top of page

Lærervejledning TRYL DIN HJERNE GLAD

Temaet Tryl din hjerne glad handler om, hvordan hjernen belønner os, når vi bevæger os rundt ude i naturen, hvordan naturen giver hjernen en velfortjent pause og gør det lettere at tænke kreativt. Temaet handler også om, at hjernen belønner os, når vi foretager os noget, der sikrer vores overlevelse, og hvordan vi kan få en følelse af eufori, når vi stræber efter noget nyt.TEMAETS OPBYGNING
 

 
1) Eleverne læser fagtekster og svarer på elevspørgsmål

Eleverne starter med at læse temaets fagtekster, se videoer og snakke om elevspørgsmålene. Fagteksterne fungerer som indledning og baggrundsviden for temaets seks forløb. 
 

> Gå til fagtekster til Tryl din hjerne glad

 
2) Eleverne løser opgaver til Tryl din hjerne glad

Efter at have læst og snakket om fagtekster og videoer kan du vælge mellem seks forløb af forskellig varighed og sværhedsgrad og til forskellige fag. Du kan benytte et eller flere forløb eller sammensætte et længere temaforløb. Temaets seks forløb udgør i alt 17-20 lektioner á 45 min. plus transporttid. 

Oversigt over temaets forløb: 

Om materialet 

 

 • 'Bliv glad i naturen' gør det muligt at  tilrettelægge udendørs undervisning med faglig relevans, idet bevægelse og ophold i naturen bliver sat ind i en klar læringsmæssig sammenhæng. 
   

 • Materialet består af en lang række forløb til forskellige fag, der inkluderer ophold og bevægelse i naturen.
   

 • Samtidig med at eleverne styrker deres faglighed inden for de forskellige fag, erfarer de, hvordan ophold og bevægelse i naturen har en positiv indvirkning på krop og sind og derved kan have en sundhedsfremmende effekt.  

Tag et vinterbadKlassen tager sammen ud for at vinterbade. De lærer om nogle af de signalstoffer, der giver lykkefølelse, og oplever, hvad der sker i kroppen, når man hopper i koldt vand.


Formål
 • Eleverne får en naturoplevelse sammen og erfarer, hvad der sker i kroppen, når den udsættes for et kuldechok.
   

 • Eleverne lærer om forskellige signalstoffer, der giver hjernen en følelse af lykke.  


Fag
 • Biologi

 • Idræt

 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.
   

Se faglige mål for de enkelte fag under opgaven. 

Tidsforbrug
 • 1 lektion á 45 min. plus transporttid.
   

Produkter/metoder
 • Naturudflugt

 • Læsning

 • Elevspørgsmål

 • Fælles opsamling i klassen.
   

> Gå til opgaven 'Tag et vinterbad'

Hvad gror der uden for skolen?Eleverne skal lære at identificere nogle af de mest almindelige planter i Danmark og ud på en feltundersøgelse for at finde dem. Bagefter skal de lave en planche over lokalområdets planteliv.


Formål
 • Eleverne undersøger, hvor mange forskellige planter der gror uden for skolen.
   

 • Eleverne lærer om biodiversitet.
   

 • Eleverne får mulighed for at studere sammensætningen og mangfoldigheden af vilde plantearter.  
   

 • Eleverne bliver trænet i at vurdere den data, de finder på deres feltundersøgelse. 


Fag
 • Dansk

 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.
   

Se faglige mål for de enkelte fag under opgaven. 


Tidsforbrug
 • 3-4 lektioner á 45 min.  

Produkter/metoder
 • Udendørsaktivitet

 • Læsning

 • Elevspørgsmål

 • Feltundersøgelse

 • Fotodokumentation

 • Planche

 • Mundtlig fremlæggelse

 • Fælles opsamling i klassen.

> Gå til opgaven 'Hvad gror der uden for skolen?'

Planlæg en naturoplevelseEleverne lærer om syv forskellige oplevelsesværdier og skal derefter planlægge en guidet naturoplevelse med tilhørende aktiviteter, der fremhæver oplevelsesværdierne. Bagefter skiftes grupperne til at guide de andre igennem deres rute.
 

Formål
 • Eleverne lærer om naturens oplevelsesværdier og bliver opmærksomme på kendetegn ved forskellige områder i naturen. 
   

