top of page

Tema 4) Naturens lyde

INDHOLD: 
Temaet handler om alle de lyde, der findes i naturen. Der er dyr, som skriger, summer, synger og prutter. Der er vulkanudbrud, torden og hvalsang.

Temaet handler også om, hvad lyd er, og hvordan lyd opstår; molekyler sættes i svingninger og danner bølger. Hvad er lydens styrke og frekvens, og hvorfor kan naturens lyde virke afslappende på os?

TEMAETS FORLØB:
Eleverne starter med at læse fagteksterne under fanebladet 'Naturens lyde' og svare på elevspørgsmålene. I forlængelse heraf ligger syv forløb med opgaver.

 

> Fagtekster til Naturens lyde

> Forløb til Naturens lyde

> Lærervejledning Naturens lyde


 

FAG: 

  • Musik

  • Dansk

  • Biologi

  • Kristendom

  • Musik

  • Billedkunst.

bottom of page