top of page
Sæt ord på naturen - med de fem teksttyper

INTRO

 

I dette forløb skal I ud i naturen og finde nogle forskellige elementer. Hjemme på skolen bliver I præsenteret for fem forskellige teksttyper, som I skal beskrive elementerne ud fra. I skal arbejde bevidst med teksttypernes sproglige stil, formål og afsender.


Forberedelse
> Læs fagtekster om Skønheden i naturen
 

DET SKAL I:

 

1) Tag ud i naturen eller nærområdet og find nogle forskellige elementer, I senere skal skrive om.
 

2) Lær om de fem forskellige teksttyper og 'hurtig-skriv' om jeres elementer ud fra hver af de fem teksttyper. ​ 

 

3) Lav en skriftlig opgave ud fra en af jeres tekster. 

Formål med opgaven

 

 • I lærer om forskellige teksttyper, og hvordan I kan arbejde med dem ud fra elementer, som I finder i naturen.
   

 • I bliver guidet til at blive mere bevidste skrivere ud fra mål og formål med den enkelte opgave.


 

Tidsforbrug: 4-6 lektioner á 45 min. 
 

Fag: Dansk

1) Find elementer i naturen  

 

I skal ud i naturen eller nærområdet for at finde nogle forskellige elementer, som I kan skrive om, når I kommer tilbage til skolen. Det kan være sten, grene, planter, eller hvad I synes, det kunne være inspirerende at skrive om. 

2) 'Hurtig-skrivning' ud fra de fem teksttyper


Vælg ét af de elementer, I har fundet, og læg det foran jer. Nu skal I 'hurtig-skrive' om jeres element ud fra hver af de fem teksttyper. Det er vigtigt, at I er bevidste om teksttypens særlige kendetegn, når I skriver jeres tekster. I skal løse opgaven enkeltvis. 

> Læs om de fem teksttyper

1) Informerende tekst: 
 

 • Kig på dit element i cirka fem minutter. Hvordan ser det ud, hvor stort er det, hvad vejer det, hvad er dets brugsværdi, hvordan føles det, når man rører ved det? 
   

 • Skriv en informerende faktatekst (sammenhængende tekst), hvor du benytter de sproglige træk, der er kendetegnende for denne teksttype. Skriv i 10 minutter og stop, når tiden er gået.
   

 • Læs jeres tekster op for hinanden i klassen eller i mindre grupper. 
   

 • Ramte du teksttypen, eller er der noget, der kan ændres? 

Hand Drawing

4) Argumenterende tekst
 

 • I denne tekst skal du argumentere for, hvorfor dit element skal ophøjes til at blive et nationalsymbol på Danmark. 
   

 • Skriv fire argumenter for, hvorfor det er en god idé.
   

 • Skriv to argumenter for, hvorfor det er en dårlig idé.
   

 • Du skal nu skrive et debatindlæg til en avis, hvor du argumenterer for dit synspunkt. Dit mål er at overbevise læseren om, at din holdning er den rigtige.
   

 • Skriv i 10 minutter, hvor du bruger nogle af dine argumenter.
   

 • Læs jeres tekster op i grupper af fire.
   

 • Hvilke argumenter, synes I, fungerede troværdigt?

2) Instruerende tekst:

 • Hvad kan man bruge dit element til? Hvis ikke det har en konkret funktion, kan du opfinde en funktion.
   

 • Skriv en prosatekst med korte sætninger, der instruerer læseren i brugen af dit element.
   

 • Skriv i 10 minutter og stop, når tiden er gået.
   

 • Læs teksten op for en makker. Kan din makker forstå, hvordan dit element kan bruges, eller er der noget uklart, der skal rettes til?
   

 • Ret teksten, hvis der er behov.

3) Beskrivende tekst:
 

 • Du skal skrive en fiktionstekst, enten i form af en kort fortælling eller i brevform.
   

 • Du skal skrive i jeg-form.
   

 • Overvej hvilken fortælling det er, dit element vil fortælle – hvad har det oplevet?
   

 • Skriv i 10 minutter og stop, når tiden er gået.
   

 • Læs jeres tekster op i grupper af fire.
   

 • Når I giver respons, skal I komme med to ting, der var gode ved teksten, og en ting, der eventuelt kan ændres eller som du, der lytter, ikke forstod.
   

 • Efter responsen bruger I lidt tid på at rette teksten til.

5) Reflekterende tekst

 • Du skal skrive en reflekterende tekst, hvor du undrer dig over dit element. Det kan være, hvad du tænker om dets formål, dets oprindelse, dets fremtid.
   

 • I en reflekterende tekst må du gerne følge din associationsrække. Det betyder, at du skriver dine tanker ned og først til sidst retter teksten til.
   

 • Du skal blive ved med at skrive uden at holde pause.
   

 • Skriv i 10 minutter en tekst, hvor du undrer dig og prøver at forfølge din tankerække.
   

 • Hvor bringer din undren dig hen?
   

 • Del din tekst med en makker.
   

 • Hvad kan undlades, og hvad kan beskrives endnu tydeligere?

3) Lav en skriftlig opgave ud fra en af dine tekster

 

 • Læs dine forskellige korte tekster igennem og udvælg den tekst, som du synes bedst om.
   

 • Du skal nu arbejde videre med din tekst. Overvej hvordan den kan gøres længere, bedre og mere uddybende i forhold til teksttypens kendetegn og dit element, der fortsat er udgangspunkt for din skrivning.
   

 • Når du er færdig med at skrive, skal du layoute teksten, så den passer til teksttypen; overvej blandt andet overskrift, tekstfont og størrelse.
   

 • Tag et foto af dit element og tilføj det til dit dokument.

Til læreren

FAGLIGE MÅL
 

Dansk

 • Eleven har viden om argumenterende og reflekterende fremstillingsformer.

 • Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter. 

 • Eleven kan respondere på forskellige fremstillingsformer.

 • Eleven kan layoute tekster, så det fremmer kommunikationen.

Opsamling i klassen

 • Hvorfor kan det være vigtigt at kende til de forskellige teksttyper?
   

 • Hvilken teksttype, synes I, er den nemmeste at skrive og hvorfor?
   

 • Hvilken teksttype, synes I, er den sværeste at skrive?
   

 • Hvordan fungerede det, at det var det samme element, som I skulle skrive om i alle teksttyper?

bottom of page