top of page

Lærervejledning NATUREN LYDE

Temaet handler om alle de lyde, der findes i naturen. Der er dyr, som skriger, summer, synger og prutter. Der er vulkanudbrud, torden og hvalsang. Temaet handler også om, hvad lyd er, og hvordan lyd opstår; molekyler sættes i svingninger og danner bølger. Hvad er lydens styrke og frekvens, og hvorfor kan naturens lyde virke afslappende på os mennesker?


TEMAETS OPBYGNING
 

 
1) Eleverne læser fagtekster og svarer på elevspørgsmål

Eleverne starter med at læse temaets fagtekster, se videoer og snakke om elevspørgsmålene. Fagteksterne fungerer som indledning og baggrundsviden for temaets syv forløb.  
 

> Gå til fagtekster til 'Naturens lyde' 

 
2) Eleverne løser opgaver om naturens lyde

Efter at have læst og snakket om fagtekster og videoer kan du vælge mellem syv forløb af forskellig varighed og sværhedsgrad og til forskellige fag. Du kan benytte et eller flere forløb eller sammensætte et længere temaforløb. Temaets syv forløb udgør i alt 28-42 lektioner á 45 minutter plus eventuel transporttid. 

Oversigt over temaets forløb:

Fuglestemmer i skovenEleverne lærer om fugle og fuglestemmer. De skal ud i skoven og lege fuglebingo, og når de kommer tilbage til skolen, skal de lege gæt og grimasser med fuglearter.


Formål
 • Eleverne lærer de mest almindelige danske fugle at kende.
   

 • Eleverne lærer at genkende og skelne mellem forskellige fuglestemmer.


Fag
 • Biologi

 • Dansk
   

Se faglige mål for de enkelte fag under opgaven. 

Tidsforbrug
 • 2-4 lektioner á 45 min. plus transporttid.
   

Produkter/metoder
 • Naturudflugt

 • Foto- og lydoptagelse

 • Gæt og grimasser / bingo

 • Læsning/skrivning

 • Elevspørgsmål

 • Fælles opsamling i klassen.
   

> Gå til opgaven 'Fuglestemmer i skoven'

Forløbet er udviklet i samarbejde med Astrid Schrøder, Læringshuset Høje-Taastrup.

På kirkebesøg med LilithEleverne skal på et lidt anderledes kirkebesøg, idet de skal opleve kirkerummet, mens de går rundt med en lydfortælling i ørene. De skal læse de to skabelsesberetninger fra Bibelen, en fagtekst om Adams første kone Lilith og undersøge, hvordan hun i dag bliver portrætteret i tv-serier, games mm.


Formål
 • Eleverne bliver introduceret til den jødiske mytefortælling om Lilith.
   

 • Eleverne skal undersøge billeder af Lilith og perspektivere myten til sangen ”Lilith”, der var en af rødstrømpebevægelsens kampsange i 1970’erne. 
   

 • Eleverne skal undersøge, hvordan Lilith indgår i tv-serier og computerspil i dag. 


Fag
 • Kristendomskundskab


Se faglige mål under opgaven. 


Tidsforbrug
 • 4-6 lektioner á 45 min. plus transporttid.

Produkter/metoder
 • Udflugt

 • Lytning til lydfortælling

 • Læsning/skrivning

 • Tekstanalyse

 • Research

 • Elevspørgsmål

> Gå til opgaven 'På kirkebesøg med Lilith'

Forløbet er udviklet i samarbejde med Kia Lundsgaard, Holmegaard Heldagsskole.

Dans og spil et stedEleverne skal arbejde med at gengive et steds

særlige kendetegn gennem bevægelse, dans, rytmer, 

musik og tegning. De skal udføre nogle forskellige opgaver og komponere et stykke musik.


Formål
 • Eleverne lærer at bruge deres sanser og krop til at finde særlige kendetegn ved et sted i naturen.
   

 • Eleverne lærer at udtrykke stedets kendetegn gennem bevægelse og musik.
   

 • Eleverne øver sig på at fremføre et værk, som de selv har komponeret.


Fag
 • Musik

 • Billedkunst
   

Se faglige mål for de enkelte fag under opgaven. 


Tidsforbrug
 • 4 lektioner á 45 min. plus transporttid.

Produkter/metoder
 • Naturudflugt

 • Fælles opvarmning

 • Bevægelsesdans

 • Bevægelsestegninger 

 • Musikstykker 

 • Tegninger

 • Fælles opsamling i klassen.

> Gå til opgaven 'Dans og spil et sted'

Forløbet er udviklet i samarbejde med Tine Dahlstrøm, Vejgaard Østre Skole.

Optag en ordløs lydvandringEleverne skal ud i naturen eller nærområdet og optage forskellige lyde, der bagefter skal klippes sammen til en ordløs lydvandring. De skal åbne deres ører for, hvad der er særlige lyd-kendetegn for bestemte områder og forsøge at finde lyde, som de normalt ikke vil lægge mærke til.
 