 • Eleverne lærer at bruge oplevelsesværdierne til at planlægge en naturoplevelse for andre. 
   

 • Eleverne lærer at lede en gruppeaktivitet, når de guider de andre gennem deres rute. 


Fag
 • Idræt.
   

Se faglige mål under opgaven. 
 

​​Tidsforbrug
 • 4-5 lektioner á 45 min. plus transporttid. 
   

Produkter/metoder
 • Naturudflugt

 • Læsning

 • Indtegning af rute  

 • Planlægge aktiviteter

 • Lede en gruppeaktivitet

 • Elevspørgsmål

 • Fælles opsamling i klassen. 


> Gå til opgaven 'Planlæg en naturoplevelse'

Raketter og rumfartEleverne arbejder med raketter og rumfart. De skal bygge en raket og en konstruktion til at beskytte et æg i frit fald. De lærer om tyngdekraften, lufttryk i rummet, og hvordan rumdragter kan beskytte astronauters blod mod at koge over.


Formål
 • Eleverne lærer at bygge en raket og forklare raketprincippet.
   

 • Eleverne lærer at bygge en konstruktion, der kan lande et æg i frit fald.
   

 • Eleverne lærer om tyngdekraften, om lufttryk i rummet, og hvorfor der ikke findes flydende vand på Mars.


Fag
 • Fysik/kemi.

Se faglige mål under opgaven. 


Tidsforbrug
 • 4 lektioner á 45 min.  
   

Produkter/metoder
 • Udendørsaktivitet

 • Læsning

 • Hjemmebyggede raketter

 • Konstruktion der kan beskytte et æg i frit fald

 • Eksperimenter/forsøg

 • Elevspørgsmål

 • Fælles opsamling i klassen. 

> Gå til opgaven 'Raketter og rumfart'
 

Forløbet er udviklet i samarbejde med Astrid Schrøder, Læringshuset Høje-Taastrup.

Beskriv naturens oplevelsesværdierEleverne skal ud og vandre i naturen og notere i et skema, hvordan de oplever stedet ud fra de syv oplevelsesværdier. De skal registrere, hvad de sanser, føler og tænker. Hjemme på skolen skal de skrive en berettende tekst om deres vandring og læse teksterne højt for hinanden. 

Formål 
 • Eleverne lærer om forskellige oplevelsesværdier og sanseindtryk.
   

 • Eleverne lærer at formidle deres oplevelser via en skriftlig fremstilling.
   

 • Eleverne bliver trænet i at præsentere egne og respondere på andres skriftlige fremstillinger.


Fag
 • Dansk

 • Idræt
   

Se faglige mål for de enkelte fag under opgaven. 


Tidsforbrug
 • 3-4 lektioner á 45 minutter plus transporttid.


Produkter/metoder
 • Naturudflugt

 • Læsning

 • Skema med oplevelsesværdier

 • Sanseoplevelse

 • Berettende tekst

 • Elevspørgsmål

 • Fælles opsamling i klassen.


> Gå til opgaven 'Beskriv naturens oplevelsesværdier'

Bold og fjer i frit faldEleverne går udenfor for at undersøge, om alle ting falder lige hurtigt og beregne højden af et fald.  


Formål
 • Eleverne lærer at designe og udføre et eksperiment.
   

 • Eleverne lærer at arbejde ud fra den naturvidenskabelige arbejdsmetode ved at opstille hypoteser. 
   

 • Eleverne undersøger, om alle ting falder lige hurtigt.
   

 • Eleverne lærer om Galileis faldlov, og hvordan man beregner højden af et frit fald.


Fag
 • Fysik/kemi

 • Biologi.
   

Se faglige mål for de enkelte fag under opgaven. 

Tidsforbrug
 • 2 lektioner á 45 min.  

Produkter/metoder
 • Udendørsaktivitet

 • Den naturvidenskabelige arbejdsmetode

 • Eksperimenter/forsøg

 • Elevspørgsmål

 • Fælles opsamling i klassen. 

> Gå til opgaven 'Bold og fjer i frit fald'

Forløbet er udviklet i samarbejde med Astrid Schrøder, Læringshuset Høje-Taastrup.

bottom of page