landsdækkende event, skal I måske annoncere det på de sociale medier. Det afhænger helt af jeres idé, og hvordan I tror, at I bedst kan ramme målgruppen. 

5) Lav et pitch

 

Nu skal I lave et pitch, der højst må vare 60 sekunder. Et pitch er en kort præsentation af jeres idé, som bruges til at overbevise andre om, at der er tale om en rigtig god idé. I skal skrive pitchet ned og bagefter øve jer på at fremføre det mundtligt. 

 

Jeres pitch skal indeholde følgende:
 

 • Kampagnens budskab.
   

 • Hvad kampagnen går ud på, og hvordan den skal foregå.
   

 • Hvilke appelformer kampagnen benytter sig af. 
   

 • Jeres overvejelser om, hvordan kampagnen retter sig mod målgruppen.
   

 • Jeres ideer til kampagnens visuelle udtryk eller brug af andre virkemidler som for eksempel musik og lyde. 

Hvad er et pitch?


Et pitch er en kort præsentation af en idé eller et koncept, som bruges til at overbevise andre om, at der er tale om en rigtig god idé. Derfor skal et pitch holdes helt skarpt. Det vil sige, at I kun skal tage det allervigtigste med.  

Et pitch bliver også kaldt for en elevator-tale. Det skal forstås sådan, at man skal kunne nå at præsentere sin idé på den korte tid, det tager at køre op på øverste etage i en elevator.  

I har fået en idé til en kampagne. I skal derfor fortælle, hvad ideen går ud på, og hvordan I vil ramme målgruppen. For at overbevise de andre i klassen om, at jeres idé er god, skal I blive ved med at øve jer på pitchet, indtil I kan det udenad. 

Print opgaven og tag den med ud.

6) Fremlæg jeres pitch for resten af klassen

 

I skal nu fremføre jeres pitch for resten af klassen. I vælger en eller to fra gruppen, som pitcher ideen. Når I har fremlagt jeres pitch, kan resten af klassen komme med spørgsmål og kommentarer til jeres kampagneidé. 

Til læreren

 

FAGLIGE MÅL

 

Dansk

 • Eleven har viden om retoriske virkemidler, talehandlinger og positionering.

 • Eleven har viden om varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper.

 • Eleven har viden om afsender og målgruppe.

 • Eleven kan respondere på forskellige fremstillingsformer.

 • Eleven har viden om genretræk.

 

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

 • Eleven har viden om sundhedsfaktorer, som er særligt relevante for unge.

Opsamling i klassen

 

 • Hvad lærte I ved at udtænke en kampagne?
   

 • Hvilke udfordringer stødte I på undervejs?  
   

 • Hvordan kom I frem til jeres idé?
   

 • Er der nogle af klassens kampagner, som I tror vil have en større effekt på målgruppen end andre?

bottom of page