top of page

Lærervejledning STENALDERHJERNEN

Temaet 'Stenalderhjernen' handler om, at vi i dag lever meget anderledes, end man gjorde i stenalderen, men at vores hjerner ikke har ændret sig. Mens stenalderfolket helt naturligt holdt sig i form via deres livsstil, er vi moderne mennesker nødt til at gøre en aktiv indsats for at få motion nok. Når vi bevæger os i naturen, har det en positiv effekt på vores hjerner. Vi bliver gladere, mere afslappede og får trænet vores hukommelse.  


TEMAETS OPBYGNING
 

 
1) Eleverne læser fagtekster og svarer på elevspørgsmål

Eleverne starter med at læse temaets fagtekster, se videoer og snakke om elevspørgsmålene. Fagteksterne fungerer som indledning og baggrundsviden for temaets otte forløb. 
 

> Gå til fagtekster til Stenalderhjernen

 
2) Eleverne løser opgaver til Stenalderhjernen

Efter at have læst og snakket om fagtekster og videoer kan du vælge mellem otte forløb af forskellig varighed og sværhedsgrad og til forskellige fag. Du kan benytte et eller flere forløb eller sammensætte et længere temaforløb. Temaets otte forløb udgør i alt 36-42 lektioner á 45 min. plus transporttid.

Oversigt over temaets forløb: 

Om materialet 

 

 • 'Bliv glad i naturen' gør det muligt at tilrettelægge udendørs undervisning med faglig relevans, idet bevægelse og ophold i naturen bliver sat ind i en klar læringsmæssig sammenhæng. 
   

 • Materialet består af en lang række forløb til forskellige fag, der inkluderer ophold og bevægelse i naturen.
   

 • Samtidig med at eleverne styrker deres faglighed inden for de forskellige fag, erfarer de, hvordan ophold og bevægelse i naturen har en positiv indvirkning på krop og sind og derved kan have en sundhedsfremmende effekt.  

Tag på by/naturvandringEleverne skal ud og opleve, hvilken forskel det gør, om man opholder sig i en støjende by eller i rolig natur. Undervejs skal de registrere, hvad de sanser, og hvilke tanker der går gennem hovedet. Til sidst skal de skrive et essay om deres oplevelser. 


Formål
 • Eleverne oplever forskellen ved at opholde sig i to meget forskellige miljøer. 
   

 • Eleverne lærer at sætte ord på deres oplevelser og reflektere over dem ved at skrive et essay.
   

Fag
 • Dansk
   

Se faglige mål under opgaven. 

Tidsforbrug
 • 4 lektioner á 45 min. plus transporttid.
   

Produkter/metoder
 • Naturudflugt

 • Sanseoplevelse

 • Essay

 • Elevspørgsmål

 • Fælles opsamling i klassen.
   

> Tag på by/naturvandring

Byg et insekthotel

 

 

 

Eleverne lærer om biodiversitet og insekters betydning for økosystemet. Herefter skal de ud og finde materialer til at bygge et insekthotel. På den måde gør de en aktiv indsats for at mindske biodiversitetskrisen.  


Formål

 

 • Eleverne lærer om insekter i den danske natur og deres betydning for økosystemet. 
   

 • Eleverne reflekterer over valg af materialer samt insekthotellets udformning. 
   

 • Eleverne får træning i at håndtere værktøj og maskiner.
   

 • Eleverne lærer om biodiversitet, hvorfor vi står i en krise, og hvad man kan gøre for at hjælpe insekterne i den danske natur.


Fag
 • Biologi

 • Geografi

 • Håndværk og Design
   

Se faglige mål for de enkelte fag under opgaven. 


Tidsforbrug
 • 5-6 lektioner á 45 min. plus transporttid

Produkter/metoder
 • Naturudflugt

 • Læsning

 • Insamling af materiale

 • Design og fremstilling af insekthotel

 • Fælles opsamling i klassen.

> Byg et insekthotel

Tænd bål og lær om forbrændingsprocesser

 

 

Eleverne lærer om forbrænding, brandtrekanten, og hvordan man slukker ild. De lærer også om den naturvidenskabelige arbejdsmetode og laver forsøg med bål og forbrænding.


Formål
 • Eleverne lærer om kemiske reaktioner og forbrænding
   

 • Eleverne lærer om brandtrekanten
   

 • Eleverne laver forsøg med ildslukning og forbrænding
   

 • Eleverne lærer om den naturvidenskabelige arbejdsmetode.


Fag
 • Fysik/kemi
   

Se faglige mål under opgaven. 


Tidsforbrug
 • 4 lektioner á 45 min.  

Produkter/metoder
 • Udendørsaktivitet

 • Læsning

 • Elevspørgsmål

 • Forsøg/eksperimenter

 • Den naturvidenskabelige arbejdsmetode

 • Fælles opsamling i klassen.

> Bål og forbrændingsprocesser
 

Forløbet er udviklet i samarbejde med Astrid Schrøder, Læringshuset Høje-Taastrup.

Naturens spisekammerEleverne skal gå på opdagelse i naturen og lære dens spisekammer at kende. De skal sanke urter, svampe, tang, nødder og bær, som kan bruges til madlavning. Hjemme på skolen skal de tilberede en ret, hvor mindst en af de fundne råvarer indgår.
 

Formål
 • Eleverne øger deres forståelse for et naturområde og dets planteliv.
   

 • Eleverne får udvidet deres råvarekendskab og støder muligvis på nye smagsoplevelser.
   

