top of page
Skoven opsuger COfra atmosfæren

Hvad er CO2?

I har helt sikkert hørt om CO2 eller kuldioxid. Det er nok tidens mest omtalte molekyle. Når vi mennesker udleder CO2 til atmosfæren i kolossale mængder, får det temperaturen til at stige, isen smelter, og verden, som vi kender den, forandrer sig. Det kalder vi for klimaforandringer. 

 

Frygten for klimaforandringer har gjort CO2 til et omdiskuteret molekyle. Hvis vi tager et enkelt molekyle CO2, vil vi se, at det består af tre atomer: et ilt-atom efterfulgt af et kulstof-atom efterfulgt af et ilt-atom.

 

Alt liv består af kulstof

Før kulstof-atomet binder sig til to ilt-molekyler og bliver til CO2, har det måske eksisteret i et stort smukt træ, en blomst eller sågar i dig selv. Alt liv på jorden er nemlig kulstofbaseret. 

 

Det betyder, at når kulstofholdigt materiale brændes af, så dannes der CO2. Som når man brænder træ eller olie af, eller når døde dyr forrådner. For alt liv på jorden er det nemlig en ret almindelig skæbne at ende som CO2.


Skovens betydning for atmosfæren

Et enkelt træ er i løbet af dets levetid CO2-neutralt. Når det vokser, optager det CO2 fra atmosfæren, men samme mængde CO2 bliver frigivet, så snart træet dør og bliver nedbrudt. Man kan sige, at jo mere skov, vi planter, desto større midlertidige CO2-lagre får vi. Hvis man gerne vil mindske klimaforandringerne, er det en god ting, for klimaforandringerne skyldes for meget frit CO2 i atmosfæren. 

 

Fotosyntesen

Træernes grønne blade kan ved hjælp af solens energi opbygge glukose af CO2 og vand. Det kalder vi for fotosyntesen. 

 

Energien bliver igennem fotosyntesen bundet i glukosemolekylerne, og som en slags affaldsstof dannes der oxygen. Denne proces kaldes fotosyntese. Den kan skrives sådan: 

 

6 CO2 + 6 H2O + solenergi → C6H12O6 + 6 O2

 

På den måde bidrager skoven positivt til at opsuge CO2 fra atmosfæren, og skoven spiller derfor en vigtig rolle i forhold til klimaforandringerne.

Se videoerne og snak om: Hvad er CO2, hvad er  drivhuseffekten, og hvordan virker fotosyntesen? 

bottom of page