top of page
Beskriv naturens oplevelsesværdier

INTRO

 

I skal ud på en vandring i naturen. Det kan være i en skov, en park, ved en sø eller et andet grønt område. Når I er ankommet, skal I notere i et skema, hvordan I oplever stedet ud fra de syv oplevelsesværdier. Dernæst skal I registrere, hvad I sanser, føler og tænker. Hjemme på skolen skal I skrive en berettende tekst om jeres vandring og læse den højt for hinanden. 
 

Forberedelse

> Læs fagtekster til Tryl din hjerne glad

DET SKAL I

1) Lær om de syv forskellige oplevelsesværdier

2) Mød nogle af naturens oplevelsesværdier 

3) Skriv en berettende tekst.

Formål med opgaven

 • I bliver opmærksomme på områdets forskellige oplevelsesværdier og sanseindtryk.
   

 • I lærer at formidle jeres oplevelse gennem en skriftlig fremstilling.
   

 • I bliver trænet i at præsentere egne og respondere på andres skriftlige fremstillinger.
   


Tidsforbrug: 3-4 lektioner á 45 minutter plus transporttid ud i naturen. 
 

Fag: Dansk og idræt.

1) Lær om de syv forskellige oplevelsesværdier

 

Inden I tager afsted, skal I sætte jer ind i de syv forskellige oplevelsesværdier. 

> Læs om de syv oplevelsesværdier

I får udleveret et skema, som I skal tage med ud i naturen. Her kan I krydse af ved de forskellige oplevelsesværdier, som I møder undervejs, og skrive noter ned.

2) Tag ud og mød naturens oplevelsesværdier

 

1. Tag ud til det naturområde, som I skal vandre i. Gå rundt i mindre grupper i cirka 20 minutter og prøv at lægge mærke til området. I skal notere, hvilke oplevelsesværdier der kendetegner området. Hvis I for eksempel ser, at der er mange forskellige typer planter og træer, kan I sætte et kryds ved ‘artsrig’ og så videre. Husk at notere, hvad der gør området artsrigt. 

 

2. Gå hver til sit og find et sted at sætte jer ned. Her skal I sidde alene i ti minutter uden at snakke med nogen. I kan eventuelt sætte en alarm på jeres mobil. Men husk derefter at lægge mobilen væk, så den ikke forstyrrer. Mens I sidder stille, skal I prøve at lægge mærke til:

 • Hvad ser I?

 • Hvad hører I?

 • Hvad kan I lugte?

 • Hvilke stemninger oplever I?

 • Hvilke tanker flyver gennem hovedet? 

 • Oplever I nogle forstyrrelser undervejs?

 • Virker området afslappende/afstressende på jer?


3. Når de ti minutter er gået, bruger I cirka fem minutter på at notere ned, hvad I lagde mærke til. 

Print opgaven og tag den med ud.

3) Skriv en berettende tekst

Tilbage på skolen skal I arbejde med de oplevelser, som I har fået på jeres tur, ved at skrive en personlig berettende tekst:
 

 • I skal berette om, hvad I oplevede på jeres tur, og hvilke indtryk naturområdet gjorde på jer.
   

 • I skal lægge vægt på områdets oplevelsesværdier.
   

 • Fremhæv, hvis der var nogle oplevelsesværdier, som ændrede sig undervejs.
   

 • Teksten skal fylde 0,5-1,0 side og skrives i førsteperson (jeg-fortæller).

 

Hvad er en berettende (beskrivende) tekst?


En beretning er en tekst, der fortæller om noget, der er sket. Det kan være personlige oplevelser eller faktuelle kendsgerninger. Berettende tekster kan tage sig ud på mange måder og optræder både i dagbøger, blogs, breve, nyhedsartikler, biografier, historiebøger mm.

Ofte er beretninger kronologisk opbygget. Det vil sige, at teksten fortæller om begivenhederne i den rækkefølge, som de skete i. Her vil begivenhederne blive struktureret efter et forløb, hvor der er en indledning til fortællingen, en midte og en afrunding. Derudover vil beretningen typisk stå i datid, fordi der fortælles om noget, som allerede er sket. 

 

Den personlige beretning vil ofte have en førsteperson-fortæller (jeg-fortæller), fordi der berettes om begivenheder, som personen selv har erfaret. Til forskel fra dette er faktuelle beretninger ofte skrevet i tredjeperson (han/hun).

Dernæst er personlige beretninger kendetegnet ved, at de har et nærværende og sansende sprog, hvilket  fører læseren tæt på begivenhederne. Når I skriver jeres berettende tekster, er det derfor en god idé at inddrage sanseindtryk og prøve at gengive stemninger, så læseren kan indleve sig i teksten og føres hen til det sted, som I beretter om.

Til læreren

 • Eleverne kan eventuelt læse deres beretninger højt for hinanden og tale om, hvorvidt beretningerne formåede at gøre naturområdet nærværende for dem, der lyttede til beretningen. 

  > Print skema til at notere oplevelsesværdier
   

FAGLIGE MÅL: 

Dansk

 • Eleven kan formulere egne oplevelser og sansninger i et æstetisk sprog

 • Eleven kan fremstille sammenhængende tekster i forskellige genrer og stilarter.

 • Eleven kan respondere på forskellige fremstillingsformer

 • Eleven har viden om genretræk.

 

Idræt 

 • Eleven har viden om kvaliteter og kendetegn ved friluftsaktiviter på land og i vand. 

 • Eleven kan vurdere kvaliteter ved friluftsaktiviter på land og i vand

Opsamling i klassen
 

 • Hvordan oplevede I jeres tur til naturområdet?
   

 • Hvilke oplevelsesværdier mødte I?
   

 • Var der noget, som overraskede jer?
   

 • Hvordan var det at skrive en personlig beretning om jeres tur?
   

 • Hvordan var det at læse beretningen højt for de andre? 

bottom of page