top of page
Forløb til TRYL DIN HJERNE GLAD

 

Tag et vinterbad

I denne opgave skal I prøve at opleve, hvad der sker i kroppen, når man hopper i koldt vand, og hvordan der bagefter kan brede sig en følelse af lykke og varme i kroppen.

 

Planlæg en naturoplevelse

I denne opgave skal I lære syv forskellige oplevelsesværdier at kende og planlægge en guidet naturoplevelse. Det gør I ved at lave en rute i et naturområde med tilhørende aktiviteter. Herefter skal I guide jeres klassekammerater gennem ruten og give dem en god naturoplevelse.


Beskriv naturens oplevelsesværdier

I skal ud på en vandring i naturen. Det kan være i en skov, en park, ved en sø eller et andet grønt område. Når I er ankommet, skal I notere i et skema, hvordan I oplever stedet ud fra de syv oplevelsesværdier. Dernæst skal I registrere, hvad I sanser, føler og tænker. Hjemme på skolen skal I skrive en berettende tekst om jeres vandring og læse den højt for hinanden. 


Hvad gror der uden for skolen?

I denne opgave skal I lære at identificere nogle af de mest almindelige planter i Danmark og ud på en feltundersøgelse for at finde dem. Til sidst skal I lave en planche over lokalområdets planteliv.


Raketter og rumfart

I denne opgave skal I arbejde med raketter og rumfart. I skal bygge en raket og en konstruktion til at beskytte et æg i frit fald. I skal også lære om lufttryk i rummet, og hvordan rumdragter kan beskytte astronauters blod mod at koge over.

 

Bold og fjer i frit fald

I dette forløb skal I undersøge, om alle ting falder lige hurtigt og beregne højden af et fald. I skal derfor gå udenfor og finde et træ eller et klatrestativ, som I kan klatre op i for at udføre jeres eksperimenter. 

bottom of page