top of page
Forskellige typer af audiowalks

Audiowalks kaldes også for lydvandringer. Det er lokationsbestemte lydfortællinger, hvilket betyder, man skal gå rundt et bestemt sted, mens man lytter til en fortælling. Det sted, hvor man går som lytter, kommer til at passe sammen med den fortælling, man hører. Det betyder, at du som lytter også bliver en del af historien, fordi du går rundt samme sted, som fortællingen foregår. Der findes forskellige typer af audiowalks, der hver især har deres egen funktion og hensigt.

 

 • En fiktions-walk
  En fiktions-walk er en opdigtet lydfortælling, der foregår et konkret sted, for eksempel på en skole. Man kan forestille sig, at hovedpersonen er en elev, der i et frikvarter går fra klassen, gennem skolens gange ned til biblioteket, hvor eleven måske møder en anden elev. Gennem hele fortællingen skal lytteren guides rundt på skolen, så denne går de samme steder som hovedpersonen.

  I en fiktions-walk er der således to forskellige fortællinger. Der er den konkrete historie med en hovedperson, et problem og en lokation, og der er en fortæller, der skal være lytterens guide rundt på skolen. En fiktions walk kan både være én lang lydfortælling, men der kan også være stop undervejs, hvor man får at vide, at man nu skal gå til for eksempel biblioteket og derefter trykke play på en ny lydfil. 

  Formålet med en fiktiv walk er at give lytteren en litterær oplevelse, hvor historien, i samspil med stedet, er i fokus. 
   

 • En poetisk walk
  En poetisk walk er oplæsningen af et essay eller digt. Man kan forestille sig, at en reflekterende tekst om vand, hav og strand kan indspilles som en lydfortælling med forskellige real- og effektlyde. Det vil give en ekstra dimension at høre den lydfortælling, mens man går i vandkanten. 

  Formålet med en poetisk walk er, at lytteren får en rolig og reflekterende oplevelse i naturen, mens der lyttes til en tekst, der kan sætte tanker i gang og skærpe de forskellige sanser.
   

 • En oplysende walk 
  En oplysende walk har til hensigt at formidle noget faktuel viden. I kender det fra museer, hvor der er opsat skilte om de forskellige udstillede genstande. Forestil dig, at du ikke skal læse disse skilte, men i stedet får oplysninger fortalt i korte lydfortællinger, hvor der er tilføjet forskellige lydklip, der uddyber den viden, som museet ønsker, at du skal have. 

  En oplysende walk kan både fortælles i 1. og 3. person. Man kan som lytter gå fra sted til sted og vælge at høre om de ting, man finder interessante. Det betyder, at lytteren ikke nødvendigvis bliver guidet fra sted til sted, men at der er stop undervejs. Man kan eventuelt hjælpe lytteren på vej ved at afslutte en fortælling ved at sige: ”Du skal nu gå til …”.

  Lyt til eksempler på oplysende walks fra Museum Midtjylland

bottom of page