top of page

Lærervejledning SKØNHEDEN I NATUREN 

Temaet 'Skønheden i naturen' handler om naturens mønstre, fraktaler og symmetri, om skøn natur versus sublim natur og om de tre forskellige natursyn: det produktive, det rekreative og det økologiske. Temaet kommer også ind på romantikken, naturens åbne tiltale og om kunstformen land art. 


FORLØBETS OPBYGNING
 

 
1) Eleverne læser fagtekster og svarer på elevspørgsmål

Eleverne starter med at læse temaets fagtekster, se videoer og snakke om elevspørgsmålene. Fagteksterne fungerer som indledning og baggrundsviden for temaets seks forløb. 
 

> Gå til fagtekster til 'Skønheden i naturen' 

 
2) Eleverne løser opgaver om skønheden i naturen

Efter at have læst og snakket om fagtekster og videoer kan du vælge mellem seks forløb af forskellig varighed og sværhedsgrad og til forskellige fag. Du kan benytte et eller flere forløb eller sammensætte et længere temaforløb. Temaets seks forløb udgør i alt 29-40 lektioner á 45 minutter plus transporttid. 

Oversigt over temaets forløb: 

Naturens mønstreEleverne arbejder med mønstre som symmetrier, fraktaler og spiraler. De skal selv genskabe naturens mønstre med forskellige programmer og lære at forstå dem ved hjælp af matematik.


Formål
 • Eleverne går på opdagelse i naturen og finder planter til et herbarium.
   

 • Eleverne lærer om symmetri, fraktaler og spiraler.
   

 • Eleverne lærer at undersøge og beskrive naturens mønstre gennem matematik. 
   

 • Eleverne lærer at modellere og gengive naturens mønstre ved hjælp af programmer som Geogebra.


Fag
 • Matematik

 • Biologi
   

Se faglige mål for de enkelte fag under opgaven. 

Tidsforbrug
 • 6 lektioner á 45 min. plus transporttid.
   

Produkter/metoder
 • Naturudflugt

 • Herbarium

 • Matematiske beregninger

 • Fraktale mønstre i Geogebra og Paint

 • Fibonacci-spiraler i naturen

 • Elevspørgsmål

 • Fælles opsamling i klassen. 
   

> Naturens mønstre

Forløbet er udviklet i samarbejde med Tobias Harpsøe og Søren E. Jakobsen, Høje-Taastrup Ungdomsskole.

Sæt ord på naturen Eleverne skal ud i naturen og finde forskellige elementer. Hjemme på skolen præsenteres de for fem forskellige teksttyper, som de skal beskrive elementerne ud fra. De skal arbejde bevidst med teksttypernes sproglige stil, formål og afsender.


Formål
 • Eleverne lærer om forskellige teksttyper, og hvordan de kan arbejde med dem ud fra elementer, som de finder i naturen.
   

 • Eleverne bliver guidet til at blive mere bevidste skrivere ud fra mål og formål med den enkelte opgave.


Fag
 • Dansk


Se faglige mål under opgaven. 


Tidsforbrug
 • 4-6 lektioner á 45 min. plus transporttid.

Produkter/metoder
 • Udendørsaktivitet

 • Indsamling af materiale

 • Læsning

 • Hurtig skrivning

 • De fem teksttyper

 • Layout af tekster

 • Foto

 • Oplæsning af egne tekster

 • Fælles opsamling i klassen.

> Sæt ord på naturen

Forløbet er udviklet i samarbejde med Kia Lundsgaard, Holmegaard Heldagsskole. 

Ånden i naturenEleverne lærer om hverdagen i 1800-tallet og naturens betydning for romantikkens kunstnere. De læser og fortolker digtet 'Morgenvandring' af Adam Oehlenschläger. De arbejder med sanseskrivning i naturen og skriver et nutidigt digt om et naturområde.
 

Formål
 • Eleverne lærer om hverdagen i 1800-tallet, hvor Danmark var i en national- og økonomisk krise. 
   

 • Eleverne lærer, at naturen blev et samlingspunkt for danskerne under romantikken, og at tidens naturidealer fik stor betydning for datidens kunstnere. 
   

 • Eleverne får kendskab til romantikkens grundtanker.
   

 • Eleverne får sat fokus på deres egne sanser, når de skriver.


Fag
 • Dansk
   

Se faglige mål under opgaven. 
 