Formål
 • Eleverne lærer at lytte aktivt efter lyde, der er særligt kendetegnende for tid og sted. 
   

 • Eleverne lærer at benytte et redigeringsprogram, hvor de kan redigere deres lyde og sætte dem sammen til en lang fortælling. 
   

 • Ved at få fokus på lyde og lydenes betydning for vores indre stemninger bliver eleverne dygtigere til at fortolke andre typer tekster i danskfaget.


Fag
 • Dansk
   

Se faglige mål under opgaven. 
 

​​Tidsforbrug
 • 4-6 lektioner á 45 min. plus transporttid.
   

Produkter/metoder
 • Naturudflugt

 • Lydoptagelse

 • Redigering af lydfiler

 • Lyd-miljøbeskrivelse

 • Læsning/skrivning

 • Tekstanalyse

 • Elevspørgsmål

 • Fælles opsamling i klassen. 


> Gå til opgaven 'Optag en lydvandring'

Forløbet er udviklet i samarbejde med Kia Lundsgaard, Holmegaard Heldagsskole.

Som man råber i skovenEleverne lærer om lyd, og hvordan musik og fysik hænger sammen. De skal lave forskellige øvelser med lyd og lave et lille stykke musik, hvor de afprøver det, de har lært.


Formål
 • Eleverne lærer, hvordan lyd opfører sig og bevæger sig over forskellige afstande.
   

 • Eleverne lærer at lave et lille stykke musik ud af lyde. 
   

 • Eleverne lærer, hvordan man kan udnytte musikkens fysik, når man laver musik.


Fag
 • Musik

 • Fysik/kemi

Se faglige mål for de enkelte fag under opgaven. 


Tidsforbrug
 • 4 lektioner á 45 min.  
   

Produkter/metoder
 • Udendørsaktivitet

 • Læsning

 • Små musikstykker

 • Opførelse af musikstykker

 • Elevspørgsmål

 • Fælles opsamling i klassen. 

> Gå til opgaven 'Som man råber i skoven'

Forløbet er udviklet i samarbejde med Tine Dahlstrøm, Vejgaard Østre Skole.

Om materialet 

 

 • 'Bliv glad i naturen' gør det muligt at tilrettelægge udendørs undervisning med faglig relevans, idet bevægelse og ophold i naturen bliver sat ind i en klar læringsmæssig sammenhæng. 
   

 • Materialet består af en lang række forløb til forskellige fag, der inkluderer ophold og bevægelse i naturen.
   

 • Samtidig med at eleverne styrker deres faglighed inden for de forskellige fag, erfarer de, hvordan ophold og bevægelse i naturen har en positiv indvirkning på krop og sind og derved kan have en sundhedsfremmende effekt.  

Producer en audiowalk

 

 

Eleverne lærer om audiowalks og skal selv skrive og indspille en audiowalk, hvor de inddrager konkrete steder i nærmiljøet. De skal have fokus på, om det er en oplysende eller poetisk lydfortælling. Bagefter skal de lytte til hinandens audiowalks, mens de bevæger sig rundt der, hvor fortællingen foregår.  
 

Formål 
 • Eleverne lærer at planlægge, forberede og producere en audiowalk, hvor konkrete steder i deres nærmiljø bliver inddraget. 
   

 • Eleverne lærer om genren audiowalk, retoriske virkemidler samt forskellige lydtyper.  
   

 • Eleverne lærer at skrive og indtale en tekst samt producere en lydfortælling, der kan høres via QR-koder.


Fag
 • Dansk 
   

Se faglige mål under opgaven. 


Tidsforbrug
 • 6-12 lektioner á 45 min. plus transporttid.


Produkter/metoder
 • Naturudflugt

 • Lytning til audiowalks

 • Produktion af audiowalks

 • Læsning/skrivning

 • Elevspørgsmål

 • Fælles opsamling i klassen.


> Gå til opgaven 'Producer en audiowalk'

Forløbet er udviklet i samarbejde med Kia Lundsgaard, Holmegaard Heldagsskole.

Skovkoncert Eleverne lærer om tidlige instrumenter, hvorefter de tager ud i skoven og laver musik med naturens materialer. Til sidst skal eleverne optage og opføre deres musikstykker for resten af holdet.

Formål

 • Eleverne lærer, hvad lyd er og om tidligere musikinstrumenter.

 • Eleverne øver sig på at komponere et stykke musik.
   

 • Eleverne øver sig på at spille for andre.
   

 • Eleverne øver sig i at lytte til andre, når de spiller.


Fag
 • Musik
   

Se faglige mål under opgaven. 
 

Tidsforbrug
 • 4-6 lektioner á 45 min. plus transporttid.

Produkter/metoder
 • Naturudflugt

 • Læsning

 • Musikstykker

 • Elevspørgsmål

 • Fælles opsamling i klassen. 

> Gå til opgaven 'Skovkoncert'

Forløbet er udviklet i samarbejde med Tine Dahlstrøm, Vejgaard Østre Skole.

bottom of page