 • Eleverne lærer at håndtere naturens spisekammer på en respektfuld og bæredygtig måde.
   

 • Eleverne lærer at tilberede en ret, hvori de indsamlede råvarer indgår.


Fag
 • Madkundskab

 • Geografi
   

Se faglige mål for de enkelte fag under opgaven. 
 

​​Tidsforbrug
 • 5-6 lektioner á 45 min. plus transporttid. 
   

Produkter/metoder
 • Naturudflugt

 • Indsamling af vilde råvarer

 • Indkøb af råvarer

 • Madlavning

 • Fælles opsamling i klassen. 


> Naturens spisekammer

CO2-målinger i skovenEleverne skal en tur i skoven og beregne, hvor meget CO2 et træ kan oplagre. De skal også regne på effekten af de danske skove og vurdere, hvor mange træer der skal til for at neutralisere danskernes samlede CO2-udledning. 


Formål
 • Eleverne træner deres matematiske kompetencer.
   

 • Eleverne øver sig i at vurdere gyldigheden af egne og andres naturfaglige argumentation og beregninger.
   

 • Eleverne lærer om, hvad skoven betyder for vores atmosfære.
   

 • Eleverne får en praktisk forståelse for, at træer indeholder kulstof, og kan relatere det til  klimaforandringerne.
   

 • Eleverne lærer om fotosyntese, og hvordan træer kan opsuge og lagre CO2 fra luften.


Fag
 • Matematik

 • Biologi

Se faglige mål for de enkelte fag under opgaven. 


Tidsforbrug
 • 6-8 lektioner á 45 min. plus transporttid. 
   

Produkter/metoder
 • Naturudflugt

 • Læsning

 • Matematiske beregninger

 • Diskussion af andres beregninger

 • Elevspørgsmål

 • Fælles opsamling i klassen. 

> CO2-målinger i skoven

Forløbet er udviklet i samarbejde med Astrid Schrøder, Læringshuset Høje-Taastrup.

Evolutionen på en kridtstregEleverne lærer om jordens dramatiske historie, som den har udviklet sig gennem katastrofer og massedød, og før vi mennesker kom til. De skal lave en tidslinje over vigtige nedslag i jordens historie og kigge fremad; er vi på vej mod den sjette masseuddøen? 

Formål 
 • Eleverne lærer, hvordan livet på jorden har udviklet sig.
   

 • Eleverne lærer, hvordan livet opstår og udvikler sig.
   

 • Eleverne lærer om masseuddøen igennem jordens historie. 


Fag
 • Biologi

 • Geografi
   

Se faglige mål for de enkelte fag under opgaven. 


Tidsforbrug
 • 4 lektioner á 45 min.


Produkter/metoder
 • Udendørsaktivitet

 • Læsning

 • Udarbejdelse af tidslinje

 • Elevspørgsmål

 • Fælles opsamling i klassen.


> Evolutionen på en kridtstreg

Forløbet er udviklet i samarbejde med Astrid Schrøder, Læringshuset Høje-Taastrup.

Skolens forbrug af papir

 

 

Eleverne starter med at tage ud for at finde planter til at lave deres eget genbrugspapir. De lærer, hvordan man fremstiller og genbruger papir. De beregner skolens papirforbrug og kommer med forslag til, hvordan man kan nedbringe forbruget. 


Formål
 • Eleverne lærer om produktion af papir og genbrugspapir. 
   

 • Eleverne laver en model over de forskellige trin i produktionen af genbrugspapir.
   

 • Eleverne beregner skolens forbrug af papir og vurderer miljøbelastningen.
   

 • Eleverne fremstiller deres eget genbrugspapir.

Fag
 • Håndværk og design

 • Matematik

 • Fysik/kemi.

 

Se faglige mål for de enkelte fag under opgaven. Tidsforbrug

 • 6 lektioner á 45 min. plus transporttid. 

Produkter/metoder
 • Naturudflugt

 • Læsning

 • Modellering

 • Matematiske beregninger

 • Papirfremstilling

 • Elevspørgsmål

 • Fælles opsamling i klassen. 

> Skolens forbrug af papir

Forløbet er udviklet i samarbejde med Astrid Schrøder, Læringshuset Høje-Taastrup.

Osmoseforsøg over bålEleverne skal lave et osmoseforsøg med kartofler over bål. De skal undersøge, hvad der sker, hvis de koger en kartoffel i henholdsvis saltet og usaltet vand, hvordan man laver den bedste kartoffelmos, og hvordan slatne gulerødder kan blive sprøde igen. Til sidst skal de tegne en model, der forklarer principperne bag deres forsøg.


Formål
 • Eleverne lærer at undersøge osmose.
   

 • Eleverne lærer at arbejde ud fra den naturvidenskabelige arbejdsmetode ved at opstille hypoteser. 
   

 • Eleverne kan forklare osmose og diffusion. 
   

 • Eleverne kan lave en model, der viser, hvad osmose er.


Fag
 • Biologi

 • Madkundskab
   

Se faglige mål for de enkelte fag under opgaven. 


Tidsforbrug
 • 2-4 lektioner á 45 min.  

Produkter/metoder
 • Udendørsaktivitet

 • Læsning

 • Elevspørgsmål

 • Den naturvidenskabelige arbejdsmetode

 • Forsøg/eksperiment

 • Tilberedning af mad

 • Fælles opsamling i klassen.

> Osmoseforsøg over bål

Forløbet er udviklet i samarbejde med Astrid Schrøder, Læringshuset Høje-Taastrup.

bottom of page