top of page
Forløb til SKØNHEDEN I NATUREN

 

Naturens mønstre

Naturen er fuld af flotte mønstre. I denne opgave skal I arbejde med mønstre som symmetrier, fraktaler og spiraler. I skal også selv genskabe naturens mønstre med forskellige programmer og lære at forstå dem ved hjælp af matematik.

 

Ånden i naturen

I dette forløb lærer I om hverdagen i 1800’ tallet og om naturens betydning for romantikkens kunstnere. I læser og fortolker et digt af Adam Oehlenschläger og arbejder med sanseskrivning i naturen. Til sidst skal I skrive et nutidigt digt om et naturområde.


Naturen i billedkunsten

I dette forløb bliver I introduceret til billedkunsten i romantikken og landskabsmalerierne. I lærer om de to kunstnere Th. Lundbye og P.C. Skovgaard. Bagefter skal I ud i naturen og hente inspiration til at fremstille jeres eget billedlige udtryk.


Sæt ord på naturen

I dette forløb skal I ud i naturen og finde nogle forskellige elementer. Hjemme på skolen bliver I præsenteret for fem forskellige teksttyper, som I skal beskrive elementerne ud fra. I skal arbejde bevidst med teksttypernes sproglige stil, formål og afsender.


Land art - skab et kunstværk

I dette forløb skal I ud i naturen og skabe kunstværker ud af naturens materialer. Bagefter skal I filme eller tage billeder af jeres værker og præsentere dem for hinanden. I slutter af med at lave en samlet udstilling for hele klassen.
 

Skriv et haiku-digt

I dette forløb skal I indfange naturens indtryk og stemninger i haiku-digte. For at indsamle inspiration til digtene skal I på udflugt til et naturområde. Bagefter skal I høre og fortolke hinandens digte og lave en kunstinstallation.

 

bottom of page