top of page

Tema 2) Tryl din hjerne glad

INDHOLD: 
Temaet handler om, hvilke signalstoffer vi bliver belønnet med, når vi opholder os i naturen, og hvordan naturen kan vække alle vores sanser og give en tiltrængt pause fra en stressende hverdag, ligesom den kan fremme vores kreativitet.

Eleverne lærer om, hvad grønne omgivelser betyder for den fysiske og mentale sundhed, og hvilke konsekvenser det har for vores 'stenalderhjerner', at vi lever i et digitalt samfund. 

TEMAETS FORLØB:
Eleverne starter med at læse fagteksterne under fanebladet 'Tryl din hjerne glad' og svare på elevspørgsmålene. I forlængelse heraf ligger seks forløb med opgaver.

 

> Fagtekster til Tryl din hjerne glad 

> Forløb til Tryl din hjerne glad

> Lærervejledning Tryl din hjerne glad


 

FAG: 

  • Biologi

  • Idræt

  • Dansk

  • Fysik/kemi

  • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.


 

bottom of page