​​Tidsforbrug
 • 4-6 lektioner á 45 min. plus transporttid.
   

Produkter/metoder
 • Naturudflugt

 • Læsning

 • Digtanalyse

 • Sproglige virkemidler

 • Beskrivende tekst

 • Sanseoplevelse

 • Elevspørgsmål

 • Fælles opsamling i klassen. 


> Ånden i naturen

Forløbet er udviklet i samarbejde med Kia Lundsgaard, Holmegaard Heldagsskole. 

Land art - skab et kunstværkEleverne skal ud i naturen og fremstille land art ud af naturens egne materialer. Bagefter skal de lave en præsentation af deres værker, og hele klassen skal skabe en samlet foto/video-udstilling.


Formål
 • Eleverne skaber kunstværker i naturen, som har tilknytning til et bestemt sted.  
   

 • Eleverne lærer at arbejde med naturens materialer. 
   

 • Eleverne lærer at formidle deres kunstværker via billeder og videooptagelser. 
   

 • Eleverne lærer at respondere og reflektere over hinandens kunstværker. 


Fag
 • Billedkunst

 • Dansk

Se faglige mål for de enkelte fag under opgaven. 


Tidsforbrug
 • 4-8 lektioner á 45 min. plus transporttid.
   

Produkter/metoder
 • Naturudflugt

 • Læsning

 • Indsamling af materiale 

 • Land art-værker

 • Foto- eller videoptagelse

 • Fremlæggelse/præsentation

 • Udstilling

 • Fælles opsamling i klassen. 

> Land art - skab et kunstværk

Om materialet 

 

 • 'Bliv glad i naturen' gør det muligt at tilrettelægge udendørs undervisning med faglig relevans, idet bevægelse og ophold i naturen bliver sat ind i en klar læringsmæssig sammenhæng. 
   

 • Materialet består af en lang række forløb til forskellige fag, der inkluderer ophold og bevægelse i naturen.
   

 • Samtidig med at eleverne styrker deres faglighed inden for de forskellige fag, erfarer de, hvordan ophold og bevægelse i naturen har en positiv indvirkning på krop og sind og derved kan have en sundhedsfremmende effekt.  

Naturen i billedkunsten

 

 

Eleverne bliver introduceret til billedkunsten i romantikken og landskabsmalerierne. De lærer om de to kunstnere Th. Lundbye og P.C. Skovgaard. Bagefter skal de ud i naturen og hente inspiration til at fremstille deres egne billedlige udtryk.
 

Formål 
 • Eleverne lærer om romantikken og guldalderen. 
   

 • Eleverne lærer, hvorfor romantikkens malerier fik så stor betydning og stadig har betydning i dag.
   

 • Eleverne lærer at lave  billedanalyse.


Fag
 • Dansk 

 • Billedkunst
   

Se faglige mål for de enkelte fag under opgaven. 


Tidsforbrug
 • 6-8 lektioner á 45 min. plus transporttid. 


Produkter/metoder
 • Naturudflugt

 • Læsning/skrivning

 • Research

 • Billedanalyse

 • Foto og billedbehandling

 • Collage

 • Mundtlig fremlæggelse

 • Elevspørgsmål

 • Fælles opsamling i klassen.

 

> Naturen i billedkunsten

Forløbet er udviklet i samarbejde med Kia Lundsgaard, Holmegaard Heldagsskole. 

Skriv et haiku-digtEleverne skal indfange naturens indtryk og stemninger i haiku-digte. For at finde inspiration til digtene skal de på udflugt til et naturområde. Bagefter skal de høre og fortolke hinandens digte og lave en kunstinstallation.

Formål

 • Eleverne lærer at sammensætte en lyrisk tekst ud fra egne oplevelser.
   

 • Eleverne øver sig på at læse egne digte højt og fortolke hinandens digte.
   

 • Eleverne laver en kunstinstallation, der indeholder tekst, lyd og billeder.


Fag
 • Dansk

 • Billedkunst
   

Se faglige mål for de enkelte fag under opgaven. 
 

Tidsforbrug
 • 5-6 lektioner á 45 min. plus transporttid. 

Produkter/metoder
 • Naturudflugt

 • Læsning 

 • Haiku-digte

 • Foto- og lydoptagelser

 • Oplæsning af egne digte

 • Fortolkning af andres digte

 • Kunstinstallation

 • Elevspørgsmål

 • Opsamling i klassen. 

> Skriv et haiku-digt

bottom of page