top of page
Hvad gror der uden for skolen?

INTRO

I denne opgave skal I lære at identificere nogle af de mest almindelige planter i Danmark og ud på en feltundersøgelse for at finde dem. Til sidst skal I lave en planche over lokalområdets planteliv.

 

DET SKAL I: 

 

 1. Forbered jeres feltstudie ved at få kendskab til de 10 mest almindelige planter i Danmark og læse om biodiversitet. 
   

 2. Tag på feltstudie i et afgrænset område uden for skolen, hvor I skal finde så mange vilde planter som muligt. 
   

 3. Lav en planche, som viser en oversigt over lokalområdets vilde planter.

Formål med opgaven

 

 • I undersøger, hvor mange forskellige planter der gror uden for skolen.
   

 • I lærer om biodiversitet.
   

 • I får mulighed for at studere sammensætningen og mangfoldigheden af vilde plantearter.  
   

 • I bliver trænet i at vurdere den data, I finder på jeres feltundersøgelse. 
   

 • I kan få større glæde af at opholde jer i naturen, når I kan genkende nogle af de planter, I støder på rundt omkring.

 


Tidsforbrug: 3-4 lektioner á 45 min.
 

Fag: Biologi

1) Lær om 10 almindelige planter i Danmark

1) I skal starte med at læse teksten herunder om de 10 mest almindelige vilde planter i den danske natur.

> Lær 10 almindelige vilde planter at kende

 

2) Herefter skal mindst en i gruppen downloade app'en Seek by iNaturalist. Med den kan I dokumentere jeres observationer ved at tage billeder af de planter, I finder. Det er ikke nødvendigt at oprette en bruger for at benytte Seek by iNaturalist.
 

Botany

2) Tag på feltstudie  

1) I skal nu deles op i grupper og ud på et feltstudie i hver jeres afgrænsede område uden for skolen. Her skal I via app’en Seek by iNaturalist tage billeder af de vilde planter, som I finder. 

Vær opmærksom på, at app’en ikke altid kan identificere planten, og at den nogle gange kan tage fejl. Det er derfor godt at være kritisk over for app’ens forslag og tjekke dem, når I kommer tilbage på skolen. Husk også at tage billeder af de planter, som I kender i forvejen, så de indgår I jeres liste over observationer. I kan se listen over jeres fund i ‘Mine observationer’.

NB! Det er meget vigtigt, at I ikke spiser nogle af planterne. Man kan nemlig let komme til at forveksle nogle spiselige planter med giftige planter. 

 

2) Tilbage på skolen skal I læse om biodiversitet og diskutere graden af biodiversitet i det område, I har undersøgt. Jeres fund af plantearter uden for skolen fortæller nemlig lidt om biodiversiteten i lokalområdet, altså hvor mange forskellige arter der findes på et afgrænset område. Jo flere forskellige arter, jo højere biodiversitet.

> Hvad er biodiversitet?


2) Grupperne fremlægger på skift, hvilke planter I har fundet i hver jeres afgrænsede område. På den måde kan klassen danne sig et overblik over, i hvilket område der findes flest forskellige plantearter, og få en idé om, hvilket område der har den højeste grad af biodiversitet.

Hvad er et feltstudie?


Et feltstudie er en metode, man bruger i biologi. Frem for at lave målinger i et laboratorie tager man ud i den virkelige verden og undersøger et bestemt område og indsamler data. Det kan være i form af observationer eller indsamling af for eksempel planter.
 

Feltstudier giver et godt indblik i naturens tilstand, fordi man henter informationer direkte fra naturen. Men da mange forskellige variabler kan spille ind – det kan være vejret, årstiden eller tilstedeværelsen af nogle bestemte dyr, som påvirker ens resultater – foretager man det samme feltstudie flere gange. På den måde kan man sammenligne data og få et mere sikkert resultat.

Print opgaven og tag den med ud.

3) Lav en planche med vilde planter

I skal nu lave en planche, som viser lokalområdets vilde planter. Det kan I gøre ved at printe et kort ud over det område, I har undersøgt, hvorefter I skriver navnene på de planter, I har fundet, og indsætter små billeder eller tegninger af planterne. På den måde kan I lave en oversigt over områdets vilde planter, som kan hænges op på skolen.

Botany

Til læreren

Opgaven kan i princippet udføres hele året, men det er bedst i april, maj og juni, hvor der er flest planter, som er sprunget ud.

 

Print eventuelt et kort ud over lokalområdet, hvor hver gruppes afgrænsede område er afmærket. 

 

Info om Seek by Inaturalist og databeskyttelse

Seek by iNaturalist er en app, der er let tilgængelig for børn og velegnet til undervisningsformål. App’en fungerer ved hjælp af data, som hentes fra søster-app’en iNaturalist.En af fordelene ved at bruge Seek er, at app’en er udviklet til at beskytte brugerens data. Det betyder, at billederne ikke gemmes efterfølgende. Det samme gælder informationer om brugerens lokation. I app’en findes også forskellige udfordringer, som kan bruges i undervisningen, hvis du vil tilføje en ekstra konkurrence til forløbet.

 

> Læs mere om Seek og databeskyttelseFAGLIGE  MÅL

 

Biologi

 

 • Eleverne trænes i at indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag.

 • Eleverne opnår viden om biodiversitet.

 • Eleverne opnår viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold.

 • Eleverne opnår viden om ord og begreber i naturfag.

Opsamling i klassen

 • Hvilke planter fandt I under jeres feltstudie?
   

 • Lærte I nogle nye planter at kende? 
   

 • Hvordan gik det med at identfificere planterne via app’en?
   

 • Hvilke variabler tror I var med til at påvirke jeres resultater?
   

 • Kan I på baggrund af klassens feltstudier sige noget generelt om sammensætningen af vilde planter i skolens lokalområde?
   

 • Hvordan vil I på baggrund af studiet vurdere områdets biodiversitet?

Dry Leaf
bottom of page