top of page
Optag en ordløs lydvandring

INTRO

 

I dette forløb skal I have fokus på de mange forskellige lyde, der er omkring jer. I skal åbne jeres ører for, hvad der er særlige lyd-kendetegn for bestemte områder og forsøge at finde lyde, som I normalt ikke ville lægge mærke til. I skal ud i naturen eller nærområdet og optage forskellige lyde, som I bagefter klipper sammen til en ordløs lydvandring.

 

Forberedelse

> Læs fagtekster til Naturens lyde

DET SKAL I
 

1) Lær om forskellige typer af lyd.
 

2) Lyt til forskellige clean sounds og beskriv dem. 
 

3) Lyt til forskellige effektlyde og beskriv dem. 
 

4) Tag ud og optag lyde til en ordløs lydvandring. 
 

5) Lav en lyd-miljøbeskrivelse ud fra en novelle, som I tidligere har arbejdet med i klassen. 

Formål med opgaven

 

 • I lærer at lytte aktivt efter lyde, der er særligt kendetegnende for tid og sted. 
   

 • I lærer at benytte et redigeringsprogram, hvor I kan redigere jeres lyde og sætte dem sammen til en lang fortælling. 
   

 • Ved at få fokus på lyde og lydenes betydning for vores indre stemninger bliver I dygtigere til at fortolke andre typer tekster i danskfaget.
   

 

Tidsforbrug: 4-6 lektioner á 45 minutters varighed.
 

Fag: Dansk. 

1) Lær om forskellige typer af lyd

I skal ud i naturen eller nærområdet og optage clean sound, der er særligt karakteristiske for området. Men inden I går i gang med jeres optagelser, skal I have lidt teori om, hvilke type lyder der findes, og hvilken betydning lydene kan have for vores opfattelse af et sted. 

 

> Læs fagteksten om fire lydtyper

Når I har læst teksten, skal i skrive fem nøgleord, der opsummerer de fire lydtyper. I skal have fokus på definition og formål.
 

 • Clean sound
  Skriv fem nøgleord om clean sound...
   

 • Reallyd
  Skriv fem nøgleord om reallyd...
   

 • Effektlyd
  Skriv fem nøgleord om effektlyd...
   

 • Musik
  Skriv fem nøgleord om musik...

2) Lyt til forskellige clean sounds og beskriv dem 

 1. Hør de forskellige optagelser af clean sounds på radiodrama.dk  
   

 2. Hvor er de forskellige clean sounds optaget henne?
   

 3. Hvor mange forskellige lyde kan I høre?
   

 4. Hvordan forestiller I jer, at der ser ud? Er det nogle områder, I kan genkende i jeres fantasi?

3) Lyt til forskellige effektlyde og beskriv dem

 1. Hør de forskellige optagelser af effektlyde på radiodrama.dk
   

 2. Hvilken type fortælling synes I, at de forskellige lyde passer til (eventyr, gys, kærlighed eller andet)?

4) Tag ud og optag lyde til en ordløs lydvandring

1) I skal gå ud i naturen eller nærområdet. I skal have en telefon eller optageudstyr med til at optage lyde på. 
 

 • I skal optage lyde omkring jer, som I synes er særligt kendetegnende for området. Måske er der en bæk i skoven? Hvordan lyder det at gå på en grussti eller i visne blade? Er der en bro, man kan gå over?
   

 • I skal optage minimum 10 lyde, og hver lydfil skal vare cirka 1 minut. Det er vigtigt med mange lyde, så I har masser af materiale at redigere i, når I kommer tilbage på skolen.
   

 • Optag lyde, hvor I bevæger jer på forskellige måder, såsom at gå, løbe, slæbe fødderne og så videre. 
   

 • Eksperimentér med at have mikrofonen tæt på lydene og langt fra.
   


​2) Hjemme på skolen skal I arbejde med jeres lyde, der skal samles til en ordløs lydvandring. Benyt det redigeringsprogram, der er tilgængeligt på jeres skole. 

 

 • I skal udvælge fem lyde, som I sætter sammen til en samlet lydfil. Jeres lyde skal være karakteristiske for netop det område, som I har været i.
   

3) Afspil lydvandringerne for hinanden i klassen. Mens I lytter til hinandens lydfiler, skal I skrive ned, hvilke lyde, I hører. Forhåbentlig stemmer jeres hørelse overens med den lydvandring, som jeres klassekammerater har været på. 
 

 • Kan I gætte alle fem lyde?
   

 • Hvilken betydning har det for jeres opfattelse af et område, når I kun skal have fokus på lydene?

Hiking Boots

Hvordan lyder det, når man går på en træstamme?

Jumping

Og hvordan lyder det, når man hopper i græsset?

Print opgaven og tag den med ud.

5) Lav en lyd-miljøbeskrivelse ud fra en novelle 

 1. I skal bruge én af de noveller, som I tidligere har arbejdet med i klassen. Find et sted i novellen, hvor det er tydeligt, på hvilken lokation personerne befinder sig. 
   

 2. I skal nu lave en lyd-miljøbeskrivelse med direkte og indirekte lyde. Er der lyde, der direkte bliver beskrevet, som for eksempel ”døren smækkede i” eller indirekte, som for eksempel ”han gik ud af døren”? Understreg alle de direkte og indirekte lyde i teksten.
   

 3. Del dine refleksioner med en makker. Er der lyde, som I er uenige i?
   

 4. Hvilken betydning kan en lyd-miljøbeskrivelse have for opfattelsen af tekstens univers?

Print opgaven og tag den med ud.

Til læreren

UDSTYR TIL OPTAGELSE 
 

Alle elever skal have en smart devise, hvorfra de kan optage lyde. Har man Apple-produkter, kan app’en Memoer benyttes. Har man Android, er app’en Diktafon at foretrække. 


Har skolen adgang til Skoletube, er det også muligt at optage direkte i Skoletube-app’en. Det gør det nemmere at overføre lydfilerne til eksempelvis redigeringsprogrammet WeVideo.


Hvis skolen har separat optageudstyr, er det naturligvis en god idé at bruge det. REDIGERINGSPROGRAMMER


Har skolen abonnement til Skoletube, anbefales det at benytte redigeringsprogrammet WeVideo. 

 

Bruger skolen primært tablets fra Apple, kan eleverne enten arbejde i Imovie eller Garageband.

 

Har eleverne adgang til nettet via almindelig PC, anbefales det at bruge programmet Audacity

 


BENSPÆND 

 

Det kan være en idé at lave yderligere benspænd for eleverne, når de skal udenfor for at optage. Eksempler på benspænd kunne være:

 • Find en smuk lyd

 • Find en irriterende lyd

 • Lav en lyd med to elementer fra naturen

 • Find en lyd med dyr

 • Optag lyde, hvor du går på forskellige underlag.FAGLIGE MÅL

DANSK

 • Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

 • Eleven kan fremstille større multimodale produktioner.

 • Eleven kan respondere på forholdet mellem produktion og genre.

 • Eleven kan vælge digitale teknologier i forhold til situationen.

 • Eleven har viden om fremstillingsformer.

 • Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige stilarter.

 • Eleven har viden om genretræk.

Opsamling i klassen

 • Var der nogle lyde, I kunne høre, men som var svære at optage?
   

 • Hvilke lyde var særligt karakteristiske for det område, som I optog i?
   

 • Var der lyde, som I normalt ikke ville lægge mærke til?
   

 • Var det svært at genkende lydene i klassekammeraternes lydvandringer?
   

 • Gør det en forskel, om man kan kender til det område, hvor lydene er optaget?

bottom of page